1831-2017. Litteratur på svenska, norska, danska, finska, engelska, franska och tyska. French Foreign Legion; Literature in Swedish, Norwegian, Danish, Finnish, English, French and German.

Tradera

Uppdaterad 3 oktober 2017 Nya böcker

Tradera april-september 2018. Alias Laurin

INFO: Skriv några rader i GÄSTBOKEN, så svarar jag.

Krig, militaria, vapen, spioneri, flyg.

Andra världskriget, kommunism, nazism.

Anger Per (1913-2002)

Med Raoul Wallenberg i Budapest. Minnen från krigsåren i Ungern.

Faktapocket. 185 sid.

Norstedts 1985

Arnold-Forster, Mark              

En värld i krig 1939-1945.

Inb. Illustrerad. 371 sidor.

I boken ingår en kronologisk tabell över de politiska och militära avgörande händelserna under kriget. Från 15 mars 1939 då styckningen av Tjeckoslovakien genomfördes till 13 september 1945 då japanerna i Burma kapitulerade. 36 biografiska notiser om politiker och militära befälhavare, bl. a. Chamberlain, Churchill, Eisenhower, MacArthur, Montgomery, Rommel, Roosevelt, Stalin och Zjukov. Register över geografiska namn och personnamn. 6 politiska kartor, 20 kartor över militära operationer samt 66 fotografier.

Forum. 1974

Barker A J

Pearl Harbor.

Mjuk pärm. Illustrerad. 160 sid.

Aldus 1972

Bauer Eddy

Andra världskriget. Landstigningen i Normandie

Bokorama förlag Copyright 1983

Boyle David    

Andra världskriget i bilder.

Inb Illustrerad. 600 sid. Andra upplagan. Fint skick! Praktverk i stort format. 223 x 305 x 43 mm 2660 gram.

Andra världskriget i bilder behandlar varje större krigsskådeplats och de människor som var inblandade. Med mer än 900 fotografier, av vilka många publiceras för första gången, erbjuder denna unika bok en omfattande översikt av hela konflikten. Innehåll: Med kameran i krig. Europa: Kriget mot nazism och fascism. Vägen till krig. Axelmakternas anfallskrig.  De tre stora. Befrielsen. STILLA HAVET: Det japanska imperiets uppgång och fall. Japansk expansionism. Sen uppgående solen. Motattack. Japan tillintetgörs. Andra världskriget var historiens mest intensivt fotograferade konflikt. Militärens och pressens fotografer, propagandister, soldater och civila med kameror – alla tog möjligheten att dokumentera tumultet och händelserna 1939-1945.      

Globeförlaget 2009

Bernadotte Folke (1895-1948)

I stället för vapen.

Häftad 283 sid. Andra upplagan. Naggad pärm. Andra världskrigets Berlin, London och Paris. Ryska krigsfångar i Norge. Ruinstädernas Tyskland och mycket annat!

Folke Bernadotte mördades i Israel av den sionistiska organisationen Lehi.

Norstedts 1948

Bliven Jr Bruce

Den stora invasionen

Inb. 121 sid. Illustrerad med fotografier och teckningar. Den 6 juni 1944. Dagen D. De historiska ungdomsböckerna nr 20.

Lindblads 1966

Briscoe Paul/MacMahon Michael                   

Vän med fienden. En engelsk pojke i Nazityskland.

Inb. Illustrerad. 221 sid. Nära nyskick!

Den engelske pojken Paul växer upp i en vanlig familj på den tyska landsbygden. Han accepteras och älskas som om han är av familjens eget kött och blod. Han tänker på sig själv mer som tysk än som engelsk och på sin tioårsdag går han med i Hitlerjugend och är med i en tysk propagandafilm den blonde och blåögde Paul uppfattas som urtypen för det ariska barnet. Han längtar efter att få slåss för sitt land, Tyskland, och dö hjältedöden för Führern. Men 1945 slås hans dröm i spillror och han skickas tillbaka till ett krigshärjat England. Till ett land som han inte längre känner till, till ett språk han inte längre talar och till en mor som han inte längre kommer ihåg.                      

Historiska Media 2011

Bullock Alan (1914-2004)       

Hitler. En studie i tyranni. I. Partiledaren 1889-1933. II. Rikskanslern 1933-1939. III. Fältherren 1939-1945.

Inbundet i ett band. Illustrerad. 695 sid. Fint skick!

Alan Bullock skriver: När jag påbörjade boken var det framför allt två frågor jag sökte svaren på. Vilken roll spelade Hitler i Tredje rikets historia och huruvida Göring och andra anklagade under Nürnbergrättegången påstod att det under nazistregimen varit en enda mans vilja som fällt utslaget? Om detta var riktigt, vilka var då de egenskaper hos Hitler som gjorde allt detta möjligt? Detta är ett försök att rekonstruera hans liv från födelsen 1889 till hans död 1945.                        

Prisma 1989

Cesarini David

Adolf Eichmann. Byråkrat och massmördare.

Illustrerad pocket. 531 sid. Nazisten Adolf Eichmann var en av nyckelpersonerna i förintelsen under andra världskriget. Han var direkt ansvarig för att över två miljoner judar transporterades till Auschwitz-Birkenau och andra dödsläger. Trots detta var han en relativt okänd figur ända tills den israeliska underrättelsetjänsten tog honom tillfånga i Argentina 1960. Eichmann har blivit en symbol för nazismens outgrundliga ondska. Hans kyla och avsaknad av medlidande eller moral gjorde honom till både en byråkrat och massmördare. Men vem var han egentligen? Hur kan man bli sådan? Och var han alltigenom ond eller var han ett offer för nazismens masspsykos?

Månpocket 2006

Collins Larry / Lapierre Dominique

Brinner Paris?

Inb. Illustrerad. 294 sid. Naggat omslag.

Adolf Hitler hade dömt Paris till en undergång i eld, rök och död. Men staden räddas genom en serie fantastiska omständigheter. Vi får följa Paris tappra befolkning, motståndsrörelsens hjältar, de ansvariga för operationerna: general Leclerc, hans motståndare, den tyske befälhavaren över "Gross-Paris" general von Choltiz, svenske konsuln Raoul Nordling och givetvis general de Gaulle.

Tiden 1966

Collins Max Allan

Rädda menige Ryan.

Kartonnage. 279 sid. Baserad på Robert Rodats filmmanus. Om att rädda en saknad fallskärmsjägare under andra världskriget.

Richters 1998

Cowles Virginia                         

Spökmajoren. 

Illustrerad med kartor.  Inb. 270 sid. Fint skick.

Den legendariske skotten, David Stirling, som förde sitt eget ökenkrig och gjorde Rommel gråhårig. Han satte upp sin lilla privata armé som räknade bara några tjog man, men det var vältränade commandosoldater.           

Prisma 1984

Cruickshank Kerstin (1913-1998)

Min natt- och dagbok.

Inb. 344 sid + 24 illustrationssidor.
En annorlunda skildring från Hitlerväldets fasor. Som "Röda nejlikan" förde hon livshotade människor i säkerhet.

Tre Böcker Förlag 1993

Dahlberg Rasmus (1977-)

Dödliga uppdrag under andra världskriget.

Illustrerad, 192 sid.

Innehåll: Tjuren från Scapa Flow, U 47:s torpedanfall mot slagskeppet Royal Oak 1939. Självmordsuppdrag, Stormningen av fästningen Eben Emael 1940. Stålhanden från havet, Attentatsförsöket på den tyske överbefälhavaren i Afrika 1941 Den tionde flottiljen, Sänkningenav två slagskepp i Alexandrias hamn 1941. I lejonets kula, Den brittiska räden mot torrdockan i St Nazaire 1942. Den tysta segern, Erövningen av de tyska enigmakoderna 1942 Telemarkens hjälte, Sabotageaktionen mot tungvattenanläggningen i Rjukan 1943 Den studsande bomben, Anfallet mot dammarna i Ruhrområdet 1943 Davids kamp mot Goliat, Miniubåtsanfallet mot det tyska slagskeppet Tirpitz 1943. Befria Mussolini!, Otto Skorzenys fantastiska räddningsaktion på Gran Sasso 1943.

Historiska Media 2006

Drakenlordh Rikard                  

Andra världskrigets aktörer.

Inb. Illustrerad. 189 sid. Ett unikt uppslagsverk!

De flesta av oss vet vad som hände under andra världskriget, men hur många av oss känner till alla aktörer bakom händelserna? Tidigare har den kunskapstörstige varit hänvisad till engelsk litteratur, men nu finns det ett uppslagsverk på svenska. Andra världskrigets aktörer är den första svenska uppslagsboken om krigets ledande personligheter, rikt illustrerad med fotografier som visar personerna i deras rätta miljö. Boken innehåller texter om mer än 400 personer och avslutas med en ordlista samt en detaljerad kronologi där läsaren kan följa krigets händelseförlopp månad för månad.                            

Historiska Media 2002

Duke Yukiko   

Breven från Iwo Jima.

Inb. Illustrerad. 395 sid. Fint skick!

Om kriget i Stilla Havet och den japanske befälhavaren Kuribayashi som vid slaget vid Iwo Jima höll amerikanarna stången i över en månad 1945 trots bara 20.000 man mot USA:s 110.000 man.                           

Norstedts 2008

Elling Henrik (Chefredaktör) 

Världen står i lågor.

Inb. Rikligt illustrerad. 126 sid.  Andra upplagan. Japan går ut i krig. Blixtkrig besegrar Europa. Slaget om England. Kampen om koderna. Kriget under havet. Frankrike bjuder motstånd. Slaget om Stalingrad. Fronterna. Invasionen i Normandie. Attentatet mot Hitler. Judarna utrotas. Berlins fall. Japan slåss till döden.                             

Bonniers 2013

Fest Joachim  

Undergången. Hitler och slutet på Tredje riket.

Inb. Illustrerad. 187 sid.

Joachim Fest är en av världens ledande experter på nazismen och andra världskriget. I Undergången berättar han på ett lättillgängligt och tankeväckande sätt om de sista fasansfulla dagarna i Hitlers bunker. Han växlar mellan det historiska skeendet, nazismens idévärld och en mer allmän historisk-filosofisk diskussion. Boken innehåller också ett kusligt och fascinerande bildmaterial.                            

Wahlström & Widstrand 2004

Flannery Harry W. (1900–1975)                        

På uppdrag i Berlin.

Häftad. 332 sidor. Fint skick med några små bruksspår.

Flannery efterträdde Shirer som det amerikanska radiobolaget CBS:s korrespondent i Nazityskland. Boken skildrar perioden nov. 1940- sept. 1941.                      

Bonniers 1943

Fogelström P.A. / Bahnsen Sven Redigering och fortlöpande texter.

Fyra års världspolitik i karikatyrer. 1939-1943. Berättad i tusch av världens främsta tecknare

288 sid. .Femte upplagan. Sliten och lagad pärm! Julhälsning från förlaget på första sidan.

Världspressens Förlag 1944

Världspolitik i karikatyrer. 1943-1945. Berättad i tusch av världens främsta tecknare

208 sid. Första upplagan. Sliten och lagad pärm! Julhälsning från förlaget på första sidan.

Världspressens Förlag 1944

Gyllenhaal Lars / Gebhardt James F.           

Slaget om Nordkalotten. Sveriges roll i tyska och allierade operationer i norr. 

Illustrerad pocket. 184 sid.

Det är fascinerande och häpnadsväckande läsning om bland annat SS-soldater i Luleå, Röda armén i Nordnorge, partisaner i finska Lappland och allierade specialförband i norra Sverige.                 

Historiska Media 2004

Gourfinkel Nina                         

Lenin i bilder och dokument.

Illustrerad pocket.  179 sid. Originalutgåva.

Gleerups 1967

Hamrin Agne (1905-1983)

I fascismens Europa.

Inb. Illustrerad 261 sid. Fint skick.
Tjugo- och trettiotalets Europa. Fascinerande närbild av Berlin och Hitlers maktövertagande. Agne Hamrin var en av de första som avslöjade nazismens rätta ansikte och blev också den förste Berlinkorrespondent att bli utvisad ur Tyskland. Som DN:s Romkorrespondent, under de svåra krigsåren, skildrar han som romersk medborgare händelserna i Italien.

Bonniers 1979

Hapgood David / Richardson David                 

Monte Cassino.

Illustrerad. Inb. 286 sid. Naggat omslag. Namnad på försättsbladet.

En av de mest omtvistade händelserna under andra världskriget. Dagen då amerikanskt bombflyg förintade det fantastiska klostret.         

Wiken 1985

Hastings Max 

Harmagedon Slaget om Tyskland 1944-45.

Pocket. Illustrerad. 773 sid. Ryggen med läsveck.

I september 1944 trodde de allierade att kriget skulle vara över till jul. Efter den framgångsrika landstigningen i Normandie avancerade styrkorna med god fart mot den tyska gränsen, österifrån pressade Röda armén på. Tyskland var inringat och snart under belägring. Det var bara en tidsfråga innan Hitlers rike skulle falla samman. Men efter katastrofen vid Operation Market Garden och tyskarnas sista kraftansamling i Ardenneroffensiven kom förhoppningarna på skam. Vägen till seger skulle bli lång och mycket blodig           

Månpocket 2006

Heckmann Wolf (1929-2006)

Rommels krig i Afrika. "Ökenrävar" mot "ökenråttor"

Inb. Illustrerad. 388 sid. Första svenska upplagan gavs ut 1980 på Berghs Förlag.

Den första kompletta skildringen av vad som verkligen hände i den nordafrikanska öknen. Tvekampen mellan Rommels och Montgomerys arméer.              

SMB/Berghs 2001

Holzman Helene/Kaiser Reinhard                   

Detta barn skall leva.

Illustrerad pocket. Fint skick!

Litauen under den tyska ockupationsarmén under andra världskriget. Tyskland hade brutit sin anfallspakt med Sovjet och gick 1941 in i Litauen. Omedelbart därefter började judeförföljelserna i landet och familjen Holzman drabbades mycket hårt. Först avrättades Max och tre månader därefter fick även Marie sätta livet till. Helene lyckades dock dölja sin judiska börd och kunde tillsammans med dottern Margarete fly ut ur det getto som nazisterna inrättat. 

Lind & Co 2007

Higgins Jack (Tidigare utgiven under Harry Patterson som är Higgins rätta namn).

Att fånga en kung.

Inb. 207 sid.
En mästerlig thriller baserad på historiska fakta. 1940. Hitler planerar sin tilltänkta ockupation av England och behöver en galjonsfigur i London efter det nazistiska maktövertagandet och vill kidnappa hertigparet av Windsor, Edward och Wallis, som befinner sig i Lissabon.

Wahlströms 1990

 

Junge Traudl (1920-2002) / Müller Melissa  

I Hitlers tjänst - Traudl Junge berättar om sitt liv.

Inb. Illustrerad. 251 sid. Fint skick.

Traudl Junge var blott 22 år och drömde om en karriär som dansös då hon fick sitt livs chans: att bli Adolf Hitlers sekreterare. Från 1942 till Hitlers självmord i bunkern i april 1945 fanns hon alltid vid hans sida. Det var Traudl Junge som renskrev Hitlers tal och brev – till och med hans testamente.
Omedelbart efter krigsslutet hamnade Traudl Junge i rysk, senare amerikansk, fångenskap innan hon kunde återvända till sin familj i München. 1947 skrev hon ned sina upplevelser från tiden i den nazistiska maktapparatens närhet.
I detta unika självbiografiska dokument framställs Hitler som en lågmäld och sympatisk människa. En bild som radikalt skiljer sig från den gängse bilden av den psykiskt instabile diktatorn. Texten har bearbetats och kommenterats av den österrikiska journalisten Melissa Müller på grundval av personliga samtal mellan henne och Traudl Junge.       

Historiska Media 2003

Jungk Robert (utgivare)

Samvete förbjudet. Brevväxlingen mellan Hiroshima-piloten Claude Eatherly och Günter Anders.

Pocket 138 sid. Originalupplaga. Lite sliten!

Aldus Aktuellt 1962

Kerr Judith (1924-)

När Hitler stal den skära kaninen.

Illustrerad med teckningar. 196 sid. Tredje upplagan.
Tänk dig att det händer stora förändringar i det land där du bor. Det är vad som hände med Anna i Tyskland år 1933. Hon var 9 år när det började. Från plakaten stirrade ett hårt ansikte - det var Hitler, mannen som skulle förändra hela Europa och även kom att ingripa i Annas liv. Roman för ungdom med starka själbiografiska drag. Det som händer i boken har hänt i verkligheten.

Berghs 1987

Knopp Guido (1948-)

Hitlers krigare.

Illustrerad pocket 355 sid. Fint skick!
I boken presenteras sex av Nazitysklands högsta militära ledare. Erwin Rommel, Wilhelm Keitel, Eric von Manstein, Friedrich Paulus, Ernst Udet och Wilhelm Canaris.

Historiska Media 2003

Hitlers krigare.

Inb. Illustrerad. 355 sid. Nära nyskick!

I boken presenteras sex av Nazitysklands högsta militära ledare. Erwin Rommel, Wilhelm Keitel, Eric von Manstein, Friedrich Paulus, Ernst Udet och Wilhelm Canaris.              

Historiska Media 2003

Lane Arthur Bliss (1894-1956, USA:s ambassadör i Polen 1945-1947)         

Jag såg Polen förrådas.

Amerikansk ambassadör skildrar vad han sett.

Inb. Biblioteksband. Illustrerad. 247 sid. Första omslag medbundet.                                    

Natur och Kultur 1949

Larson Erik      

I odjurets trädgård En amerikansk familj i Hitlers Berlin.

Inb. Illustrerad. 505 sid. Nära nyskick.

I juli 1933 reser professor William E. Dodd till Berlin och blir den första amerikanska ambassadören i Hitlers nyvunna Nazityskland. Till en början förförs hela familjen Dodd av de storslagna festerna och den militära prakten. Dottern Martha inleder en kärleksaffär med Rudolf Diels, chef för det nybildade Gestapo. Men snart går Hitlers omänskliga metoder inte längre att ignorera: judar blir förföljda och trakasserade, och de som protesterar tystas ner.
Redan 1934 är festdagarna förbi: Hitler förbjuder alla andra politiska partier och har därmed utsett sig själv till Tysklands diktator. Dodd rapporterar förgäves till det amerikanska utrikesdepartementet, men än är det ingen som förstår hotet om det krig som väntar.I odjurets trädgård skildrar de viktiga förkrigsåren 1933 och 1934 i Berlin, och historikern Erik Larson fördjupar frågan om varför omvärlden inte reagerade förrän halva Europa låg slaget i spillror.                

Bonniers 2013

Lévai Jenö (1892-1983)

Raoul Wallenberg – hjälten i Budapest. Autentisk skildring av Kungl. Svenska Beskickningens i Budapest räddningsaktion 1944-1945.

Häftad. Illustrerad. 263 sid. Ganska fin! Namnad!

Den ungerske journalisten Jenö Lévai publicerade 1948 boken Raoul Wallenberg: hjälten i Budapest, först på ungerska, sedan på svenska. Lévai hade räddats av Wallenberg och mycket god kunskap om förhållanden kring honom. Boken anser också att RW mördats av pilkorsare, nazister. Trots att denna passus censurerades bort i den svenska utgåvan tvingades förlaget Saxon & Lindström att dra tillbaka och makulera de resterande böckerna.

Saxon & Lindström 1948

Lorents Maj (1896-1998)

England i krig.

Häftad. 206 sid. Första upplagan! Naggad och sliten pärm.
Maj Lorents var delvis ofrivilligt i England under våren 1940, och rapporterar om landets inre front. Bland dem hon träffat finner man Archibald Sinclair och Arthur Greenwood, Harold Nicolson och Anthony Eden.

Natur och Kultur 1940

Lugovskaja, Nina                       

Jag vill leva! En skolflickas dagbok under Stalintiden.

Inb. 325 sid. + 8 illustrationssidor. Fint skick.

I KGB:s arkiv hittade man för några år sedan en dagbok skriven av en ung flicka i Stalintidens Moskva. Hon hette Nina Lugovskaja och var tretton år gammal när hon 1932 påbörjade sin dagbok. Eftersom henne far är kritisk till bolsjevikernas politik bevakas han ständigt av säkerhetspolisen, till och med barnen förhörs med jämna mellanrum. Dagboken blir Ninas enda förtrogna. Den är lika mycket ett porträtt av Ninas inre värld som av den sovjetiska yttre - präglad av lögner och orättvisor. 1937 arresteras Nina och, med dagboken som bevis, döms hon för "kontrarevolutionär aktivitet"., följt av sju års exil i Sibirien. Jag vill leva är en gripande och skrämmande berättelse, en rysk motsvarighet till Anne Franks dagbok.                            

Wahlström & Widstrand 2005

Manz Bruno (1921-)                 

Fångad av Hakkorset. Nazist och soldat i tredje riket.

Inb. Illustrerad 287 sid. Namnetikett på försättsbladet. Fint skick!

En stark berättelse om en tysk pojkes uppväxt i Nazityskland och hur han redan som barn blev övertygad nazist. En utlämnande självbiografi som är en av de mest angelägna och välskrivna skildringarna om andra världskriget som någonsin skrivits av en tysk soldat.         

Historiska Media 2008

Manvell Roger                            

SS och Gestapo: härska genom terror. 

Häftad. Illustrerad. 160 sid. Originalutgåva i Aldus. Titelsidan saknas och några sidor har släppt från inbindningen.

SS och Gestapos historia, från tjugotalet till krigsåren. Här presenteras ”Herrefolkets” vanvettiga elit och deras offer, förödmjukade, torterade, likviderade. Är det förflutna besegrat? Eller finns det ännu en latent grogrund för nazismen?               

Aldus /Bonniers 1971

Martin Alf (1897-1985)

Och bomberna de föll.

Illustrerad. 214 sid.
Memoarer Del 2. London under andra världskriget.
Signerad: Med Londonhälsningar. Alf Martin

Askild & Kärnekull 1980

Molotov V. M.

Två noter från Sovjetunionens folkkommissarie för utrikesärenden.

Häfte 38 sid. En illustration: Porträtt av Molotov.

Moskva 25.11.1941 angående de tyska myndigheternas upprörande illdåd mot sovjetiska krigsfångar.
Moskva 6.1.1941 angående de tyska myndigheternas plundring, förödelse och fruktansvärda grymheter gentemot civilbefolkningen i de ockuperade områdena av Sovjetunionen.

Tryckt i Stockholm 1942

Montigny Jean                           

Sanningen om Frankrike. Det politiska sammanbrottet och nyordningen 15 juni-15 juli 1940.

Linneband. 144 sid. (Toute la vérité sur un mois dramatique de notre histoire)              

Dagens böcker 1941

Red.

Världen i krig I-III. Andra världskriget i ord, bild och kartor.

Inb. Illustrerade. 478+486+486 sid. Namnade med stämpel. Mycket fint skick! Nästan 5 kg.
Del 1: Från München till Pearl Harbor.
Del 2: Från Pearl Harbor till Stalingrad.
Del 3: Från Stalingrad till Hiroshima.

Det Bästa, Reader’s Digest Stockholm 1967

Ryan Cornelius (1920-1974) Krigskorrespondent 1943-45.

Den längsta dagen. Den 6 juni 1944, Dagen D.

Illustrerad 299 sid. Naggat omslag!

Bonniers 1962

En bro för mycket. Slaget vid Arnhem.

En av andra världskrigets mest dramatiska episoder. Inb. Illustrerad. 363 sid.

Bonniers 1998

Den längsta dagen. D-dagen. Den 6 juni 1944

Inb. 251sid. Fint skick!                 

Bonniers 2004

Salisbury Harrison E

De 900 dagarna. Leningrads belägring. 1941-44

Illustrerad 384 sid. Naggat skyddsomslag.

Ett av det märkligaste exemplet på en dokumentär framställning av ett historiskt förlopp som man överhuvudtaget känner till. Baserat på dagböcker, memoarer, arkivaliska källor och intervjuer.

Bonniers 1974

Schroeder Christa (1908-1984)                         

Hitler var min chef. Hitlers sekreterare 1933-1945.

Inb. Illustrerad. 389 sid. Fint skick!

Baksidetext: Otaliga är biografierna över Hitler, likaså de politiska och militärhistoriska analyserna kring nationalsocialismen och Tredje riket. Mindre vanliga är ögonvittnesskildringarna från dem som själva var med detta eftersom de flesta ur Hitlers närhet inte överlevde kriget. Christa Schroeders memoarer utgör därför en av de viktigaste källorna till information om Hitler och hans närmaste krets. Hennes text ger oss inte bara inblickar i det vardagliga livet runt Führern, utan låter oss också se Hitler som privatperson. Schroeder berättar om kvinnorna kring Hitler och om festerna på Obersalzberg men också om fälttågen i Polen, Frankrike och Ryssland och om den sista tiden i bunkern. Schroeder började sin anställning hos Hitler 1933, efter att hon av en slump sett ett anslag om en sekreterartjänst. Hon var då 25 år gammal och inte medlem i nazistpartiet. Schroeder har senare sagt att hon lika gärna kunde ha börjat hos kommunisterna. Arbetslösheten var utbredd. Under sina tolv år som Hitlers sekreterare kom Schroeders tillvaro att alltmer avskärmas från yttervärlden. Hennes vardag präglades av chefens besynnerliga vanor, av det avgränsade området i Rikskansliet, Berghof eller i de olika högkvarteren. Dag som natt tillbringades ständigt med samma människor. Under krigsrättegångarna i Nürnberg beskrev hon sin tjänstetid som en korsning mellan kloster och koncentrationsläger.             

Fischer & Co. 2009

Sennerteg Niclas (1967-)

Warszawas bödel. Ett tyskt öde.

Inb. Illustrerad 413 sid. Första upplagan. Fint skick!
Den forne SS-officeren Heinz Reinefarth anklagades för svåra nazistiska krigsförbrytelser efter kriget, men dömdes aldrig. Boken speglar Reinefarthaffären och historien om nazisternas återkomst.

Historiska Media 2003

Sereny Gitta (1921-2012)       

Albert Speer och sanningen. 

Häftad. Illustrerad 816 sid.

Speer var Hitlers arkitekt och som rustningsminister hade han hand om hela rustningsekonomin. En avslöjande och komplex bok om den tyska kollektiva skulden. Hitler är närvarande genom hela boken. Speers bindning till honom framtonar till slut som den djupaste känsla han någonsin upplevt - kanske den enda äkta och sanna.. Albert Speer (1905-1981)      

Bonniers 1999/2001

Shirer William L. (1904-1993)

Dagbok från Berlin. En radioreporters anteckningar och kommentarer 1934-1941 

Häftad med naggat omslag. 515 sid. Tredje upplagan. Namnad.

Shirer arbetade som radioreporter för CBS i Tyskland. Tvingades att lämna Tyskland då Gestapo börjat intressera sig för honom. Sina erfarenheter från Tyskland publicerade han i "Dagbok från Berlin" 1941.   

Natur och Kultur 1942

Smith Danny

Raoul Wallenberg (Försvunnen hjälte)

Pocket. 228 sid. Ganska fin.             

Livets Ords Förlag 1991

Svensson Åke

De vita bussarna.

Häftad. En illustration. 148 sid. Lite naggad pärm med glipor..

Den första skildringen av Svenska Röda Korsets räddningsexpedition till koncentrationslägren i Tyskland våren 1945                     

Bonniers 1945

Tamelander Michael (1960-) )                           

Slaget om Västeuropa. Flygkrig, strategi och politik sommaren 1940.

Inb. Illustrerad. 480 sid.

Slaget om Västeuropa skildrar angreppet mot Frankrike 1940, då tyska och allierade flygare möts i ett rasande flygslag. Samtidigt blir relationerna mellan de franska och brittiska regeringarna alltmer ansträngda. Vi får följa tyskarna inför operation Seelöwe och flygangreppen mot England. Michael Tamelander begränsar sig inte till det politiska eller militära skeendet utan väver samman de båda perspektiven. Författaren levandegör flygscener och välkända flygarprofiler. Historisk information och personliga reflektioner vävs in i ett spännande händelseförlopp. Boken innehåller runt fyrtio kartor som illustrerar operationernas utveckling                          

Historiska Media 2005

Whiting Charles

Patton.

Mjuk pärm. Illustrerad. 160 sid.

Aldus 1975

Winterbotham, F. W.

Operation Ultra. Chifferkuppen som avgjorde andra världskriget.

Inb. 247 sid. Enigma var namnet på tyskarnas krypteringsmaskin. Ultra var kodnamnet som de allierade använde för att beskriva tyskarnas kodade meddelande som de lyckats tyda.                 

Prisma 1977

Ziemke Earl F.

Slaget om Berlin. Tredje rikets fall.

Illustrerad. Inb. 160 sid. Fint skick!      

Bonniers 2002

Åsbrink Elisabeth (1965-)       

Och i Wienerwald står träden kvar.

331 sid. Första pocketupplagan. Augustpristagare 2011.

Baserad på 500 brev skrivna till en pojke som kom till Sverige 1939 på flykt undan nazisterna, från hans föräldrar i Wien. Boken väckte stor uppmärksamhet på grund av de nya uppgifterna om att IKEA-grundaren Ingvar Kamprad var övervakad av Allmänna Säkerhetspolisen, som 1943 upprättade en akt över honom med rubriken "nazist", samt att Kamprad i en intervju med Åsbrink 2010 visade sig lojal med fascistledaren Per Engdahl.                        

Natur & Kultur 2012

 

Ockupationerna i Danmark och Norge. Beredskapsåren i Sverige och Finska vinterkrigen

Andersson Berndt (Rektor i Århus)                

Hönsen värper små ägg i år.

Inb. 325 sid. Berättelsen bygger på verkliga händelser om tyskarnas ockupation i Norge och den norska motståndsrörelsen.           

Bonniers 2002

Andersson Karl-Olof (1942-)

Vårt dramatiska sekel. Beredskapsår och efterkrigstid.

Inb. Rikligt illustrerad. 272 sid.

Utbildningsförlaget Brevskolan 1997

Björnberg Arne (Huvudredaktör)                   

Hur Sverige ordnade folkförsörjningen under andra världskriget. Männen och kvinnorna bakom verket.

Inb. Illustrerad. 761 sid. c:a 3,5 kg. Fint skick! 

Historik över beredskapstidens krisförvaltning. Utgivet i numrerad upplaga varav detta exemplar är N:r 3015 och framställt för Hemmansägare Nils Svegrell            

IGO-Förlaget 1946

Dahlberg Hans (1930-)            

I Sverige under 2:a världskriget

Illustrerad 331 sid. Fjärde tryckningen. Utkom första gången 1983.

Ur innehållet: Det blev ensammare … och kallare. Ett folk i cellull. Köttfri biff och kaffesurr. Härdade till hälsa. Fem kor och en häst. Krigarliv. Vindsröjt och mörklagt. Kunglig värnplikt. På väg mot folkhemmet. Järnpengar och smyghandel. Ved- och havremotorer. Sanningsdrog och censur. Från buskis till crazy. Politiskt mögel och menlös enighet. Grå lappar och glödande nyheter. Långivare i miljoner. Folkspänst och världsrekord. Drabbade grannar och hemlösa främlingar. Två egna krig. Regeringen i London och makten i Berlin. Idyllen som exploderade. Flykten över Östersjön. Om det fanns telefon. Inte så svenskt längre. Konvojfartyg och vita bussar. I dag.       

Bonniers 1986

Danielsen Ann-Maj

Att inte höra till - ett finskt krigsbarn berättar.

Inbunden. 244 sid. Nära nyskick.

Som små kollin med adresslapp runt halsen skickades nästan 70 000 finska barn till Sverige under de år då andra världskriget rasade som värst. Ett av dessa barn var femåriga Ann-Maj som tillsammans med sin lillasyster fördes bort från bombanfall och misär. Men hon fördes också bort från sin familj och sitt språk - sin identitet... Efter fem trygga år hos sin nya familj tvingas hon återvända till det forna hemmet…

B. Wahlströms 2000

Danielsson Tage (1928-1985) / Alfredsson Hans (1931-)

Å vilken härlig fred! AB Svenska ords beredskapsrevy 1966.

Limhäftad. Illustrerad. 127 sid.

W & W 1967

Bjørnsen Bjørn (1937-)

Norge 9 april 1940. Tyska invasionen timme för timme.

Illustrerad 320 sid.
En levande bild från enskilda norrmäns ögonvittnesskildringar och officiella dokument av ett otroligt dygn i ett oförberett och skakat land.

Atlantis 1978/1979 (2)

Donner Jörn (1933-)

Angelas krig.

Inb. 302 sid. Namnad.
Angelas krig utspelar sig i Finland under det sista krigsåret, som slutade med vapenstilleståndet i september 1944 och de hårda striderna mot tyska trupper i Lappland.
Vid julen 1943 är finländare och tyskar alltjämt officiellt bundsförvanter, trots att det allt allmännare talas om Tysklands kommande nederlag.
Angela Anders har fått lämna sina studier och arbetar som sjukvårdslotta. På grund av sina språkkunskaper placeras hon på ett tyskt krigslasarett i Lappland. Hon har överlevt kriget oskadd och helt, tror hon. I denna skärningspunkt träffar Angela på lasarettet en tysk löjtnant som blivit lätt sårad. Hon samtalar med honom, han söker upp henne. Hon vill inte ha med honom att göra. Ändå grips hon av en passion som hotar att förtära henne och allt hon står för. Hennes liv förändras.
Angelas smärta och kris är bara en del av de moraliska avgöranden som beskrivs i romanen. Angelas krig handlar inte om striderna vid fronten, utan om den så kallade hemmafronten, men också om den farsot kriget är. Angelas krig handlar om levande människor i en tumultuarisk tid, om deras upplevelser, förhoppningar och tragedier. Filmatiserad 1984.

Wahlström & Widstrand 1978

Ehrensvärd Carl August

Arméchef i orostid. Carl August Ehrensvärd. Dagboksanteckningar 1938-1957.

Inb. Illustrerad. 419 sid. Andra upplagan. Hel och fin!    

SMB 2005

Fast Bertil        

Stormakterna och Norden. Politiska och militära relationer under fyra decennier.

Inb. 248 sid. Illustrerad med kartor.              

Dagens böcker 1942

Guillou, Jan

Mellan Rött och Svart.

Inb. 431 sid. Första upplagan. Fint skick!

Första världskriget är förbi. Återhämtningen till ett bättre liv tar sin tid men snart råder optimism och framåtanda, inte minst i det moderna drömsamhället Saltsjöbaden hos den växande släkten Lauritzen. Tillsammans med sina båda bröder har Lauritz, den äldste av dem, givit sig in i byggbranschen. De vill lägga grunden till en ny värld. Brodern Oscar ansvarar för Lauritzenföretagens filial i Berlin och skapar högfunktionella tyska bostadsområden, allt enligt den nya arkitekturen. Även den tredje brodern, Sverre, befinner sig i Berlin. Med sin entusiasm röner han stora framgångar som en av reklamtecknandets pionjärer. Ingen ser faran. Tyskland skall resa sig på nytt och i hela Europa föreställer man sig att det aldrig mer kan bli krig. Men nya politiska vindar blåser och hittar sin väg även in i familjen. Den svarta slagskuggan av en ofattbar ondska växer sig allt större. Mellan rött och svart är den tredje delen i romanserien Det stora århundradet.                           

Piratförlaget. 2013

Blå stjärnan.

Inb. 479 sid. Fint skick!

Den nya generationen Lauritzen kliver fram. I centrum står äldsta dottern Johanne. Redan i början av kriget arbetade hon som kurir åt den norska Hjemmefronten. Nu befinner hon sig i Stockholms illegala värld av spioneri, svek och förräderi, rekryterad av den brittiska spionorganisationen SOE. Hon befordras till kaptens grad i den brittiska armén. Efter en rad spektakulära sabotageinsatser får hon ansvar för den största och viktigaste operationen: att rädda Norges judar på flykt undan Förintelsen. Britternas kodnamn för Johanne Lauritzen är Blå stjärnan. I den femte delen av berättelsen om familjen Lauritzen gör Jan Guillou ett gästspel i sin mästargenre spionromanen                            

Piratförlaget. 2015

Gullers KW (Karl-Werner) (1916-1998) / Nycop CA (Carl-Adam) (1909-2007)

Då 1939-1945 Våra beredskapsår 1939-1945.

Illustrerad. Opaginerad.

En bok för dem som var med DÅ - och för dem som lever NU.

Bra Böcker 1975

Kielland Axel (1907-1963, Norsk journalist, författare och skådespelare)

Om ett folk vill leva. Tidsbild från Norge i 3 akter.

Illustrerad med fotografier från föreställningen. Häftad 84 sid. Lite skavd pärm med glipa och skada i ryggens nederkant!

Urpremiär på Nya Teatern i Stockholm den 1 september 1943 Den 3 september förbjöd den svenska regeringen pjäsens vidare framförande. I förordet beskriver pjäsens regissör Per-Axel Branner händelseförloppet som ledde fram till UD:s förbud för pjäsens "förargelseväckande" innehåll

Trots Allt 1943

Linder Jan

Andra världskriget och Sverige. Historia och mytbildning.

Illustrerad. Häftad. 224 sid.

När Finlands sak blev vår. Per Albin och hans samlingsregering. Marschen mot Marsfreden. Norges härtagning. Den nionde april. Norgefälttågets tid. Permittenttrafiken. Anpassningspolitik. Barbarossa och Engelbrecht. Finland olyckliga fortsättningskrig. Pansarattack i väster. Tursamma omständigheter. Politikens villkor. mm

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2002

Lusseyran Jacques (1924-1971)  

Magnergård Omar (1935-)    

I andra världskrigets skugga. 

Inb. 156 sid.  

Nu när hemligstämplarna är hävda så kan det avslöjas vad som verkligen tilldrog sig i Sverige under andra världskriget. Magnergård har plöjt igenom gömmorna. Riksarkivet, UD, krigsarkivet, även hos säkerhetspolisen. Han har medvetet hoppat över händelser som tidigare varit omskrivna. Han har sökt upp dem som "var med" som lösta från sina tysthetslöften velat berätta för dagens generation om åren som skakade alla och envar. Innehåll: Censurens hemliga bilder. Atle bröt is år tyskarna. Finlandsfrivilliga tågade mot Norge. Ung professor knäckte tyskarnas chiffer. Hitlers yacht i Öregrund. Vädjan till svensk diplomat. Livlig lastbilstrafik i norra Finland. Öländsk minkatastrof. Svenskt fartyg överlämnade flygare. Kanotturen som slutade i UD:s arkiv. Bråkmakare till disciplinkompani. Färska oljefläckar - sänkta ubåtar? Brittisk diplomat avlyssnad. Kor och oxe sprängdes av minor. Sverige hade insyn i Hitlers högkvarter. Urblåsta drivhus när RAF bombade fel. Så planerade Hitler ta Sverige. Danska motståndsmän lånade svenska fängelser. 16-årig motståndsman. Danska officerare utbildade i Sverige. Besättningen återfanns aldrig. Hemliga förhandlingar vid krigsslutet. Telefon från soptunna. Hotfulla sovjetdiplomater. Jane Horney. UD manar tyskarna att fly. Ryska folkvisor i svensk tallskog. Elva guldtackor i kassaskåpet. Beredskapsminnen.                  

Svenska Dagbladet 1985

Moen Petter (1901-1944)      

Petter Moens dagbok. 

1 svenska upplagan. Häftad.185 sid. Glipa i ryggen och veck på pärmen.

Han skrev denna dagbok i fängelset på Møllergaten 19 i Oslo mellan 10. februari till 4. september 1944. Den 6. september blev han sänd till  Tyskland, och omkom då skeppet gick på en mina. Han var "pressesjef" på alla illegale tidningar i Norge. Blev tillfångatagen av Gestapo under den store "pressekrakk" i Oslo 3. februari 1944.

Forum 1950

Munck Ebbe (1905-1974)       

Sibyllegatan 13. (Svingdør til den frie verden). Minnen från de kritiska åren 1939-45.

Häftad. 250 sid.

Sibyllegatan 13 var centralpunkten i Sverige för den danska motståndsrörelsens kontakt med den fria världen. Munck var Frihedsrådets representant i Sverige från 1940. En hyllning till den okände danske partisanen.                             

Norstedts 1967 

Olsson Jan Olof (JOLO) (1920-1974)               

Någonstans i Sverige.

Inb. Illustrerad. 256 sid.  Fint skick!                            

Bonniers 1974   

Outze Börge  (1912-1980) / Svendstorp Aage (Redaktörer)                           

Danmark i bojor. 

Illustrerad. Inb. 464 sid. Första omslag medbundet.Gulnad pärm.

En objektiv skildring av de mest upprörda och olyckliga år Danmark någonsin genomlevt. 

Ur innehållet: Händelserna kring den 9 april 1940. Historiska utvecklingen 1940-45. Folkstrejkerna - ett enigt folks motstånd. Kungahuset och ockupationen. Hären och flottan. Polisen under ockupationsåren. Danskt sjöfolks insats. Frihetsrådet. Sverige hjälper. Illegala transportorganisationen. Illegala pressen. Gestapo. Bombardemang och sabotage. Förhörsmetoder och tortyr. Danskar i tyska koncentrationsläger. Tyska mord. Förrädarkårerna. Frihetshären. Mot ljusare tider. Kaj Munk. Den danska flyktingströmmen sedda med svenska ögon. Bidrag från Malmö om flykten över Öresund. 

Fritt Nordiskt Förlag 1945                                                       

Red.

Dikterna om Finlands kamp.

Häftad. 165 sid. Pärmen mycket lagerfläckad. Förord av Hembygdsfronten.

Bonniers 1940

Richardson,Gunnar                  

Beundran och fruktan - Sverige inför Tyskland 1940-1942.

Limhäftad. Illustrerad. 257 sid.

Vid sidan av permittenttrafiken fanns det under samma tid en mängd andra utbyten mellan Sverige och Nazi-Tyskland. Officerare och militärläkare, statliga utredningskommittéer och delegationer reste på studiebesök till den tyska krigsmakten, journalistgrupper gjorde ”utbytesturnéer” och idrottsutbytet tog fart. Även på kyrkans och kulturlivets områden var kontakterna många. Hukan man förklara förekomsten av alla dessa kontakter? Var dessa kontakter verkligen nödvändiga för att hålla Sverige utanför kriget?                    

Carlssons 1996

Schærström Elsa (1922–1999)                           

Snön föll och priserna steg. I Skåne under andra världskriget.

Klammerhäftad. Illustrerad. 47 sid                       

Dialogos 1987

Sutherland Christine

Monica. Den danska motståndsrörelsens hjältinna.

Inb. Illustrerad. 230 sid.

Monica Massey-Beresford gift de Wichfeld, (1894-1945) en engelsk societetsskönhet som blev en av Danmarks främsta motståndskämpar under andra världskriget. Hon dog i tyskt fängelse innan kriget var slut. Hennes dotter gifte sig med Flemming B. Muus, högste engelske chef i Danmark 1943-45

Gedins förlag 1991

Talgre Maarja

LEO ett estniskt öde.

Pocket. 290 sid. Namnad!
1944: Om en estnisk motståndsman på hemligt uppdrag. Med spår som leder till USA, England, Tyskland, Grekland, Kaukasus och Sverige. Han fick en våldsam död bara 25 år gammal. Hans öde levandegör förhistorien till det drama i Baltikum som nu utspelas inför våra ögon.

Månpocket 1998

Tamelander Michael (1960-) / Zetterling Niklas (1963-)

Den nionde april. Nazitysklands invasion av Norge 1940

Pocket. Illustrerad med 35 kartor över de olika krigsskådeplatserna. Ganska fin!

Historiska Media 2004

Flyktskildringar. Fångläger. Ghetton. Koncentrationsläger.

Appleman-Jurman Alicia (1930-)

Alicia. Min historia. Dokumentärroman.

Inb. 364 sid. Karta med Alicias färd genom Europa 1942-1947.
Börjar 1938 i den polska staden Buczacz, då Alicia var åtta år. Hon berättar om sin familjs och många andra judar öden under denna fasans tid. Hon förlorar hela sin familj under kriget. Själv överlevde hon och är i dag bosatt i Kalifornien.

Wahlström & Widstrand 1990

Bosshardt Alfred (1897-1993) under medverkan av Gwen och Edward England

Dödsdömd av Röda Armén – räddad av Gud.

Inb. 173 sid. Engelsk missionär i Kina togs till fånga av Röda Armén 1934.

Den kristna bokringen 1976

Börsum Lise (Milly Elise "Lise" Børsum 1908-1985, var medlem I norska motståndsrörelsen under andra världskriget)

Spegelbilder.

Häftad. 85 sid.
Reflektioner som fånge i Ravensbrück, ett av tyskarnas största koncentrationsläger för kvinnor.

Kooperativa Förbundets Bokförlag 1948

Fenelon Fania (1922-1983)

Kvinnoorkestern.

Inb 289 sid. Första upplagan. Fult naggat omslag. Lite sned rygg.

1944 deporterades Fania Fenelon, en ung parisisk kabaretsångerska av judisk börd, till utrotningslägret Birkenau vid Auschwitz. Där kom hon, tillsammans med ett fyrtiotal andra kvinnor, att spela i lägrets orkester. Det skulle bli hennes räddning. Hennes bok är ett fullständigt unikt dokument över nazisternas ogärningar.

Prisma 1978

Gottfarb Suzannah

Hamna i helvetet. Om Leon, andra världskriget och Förintelsen.

Inb Illustrerad. 173 sidor.

Leon, överlevande efter Förintelsen, bosatt i Sverige, berättar om sitt liv. Dessutom lättläst, tankeväckande översikt av den samtida historien: antisemitismen, nazismen, de politiska ledarna, kriget. En bok som skapar sammanhang men också får dig att ställa frågorna: Varför? Hur kunde det ske?          

Rabén & Sjögren 1999

Keneally Thomas

Schindler's list.

Inb. 393 sid.
Dokumentärroman om Oskar Schindler, en mångbegåvad och motsägelsefull man. Han var en driven affärsman och sorglös vivör som gladde sig åt mäktiga vänner, goda viner och vackra kvinnor. Han var en krigsprofitör och medlöpare i nazistpartiet. Och likafullt offrade han sin förmögenhet för att med djärvhet och list och stora personliga risker ensam rädda fler judar än någon annan under andra världskriget.

Norstedts 1994

Kertész Imre (1929-)

Mannen utan öde.

Pocket 207 sid.
Roman, en av världslitteraturens starkaste skildringar av koncentrationslägrens verklighet. Auschwitz, Buchenwald, Seitz. Är inte självbiografisk i vanlig mening utan visar med skrämmande allmängiltighet upp själva den totalitära strukturen. Kertész fick Nobelpriset i Litteratur 2002.

Pan 2002/2003 (2)

Lagnado Lucette Matalon / Dekel Sheila Cohn                       

Eldens barn. Sanningen om doktor Josef Mengele och tvillingarna i Auschwitz.

Inb. Illustrerad. 341 sid. Första upplagan.

Josef Mengele (1911-1979)  var  läkare i Auschwitz och utgav sig att forska i genetik. Hans stora intresse var tvillingar. Han utförde experiment på levande människor. I boken får några av de överlevande komma till tals.

Richters 1994

Pausewang Gudrun (1928-)

Resa i augusti.

Kartonnage. 151 sid.

Detta är en bok om Förintelsen. Det är augusti 1943. Ett tågsätt rullar genom Tyskland. Alice finns på tåget tillsammans med sin farfar och många andra. Det enda som lyser upp vagnen är stjärnorna som skimrar i mörkret - sexuddiga gula stjärnor, fastsydda på jackor och fickor.

Berghs 1993

Rashke Richard (1969-)           

Flykten från Sobibor.

Illustrerad. 395 sid.

Sobibor var ett nazistiskt förintelseläger i östra Polen. Mer än 600 judiska fångar revolterade, ledda av en rysk officer från röda armén och genomförde andra världskrigets största massflykt. Ett trettiotal av dem som överlevde finns fortfarande i livet. Här är deras egen berättelse...                            

Bonniers 1991

Red.                   

Concentration Camp Dachau 1933-1945.

Illustrerad Katalog till Dachau Memorial museum. 229 sid. 10:e upplagan. Engelsk text.  Mjuk pärm.             

Comité International de Dachau 1978.

Rees Laurence                           

Auschwitz. Den slutgiltiga lösningen.

Inb. Illustrerad. 392 sidor.

1945 befriades de få överlevande i Auschwitz av sovjetiska trupper. Förintelsens mest kända döds- och koncentrationsläger hade då varit i bruk i nästan fem år och tagit livet av 1,1 miljoner människor. Omkring 1,1 miljoner människor dog i Auschwitz, Förintelsens mest kända döds- och koncentrationsläger. Lägret i den lilla polska byn Oswiecim uppfördes från början för att hysa polska politiska fångar, men har gått till historien som platsen för världens mest omfattande massmord.
Mellan juni 1940 och 27 januari 1945 passerade 1,3 miljoner människor in genom porten med den ökända devisen: ”Arbeit macht Frei”. Endast en bråkdel överlevde. Hur var Förintelsen möjlig? Och vad kan vi lära av historien? Stommen i den brittiske historikern Laurence Rees bok utgörs av ett stort antal intervjuer med överlevande, både offer och gärningsmän. Kring deras berättelser sätter han in det ökända koncentrationslägret i ett större sammanhang, den kedja av döds- och koncentrationsläger som låg utspridd över hela Europa och som möjliggjorde Förintelsens mest aktiva fas åren 1942 till 1944.
Rees visar också hur osammanhängande och krokig beslutsgången som ledde fram till Förintelsen var, och att Förintelsen inte var oundviklig. I Frankrike ledde Vichy-regimens stöd till att tiotusentals judar mördades, i Danmark ledde regeringens motstånd till att tiotusentals judar räddades. En grym och skoningslös skildring av en av historiens största tragedier.

Prisma. 2007

Schimmel Betty (1928-) Gabriel Joyce           

Att åter se dig. Betty Schimmels historia.

Inb. Illustrerad 246 sid.

Andra världskriget rasar. De bor i gettot i Budapest. 1944 tvingas Betty och hennes närmaste tillsammans med många tusen andra i väg på en dödsmarsch till ett av nazisternas koncentrationsläger Mauthausen, cirka 20 kilometer öster om Linz i Österrike. Som genom ett mirakel överlever Betty och hennes familj och efter kriget flyttar de till Amerika...     

Forum 1999

Sennerteg Niclas

Warszawas bödel. Ett tyskt öde.

Illustrerad pocket 413 sid.
Den forne SS-officeren Heinz Reinefarth anklagades för svåra nazistiska krigsförbrytelser efter kriget, men dömdes aldrig. Boken speglar Reinefarthaffären och historien om nazisternas återkomst.

Historiska Media 2005

Steiner Jean-Francois (1911-1983)

Treblinka. Revolt i ett utrotningsläger.

Inb. 389 sid. Lite nagg i omslaget.

Treblinka var inget koncentrationsläger utan ett utrotningsläger. Det låg på en ödslig sandslätt öster om Warszawa och under 13 månader 1942-43 avlivades 800.000 människor i lägrets 13 gaskamrar.
I Treblinka fanns till synes inget hopp men så småningom började de dödsdömda en revolt mot bödlarna. 600 judar lyckades undkomma, de flesta av dem dukade senare under men 40 av dem överlevde och kunde vittna. Treblinka är deras rapport.

Bonniers 2002

Wiesel Elie (1928-)

Natten. Gryningen. Dagen.

Inb. 307 sid. Naggat omslag (1 namnad).
Trilogi om ett stycke modern historia i romanform. Om en judisk pojkes upplevelser i tyska koncentrationsläger. Bödelns roll, en ung man brottas med sitt samvete. De överlevande från nazisternas läger. Elie Wiesel föddes i Rumänien. Han var 15 år när han deporterades, till Auschwitz och Birkenau. Han överlevde men miste sina föräldrar och en liten syster.

Forum 1985

Williams Eric (1911-1983)

Trähästen

316 sid. Häftad. Illustrerad med teckningar. Sjätte upplagan.
Detta är historien om tre krigsfångar som rymde från Stalag-Luft III ett tyskt fångläger i Sagan under andra världskriget och tog sig tillbaka till England över Sverige. Filmatiserad 1950 (The Wooden Horse) Eric Williams var bombflygare under andra världskriget. Han blev nedskjuten 1942 och hamnade i tysk fångenskap.

Lindqvists 1950

Trähästen

289 sid. Limhäftad. Illustrerad med teckningar. 116:e tusendet.
Detta är historien om tre krigsfångar som rymde från Stalag-Luft III ett tyskt fångläger i Sagan under andra världskriget och tog sig tillbaka till England över Sverige. Filmatiserad 1950 (The Wooden Horse) Eric Williams var bombflygare under andra världskriget. Han blev nedskjuten 1942 och hamnade i tysk fångenskap.                      Lindqvists 1975

 

Marint

Berthold Will  

Bismarck- ett slagskepps seger och undergång.

Häftad. Illustrerad 211 sid. Första svenska upplagan. Namnad. Sliten pärm.    

Forum 1958

Borgenstam Curt / Insulander Per / Kaudern Gösta             

Jagare. Med svenska flottans jagare under 80 år.

Inb. Illustrerad. 224 sid. Reviderad andra upplaga.                 

C B Marinlitteratur AB 2002   

Ellsén Jarl / Ohrelius Bengt (Red.)                   

Vår Marin 1963.

Inb. Illustrerad 64 sid. Marinens årsbok Tillskrift på första sidan av Bengt Ohrelius                     

Rabén & Sjögren 1962

Vår Marin 1964.

Inb. Illustrerad 64 sid. Marinens årsbok    

Rabén & Sjögren 1963

Gallery Daniel V. Konteramiral U.S.N. (1901-1977)                

Vi kapade en U-båt.

Inb. Illustrerad. 247 sid. Nära nyskick!

Berättelsen om ubåtskriget i Atlanten och den djärva erövringen av den tyska ubåten U-505 1944.     

Prisma 1984

Hellberg Anders / Jörle Anders                        

Ubåt 137. Tio dagar som skakade Sverige.

Illustrerad. 317 sid. 27 oktober 1981. En av efterkrigstidens märkligaste politiska och militära drama i Sverige.

Atlantis 1984

von Hofsten Gustaf & Waernborg Jan          

Örlogsfartyg. Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg.

Inb. Illustrerad. 335 sid. Främre pärm med små intryckningar i hörnen annars fint skick.

Ett referensverk över svenska maskindrivna örlogsfartyg från det propellern och ångan togs i bruk, till dags dato. Här ges en imponerande exposé över vad svensk skeppsbyggnadskonst och svensk varvs och vapenindustri lyckats åstadkomma under nästan två sekel. I en historisk översikt i bokens inledande del får läsaren fartygen tidsmässigt inplacerade mot bakgrund av den militärtekniska och säkerhetspolitiska utvecklingen. Även de olika fartygstypernas operativa och taktiska utnyttjande berörs. Över 700 maskindrivna fartyg och båtar som seglat eller seglar under tretungad flagg presenteras med såväl skeppstekniska som vapentekniska data. Detta sker bland annat med hjälp av närmare 600 fotografier i svartvitt och färg samt över 100 fartygsskisser. Boken är en guldgruva för alla kalenderbitare, men också en rik källa för alla som har ett marint intresse och för alla de som tjänstgjort i marinen eller på annat sätt deltagit i utvecklingen av de svenska sjöstridskrafterna.         

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek/CB Marinlitteratur 2003

Heinämies Vilho

Sju minuter på havet. Pansarbåten Ilmarinens undergång.

Illustrerad. Häftad. 188 sid. Tillskrift. Gulnad och sliten pärm.
Finska pansarskeppets Ilmarinens minsprängning och tragiska undergång 1941. Ilmarinen sjösattes 9 juli 1931 och togs i tjänst 3 september 1933.

Söderströms 1946

Holzhausen Carl Johan            

Achilles häl.

Häftad. 251 sid. Första upplagan.

Achilles är en hypermodern ubåt, utrustad med alla de finesser som finns i dag, jämte en del som måhända ligger inom nära räckhåll. Den anses lika trygg som den jord vi vandrar på. Ändå förliser fartyget - går under men krossas inte. Och ombord går livet vidare. Det går vidare i dödens skugga. Men dödens skugga följer oss alla, var vi än befinner oss. Även på havets botten kan man anpassa sig, så länge vilja till liv finns. Även här finns rum för vardag och fest, vänskap och hat, för glädjeämnen och bekymmer, för ljusa framtidsplaner och mörk förtvivlan. Jämsides med denna berättelse löper en annan - berättelsen om fregatten Achilles som ett par hundra år tidigare förliste medan besättningen räddade sig i land på en öde ö. Men även här fanns viljestyrkan. I sekvenser dras parallellen mellan de två besättningarnas öden och kamp.                      

Nautisk Litteratur AB / Tre Tryckare 1964

Kvarning Lars Åke/Ohrelius Bengt                 

Regalskeppet Wasa.

Klammerhäftad. Illustrerad., 36 sid.

Macmillan Leisure Books 1974

Red.                   

Vasamuseet. Galärvarvet Djurgården Stockholm. Upplev regalskeppet Vas och 1600-talets Sverige. Vägledning.

Illustrerat häfte. 23 sid.             

Vasamuseet (1994)

Lenton H.T.

Krigsfartyg efter 1860.

Illustrerad. 160 sid.
Innehåll: Slagfartyg. Flygplansbärare. Kryssare. Torpedbåtar och jagare. Ubåtar. Eskortfartyg. Övriga fartyg.

Forums färgpocket 1971

Lightbody Andy / Poyer Joe 

Submarines: Hunter/Killers & Boomers. An Illustrated Guide to Warships of the Undersea Realm.

Inb. Illustrerad. Stort format. 192 sid. Fint skick!

A history of the submarine from the American Revolution through the 20th century. US and Soviet submarines.                         

Beekman House 1990

Linder Jan / Lundberg Lennart                          

Ofredens hav. Östersjön 1939-1992.

Mjuk pärm. Illustrerad. 224 sid. En bred men ändå detaljrik exposé över Östersjöns ofredliga nutidshistoria.

Infomanager Förlag 2002

Otrzen Len      

Guns at Sea. The World’s Great Naval Battles.

Inb. Ilustrerad. 160 sid. Från 1300-talet till 1940-talet.   

Galahad Books New York City 1976

Rumenius John (1911-2000) 

Klart skepp för minfällning. En reservfänrik berättar från beredskapsåren i flottan 1939-1940.

Inb. Illustrerad. 212 sid.

Innehåll: En sjökaptensexamen i Härnösand med poänger och tiden därefter. Ni ska bli duktiga fänrikar. Kriget kommer säkert. Klart skepp för minfällning. Fänriken vid fronten. Det handlar om jagare och torpedbåter i Italien. I britternas våld. Hemma igen. Fortsättningen.       

Lindfors Nya Bokförlag AB 1976

Preston Antony

Cruisers.

Inb. Illustrerad. 64 sid. Engelsk text.

Bison Books Limited 1988

Destroyers.

Inb. Illustrerad. 64 sid. Engelsk text.  

Bison Books Limited 1989

Thiel Tage (1909-1990)            

Havens herrar. Ett epos om britternas sjömakt under andra världskriget.

Illustrerad. Häftad 260 sid.

Innehåll:
I medelhavet. De trånga haven; Lugnet före stormen; Begynnande strider; Slagflottornas första möte; Mussolini rör på sig; Smällen mot Taranto; Marinen och Malta; Mussolinis övermän; ”Illustrious” kontra Luftwaffe; De små fartygen utmed kusten; Fienden tvingas till strid; Slaget mot Matapan; Krabbans klor; Femtiotusen män nattetid; Slaget om Kreta; Nakna under himlen; Klon griper tag; Vägen till friheten; Bakdörren till Tobruk; Kryssarkrig; Storm över Malta; Den mörkaste timmen; Order om offensiv; Genom Algers bombspärrar; Segern är säkrad.
I nordanhaven Tyskland och havet; ”Bismarck’” och gelikar; Utbrytning och strid; Jagad till döds; Ett vidunders dödskamp; Ishavskonvojer; Fallet ‘Scharnhorst’; Slaget om Atlanten; Minsveparna vid Dunkirk; Hotet över havet; Mot Narvik; Klart skepp; Det ärorika slutet; Slutspelt på havet.               

Nordisk Rotogravyr 1945

Vietnamkriget

Lidman Sara (1923-2004)

Samtal i Hanoi.

Häftad. 175 sid. Nionde-tionde tusendet.

Bonniers 1966

Övriga krig

Appelberg Bertel (1890-1977)

De fyra musketörerna. Enligt Alexandre Dumas och i verkligheten.

Illustrerad. Mjuk pärm. 120 sid.

Lindqvists 1969

Arwe Carl E. (1888-1981)        

N:R 405 PETTERSSON.

Häftad. 160 sid. Några sidor dåligt sprättade.

Ett i bästa och uppriktigaste avsikt skrivet försvar för s.k. värnpliktsvägrare med framhållande särskilt av de religiösa motiv, som kunna ligga bakom dessas uppfattning. Kristendomens nya inställning till krig och militärväsen under de två sista decennierna (Under och efter 1:a världskriget)                         

Dagens Bokförlag 1932

Bengtsson Frans G. (1894-1954)                      

Karl XII:s levnad.

2 delar i ett band. 343+320 sid.

1: Till uttåget ur Sachsen. 2: Från Altranstädt till Fredrikshall.

Kartor 1: Karl XII:s marschväg från Stockholm till Altranstädt. 2: Från Altranstädt till Fredrikshall. Fint skick!        

Norstedts 1994

Christensen Chr. A. R./ Lorents Yngve

Världen i går och i dag. Våra dagars världshistoria från spanska inbördeskriget.

Inb. Illustrerade 309+328+442 sid. 4,3 kg. Fint skick!

Del I: Katastrof (1936-1941) Spanska inbördeskriget. Kampen om Österrike. München. Vändpunkten. Mot bråddjupet. Världskrig – blixtkrig – ”skuggkrig”. Spången mot Norden. Frankrikes sammanbrott. Slaget om Storbritannien. Kampen om Medelhavet. Korpral Hitler – och general Vinter.

Del II: Krig (1941-1945) Pearl Harbor. Vändpunkten. Kring gröna bordet. Början till slutet. Invasion. Mot slutet. Sista akten i Europa. Sista akten i Asien. Efterskörd.

Del III: Fred? Diktaturer och välfärdsstater. Det kalla kriget.

Natur och Kultur 1957

Dunstan, Simon                         

Yom Kippur. Oktoberkriget 1973 - När Israel vände nederlag till seger.

Inb. Illustrerad. 240 sid. Utkämpades mellan 6 och 25 oktober 1973 mellan Israel och en koalition av arabiska stater under ledning av Egypten och Syrien.              

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2007

Englund Peter                            

Ofredsår. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt.

Inb. Illustrerad. 632 sid. Naggat skyddsomslag.

Behandlar åren 1625-1656. skildrar det kaotiska 1600-talet när Sverige steg upp från att vara en obetydlig stat i Europas utkant till att bli en av de stormakter som styrde kontinentens öden. Här skildras de kända fälttågen och bataljerna som Breitenfeld och Lützen men också mängder av mindre bekanta händelser. Boken berättar om de mäktiga krafter och stora tilldragelser som formade epoken och tecknar samtidigt en bild av hur det var att leva på 1600-talet: här diskuteras så vitt skilda ämnen som förlossningskonst, matvanor, kvinnornas villkor, kärlek, nöjen och städernas nattliga ljud. Rakt genom denna myllrande gobeläng av stora och små händelser, kända och okända personer, får läsaren följa en enskild man, Erik Dahlbergh, den blivande konstnären, krigaren och arkitekten, och hans upplevelser i Europa.                            

Atlantis 1993

Franzén Nils-Olof (1916-1997)                                                       

Undan stormen. Sverige under första världskriget.

Illustrerad med mer än 350 bilder. 381 sid. Lite naggat omslag.

Innehåll: Baltiska utställningen. Idéer och opinioner. Neutralitetsvakten: Lantförsvar och landstorm. Flotta och flyg. Jobbare och gulaschbaroner. Kriget i böckernas spegel. Krigets krönika från alla åren.                                              

Bonniers 1986

From Peter     

Kalabaliken i Bender - Karl XII:s turkiska äventyr.

Inb. Illustrerad. 220 sid. Mycket fint skick!

Med liv och lust beskriver ”Kalabaliken i Bender” karolinernas farofyllda flykt undan sina ryska förföljare, tiden i Turkiet och det fatala misslyckandet vid Bender 1713. Det är en berättelse om uppgång och fall, förtvivlad flykt, sjukdom och död, men också historien om den karolinske soldatens – och Karl XII:s – sanna natur.     

Historisk media 2009

Holm Björn (1946-)                                                

Tio dagar i Fredrikshald.

Inb. 397 sid. Naggat omslag!
Hösten 1718. Av det svenska stormaktsväldet återstår endast själva Sverige. Allt annat är förlorat. Men i Karl XII:s huvud tar nya grandiosa planer form, och det ödesdigra fältslaget mot Norge inleds. Omvärlden följer nogsamt kungens förehavanden och från olika håll anländer nu besökare med de mest skiftande ärenden. Det finns många som vill ha ett snabbt slut på kriget och enigheten är stor om det effektivaste sättet: att mörda Karl XII.Tio dagar i Fredrikshald är en skickligt sammanfogad historisk äventyrsroman om de dramatiska händelser som ledde fram till det svenska stormaktsväldets definitiva fall. Boken är en fristående fortsättning på Björn Holms upp skattade romaner med karolinermotiv.          

Wahlström & Widstrand 2002                          

Hydén Nils                                   

Olle trumpetare och hans äventyr under Karl XII:s fälttåg.

Illustrerad med teckningar. Inb. 124 sid.
Som sextonårig kom Olle till livgardet vid Karl XII:s armé och fick vara med om striden vid Poltava, intåget i Konstantinopel och sista striden vid Fredriksstens fästning.                                                      

Wennerbergs Förlag 1958  

Kuylenstierna Jan (1925-2005)

Blå kokard.

Inb. 244 sid.
Om en svensk äventyrare i 1700-talets Delaware och Royal Suédois, Svenskt regemente i fransk tjänst 1690-1791

Rabén & Sjögren / Tidningen Vi 1953

Knightley Phillip / Simpson Colin

Lawrence av Arabien. Hans hemliga liv.

Häftad och illustrerad. 318 sid. (Thomas Edward Lawrence 1888-1935) Några små hack på de första sidorna.

Norstedts 1969

Le Naour Jean-Yves                 

Den Levande Okände Soldaten. En Berättelse om Sorg och det Första Världskriget.

Inb. 211sid. Nära nyskick.
Den 1 februari 1918 tas en soldat med minnesförlust in på mentalsjukhus i södra Frankrike. Man försöker med alla medel identifiera honom för att återföra honom till hans familj. Mannens porträtt visas på tidningarnas förstasida och sätts upp på portarna till alla rådhus. I denne soldat känner flera hundra familjer igen en far, en son eller bror som försvunnit i kriget. Historien avslöjar djupet i det lidande som första världskriget skapade. Från 1914–1918 försvann fler än 250 000 franska soldater. De anmäldes som saknade, ingen visste om de fortfarande var vid liv.

Historisdka Media 2006

Lewenhaupt Ebba L

I tsardömets skugga.

Häftad. Osprättad. 280sid.
Vi får här bl.a. följa den unge Carl XII på hans odyssé genom Europa, uppleva Poltavas blodiga natt och det brinnande Kungshuset i Bender m.m.    

Gebers 1964   

Mayling Song Chiang (1897-2003) & Chiang Kai-shek (1887-1975)

Marskalkens fångenskap. Historien om statskuppen i Sian. (Xi'an Incident 1936) Med inledning av Knut B. Westman.

Häftad. 169 sid. Illustrerad med 12 planscher.
Ur Biblioteksbladet 1938: Man får här lära känna de närmare omständigheterna i den hart när otroliga historien om Chiang Kai-Sheks räddning ur fångenskapen hos en upprorisk general tack vare hans makas behjärtade ingripande. Framför allt bli huvudpersonerna psykologiskt belysta. Chiang Kai-Shek framträder i sin dagbok som en enastående modig, principfast och idealistiskt sinnad men också envis och i sitt sätt kärv personlighet. Den vackraste dagern faller över hans hustru, som förefaller att ha åtskilliga beröringspunkter med Jeanne d’Arc i sin djupa religiositet, sin djärvhet, sin förmåga att förena glödande fosterlandskärlek med vek mildhet mot fienderna. H. Sg.

Lindblads 1937

Moore Michael

Brev från en krigszon. Soldater och anhöriga skriver till Michael Moore.

Inb. 282 sid.
Här återges några av de brev Moore fått från dem som berörs mer direkt av kriget - soldater som strider i Irak eller är på väg dit, deras familjer där hemma och veteraner som stridit i tidigare krig.
Fler och fler amerikaner ifrågasätter att trupperna överhuvudtaget har skickats till Irak och undrar om de kanske utnyttjas för andra syften. Många av soldaterna stödjer inte George W. Bush och de hatar inte irakierna. De vill bara åka hem.
Det är en stark upplevelse att höra soldaternas enskilda röster som tillsammans målar upp en bild av USA idag och av det moderna krigets vardag. Men ännu mer skakande är breven från soldaternas familjemedlemmar och vänner, där vi inte bara möter oro och ilska utan också hjärtskärande sorg över en död bror, make eller vän.

Ordfronts förlag 2005

Nils Ludvig (Nils Ludvig Olsson 1893-1974)   

497 3/14ä Olsson. Minnen från 1914-1918.

Inb. Illustrerad. 156 sid.            

Gleerups 1958

Orup Lars (Red.)                        

Första världskriget. Åren 1914-1918.

Inb. Illustrerad. 143 sid. Fasorna vid Västfronten. Kriget i luften. Kriget till sjöss. De fjärran fronterna. Yankees kommer. Verduns ärrade ansikte. Det kaotiska arvet.                             

Bokförlaget Bra Böcker 1967

De Pirey Philippe

Kamrat in i helvetet.

Inb. 240 sid.
Philippe de Pirey tog som nittonåring värvning i de koloniala fallskärmsförbanden. Detta är hans skildring av det vidriga kriget i Indokina i början av 1950-talet.

Tidens 1954

Pretorius Major P.J. (1876-1945)

Man i djungeln.

Häftad. Illustrerad. 214 sid. Namnad. Några sidor dåligt sprättade.
Sydafrikanen Pretorius var framför allt storviltjägare. Tjänstgjorde under första världskriget som ”chief scout” åt general Smuts (Jan Christiaan Smuts, sydafrikansk general, politiker och premiärminister), under de afrikanska fälttågen mot tyskarna.

Bonniers 1948

Ramel Stig       

Gustaf Mauritz Armfelt 1757-1814 Dödsdömd kungagunstling i Sverige. Ärad statsgrundare i Finland.

Inb. Illustrerad. 399 sid. Fint skick!

Armfelt blev krigshjälte under Gustaf III:s krig mot Ryssland, avancerade till generalmajor och blev kungens fredsförhandlare.                      

Atlantis 1997

Regler Gustav (1898-1963)

Spansk revelj. Roman om en internationell brigad.

Inb. 374 sid. I det närmaste oläst. Förord av Ernest Hemingway.
Boken handlar om Reglers egna upplevelser under spanska inbördeskriget. Den kom ut första gången 1940.

Berghs Förlag 1978

von Roland Carl (1684-1761)

Flykten från Ryssland. Karolinen Rolands flykt 1709-1716.

Inb. Illustrerad. 350 sid. Bearbetad av Tommy Jansson                         

Bäckströms 2004

Svensson Alex (Red.)              

Karl XII som fältherre.

Inb. Illustrerad. 158 sid.

Karl XII - galning eller geni? Ingen annan svensk kung har fått ett så skiftande eftermäle som Karl XII. En del historiker har gestaltat honom som genial statsman och lysande fältherre, medan andra har betraktat honom som galningen, som störtade det svenska stormaktsväldet i fördärvet. Syftet med boken är att göra läsaren uppmärksam på hur olika Karl XII har bedömts av olika forskare.            

SMB 2001

Tuchman Barbara W. (1912-1989)

Augusti 1914.

Häftad. Illustrerad. 512 sid.
En fascinerande och välskriven skildring av hur världen ändrades under en kort sommarmånad 1914 av hela bakgrunden till det länge förberedda kriget och händelserna under den första avgörande tiden fram till slaget vid Marne som stoppade tyskarna frammarsch.

Holger Schildts Förlag 1963

Villius Hans (Redigering)        

Ögonvittnen. Karl XII.

Laminatband 189 sid. Fint skick!  

Ungdom och första regeringsår. Fälttågen i Polen och Ryssland. Två porträtt av Karl XII. Turkiska tiden. Återkomsten och de sista åren.                            

Wahlström & Widstrand 1993

Wallach Janet

Öknens drottning.

Inb. Illustrerad. 431 sid. Fint skick. Gertrud Bell (1868-1926) äventyrerska, spion, rådgivare till kungar, Lawrence av Arabiens förtrogna.

Rabén Prisma 1997

 

Wright Lawrence                      

al-Qaida och vägen till 11 september.

Inb. 468 sid. Fint skick!

Det här är en banbrytande skildring av människorna och idéerna, terroristplanerna och västerlandets misslyckanden som kulminerade med angreppet på USA. Författaren gräver djupt och analyserar skickligt sitt material. Allt eftersom avslöjas motströmningen inom islam som hjälpte till att radikalisera bin Laden, al-Qaidas födelse, FBI:s, CIA:s och NSA:s misslyckande att kommunicera om information som skulle kunna ha hindrat 11 september-attacken. På ett briljant sätt lyckas författaren samla alla fakta till en fängslande berättelse. Boken har blivit en stor försäljningssuccé i USA och valdes till en av 2006 års tio bästa böcker av New York Times.                        

Bonniers 2007

Åberg Alf (1916-2011)

Svenskarna under stjärnbaneret. Insatser under nordamerikanska inbördeskriget 1861-1865.

Inb. Illustrerad. 251 sid.
Den här boken handlar om ett trettiotal svenska officerare, underofficerare, och unga kadetter, som under kriget anmälde sig som frivilliga i nordstatsarmén. Flera av dem har berättat om sina upplevelser i brev och uppteckningar, som är mycket personliga och innehållsrika. De skildrar sina upplevelser i fält, livet i fältlägren, de långa marscherna, och fältslagen. Flera hamnade i fångläger, andra på fältsjukhus. Några dog. De skriver om sin ensamhet och sin längtan hem.

Natur och Kultur 1994

 

Militaria, vapen

Andersson Eric (Insamling och bearbetning.)                        

Skämt och allvar från Södra Skåningarna

(Kungl. Södra skånska infanteriregementet (I 7), var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1811–1963)

Illustrerad. Häftad 129 sid. En solkig sida.

Denna lilla bok vill försöka skildra livet vid Södra Skåningarna genom humorns och anekdotens glasögon.    

Allhem 1953

Braunstein Christian

Officershandledning.

Klammerhäftat. 52 sid. Illustrerad med teckningar. Titelsidan saknas och därmed är sista sidan lös.

Försvarsmakten, 1996?

Cederblad Carl/ Wennerström-Hartmann Eva

Beväringssvenska. Uppsatser och brev.

Häftad. Ouppsprättad. 367 sid. Fint skick!

Natur och Kultur, 1940.

Chant Chris      

Pansar. Fler än 250 av världens stridsvagnar, stridsfordon och andra pansrade fordon.

Inb. Illustrerad. 256 sid. Fint skick!! Referensverk 1916 – fram till i dag.             

SMB 2006

Chrusjtjov N. S. (1894-1971)

Allmän och total avrustning.

Illustrerat häfte. 48 sid.
N.S. Chrusjtjovs tal i FN:s generalförsamling den 18 september 1959. Hans berömda skodunkning inträffade den 11 oktober 1960 i FN:s plenum.

Sovjetunionens informationsbyrå. I distribution, Arbetarkultur 1959

Dahllöf Gunnar                         

Teknikkriget som förändrade världen. Den epokgörande utvecklingen under andra världskriget av Radarn, Libertyfartyget, Datorn, Jetflyget, Syntetmaterialen, V-vapnen och Atombomben.

Inb. Illustrerad. 140 sid. Fint skick!                     

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2001.

Darman Peter

Surprise Attack. Lightning Strikes of the World´s Elite Forces.

Inb. Illustrerad. 178 sid. 31x24 cm. Skyddsomslaget med veck på baksidan.

This title features over 100 of the most famous and decisive actions by specific units, such as the Parachute Regiment, US Marines and Royal Marines, in conflicts such as World War II, Korea, Vietnam and the Middle East. Each action is illustrated by means of a detailed colour map that shows movements and decisive incidents, with accompanying text providing background information and aftermath. It is a large format book which allows the maps to be shown to maximum effect.                            

Brown Books. 1993

Davies Barry (1944-2016, a British Army infantry soldier who served with the Welsh Guards and the Special Air Service regiments.)    

SAS Rescue.

Inb. Illustrerad. 192 sid. Fint skick! 

This work on the SAS includes: training for rescue, including latest skills; hostage rescue; Princes Gate; Gulf War and dealing with human shields; rescuing Allies, including in Malaya and Oman; dealing with counter-insurgency; and rescuing SAS comrades, such as Mirbat; SAS in blue berets - behind the lines in Yugoslavia; and rescuing VIPs. The family of President Jawara of Gambia was captured by rebels when he was attending Diana's wedding. This book features the story of how the SAS rescued the family. It also includes when rescues goes wrong, how problems are solved, and rescue kit and equipment, including the famous pods on Harriers.                     

Sidgwick & Jackson 1996

David Saul

Militära misstag.

Pocket. Illustrerad med kartor. 288 sid. Lite veck på pärm och sidor.

Saul David beskriver skarpsinnigt ett urval av de värsta militära missbedömningar som gjorts. En del katastrofer är välkända, andra är det inte. Men de har alla ett gemensamt: de var till största delen självförvållade. Här ges en historisk överblick men också en psykologisk och taktisk analys kring varför katastroferna inträffade. Olika kategorier av misslyckanden: – Befälhavare som genom inkompetens eller bristande erfarenhet lett sina soldater mot undergång. – Politiker som lagt sig i det militära hantverket och vållat fiaskon – till exempel Hitlers inblandning vid Stalingrad. – Bristande planering som dömt militära operationer till misslyckande, som spaningspatrullen Bravo Två Noll under Gulfkriget.

Historiska Media 2002

Deighton Len 

Blixtkrig. Från Hitlers uppgång till Dunkerques fall.

Inb. Illustrerad. 343 sid.
En noggrann, skarpsinnig och samtidigt spännande skildring och analys av det s.k. blixtkriget. Det strategiska tänkandet eller bristen på sådant tänkande samt blixtkrigets teknik. Innehåll: Hitler och hans armé. Hitler i krig. Blixtkrig och metoder. Slaget vid Meuse. Segern Hitler förlorade.        

Atlantis 1981

Dornan. Jr, James E Dr.

The US War Machine - An encyclopedia of American military equipment and strategy.

Inb. Illustrerad. 271 sid. Lite naggat omslag.                  

Salamander1979

Einstein Albert / Freud Sigmund

Varför krig? En brevväxling.

Inbunden. 64 sid. Fint skick!

I denna bok får vi ta del av Einsteins kraftfulla protest mot människans tendens att ta till våld. Vi också ta del av Sigmund Freuds svar på Einsteins rop för pacifismen och den brevväxling dessa historiska personer emellan som det ledde till. Tillsammans med Isaac Asimovs essä som avslutar denna bok utgör brevväxlingen en av det tjugonde århundradets mest grundläggande pacifistiska texter, som nu är mer aktuell än någonsin.

Bazar förlag AB

Ericson Lars, Hårdstedt Martin, Iko Per, Sjöblom Ingvar, Åselius Gunnar 

Svenska slagfält.

Inb. Rikligt illustrerad. 456 sid. Fint skick. 

Sveriges krig. Femtiofyra slag till lands och till sjöss. Från Visby 1361 till Leipzig 1813. En modern militärhistoria.

Wahlström & Widstrand 2004

Gericke Walter (1907-1991, Kapten vid Luftwaffe fallskärmsregemente)                           

Soldater falla från himlen.

Linneband. Illustrerat. 132 sid. Fint skick! Svensk originalupplaga. Svårhittad.

Med förord av Överste Bruno Bräuer.(1893-1947)

Innehåller mycket om fallskärmar  och den tyska fallskärmsgruppens träning och verksamhet under andra världskriget. Bl. a hoppskolan i Stendal i hangarer samt fallskärmsjägarnas medföljande infanteriutbildning. Även kapitel om insatserna i Danmark, Holland Belgien, Norge och Narvik.                   

Dagens Böcker, Lund 1941

Grancsay Stephen V.                                            

Gamla vapen och rustningar. 

Inb. Illustrerad i färg 45 sid. 14-1600-talet                               

Tidens Förlag 1964

Guevara Che (1928-1967)      

Vi skall segra! Politiska tal och skrifter i urval av Francisco J. Uriz.

Med förord av Peter Weiss.

Originalutgåva i Temaserien. 160 sid. Namnad och med understrykningar i texten.         

Tema/Rabén & Sjögren 1968

Kumm Björn (1938-)                                             

Gerillans ansikte. Latinamerika i hunger och revolt. 

180 sid. Andra oförändrade upplagan.

Tema/Rabén & Sjögren 1968         

Hammar AnnaSara (1982-)    

Mellan kaos och kontroll: Social ordning i svenska flottan 1670–1716.

Inb. 352 sid. Fint skick!

Historikern AnnaSara Hammar undersöker vilka strategier amiralitet och officerare använde för att lyckas disciplinera flottans stora manskap och vilka reaktioner den nya ordningen väckte hos de underlydande. I Hammars studie får de sociala relationerna mellan officerare, underofficerare och manskap för första gången en ordentlig genomlysning. Genom den enskilda människans ögon ser vi hur flottans maktstrategier bemöttes med protester eller anpassning och hur amiralitetet tvingades till en ständig balansgång, mellan kaos och kontroll.                         

Nordic Academic Press 2014

Hugemark Bo (Redaktör, överste och chef för Militärhistoriska avdelningen vid Militärhögskolan.)      

Tredje världskrigets slut.

Mjuk pärm. Illustrerad 236 sid. Fint skick!

Här presenteras samlade Bo Hugemarks månatliga analyser, publicerade i Officersförbundsbladet juli 1988-mars 1992 De täcker en tid av växlande hopp, besvikelser, farhågor och förväntningar, en tid som förutom Sovjetimperiets nedgång och fall också rymmer Kuwaitkriget och en del egendomliga turer i den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Plus kalendarium över viktiga händelser under den berörda perioden.                       

Probus 1992

Stormvarning. Sverige inför andra världskriget.

Inb. Illustrerad 184 sid. Fint skick!

SMB 2002

Vindkantring. 1942 - Politisk kursändring.

Inb. Illustrerad. 355 sid. Fint skick!

SMB 2002

Nya fronter? 1943-Spänd förväntan.

Inb. Illustrerad 420 sid. Fint skick!

SMB 2002

Huldt Bo / Böhme Klaus-R (Redaktörer)

Vårstormar. 1944-Krigsslutet skönjes.

Inb. Illustrerad 277 sid. Fint skick!

SMB 2002

Jackson, Robert                         

Stridsvagnar och Pansarfordon. Över 240 av världens främsta stridsvagnar.

Inb. Illustrerad. 320 sidor. Heltäckande referensverk från 1915 - i dag.

Med faktaruta om beväpning, besättning, dimensioner, vikt, fart, räckvidd, motortyp och motoreffekt. 

Tukanförlag, 2009.

Liddell Hart B. H.                       

På andra sidan kullen. Tyska generaler om andra världskriget.

Inb. Illustrerad. 360 sid. Gåvoskrift på smutstitelbladet. En militärhistorisk klassiker.                      

Natur och Kultur 1988

Lockhart Robert Bruce (1887-1970, brittisk journalist, författare och hemlig agent)         

Nu kommer notan.

Häftad. 464 sid..

Under kriget tjänstgjorde författaren i det engelska informationsministeriet, där han närmast ledde den underjordiska propagandan i de av tyskarna ockuperade länderna. Det är interiörer från denna spännande verksamhet som bildar bakgrunden i denna hans senaste bok där han också gör många intressanta avslöjande om den tyska oppositionen.                            

Tidens Förlag 1947

Luck, Hans von

Pansarchef under Rommel.

Inb. 317 sid. Illustrerad.

Hans von Luck (1911-1997) kämpade på praktiskt taget alla fronter där tyskarna var i strid: i Polen, Frankrike, Ryssland, Nordafrika, Normandie, på västfronten och i slutstriderna mot ryssarna i östra Tyskland. Efter kriget satt han fem år i sovjetiska fångläger.             

Prisma. 2006   

Lundström Ragnvald                

Tjeckoslovakiens undergång i dokumentens belysning.

109 sid. Häftad. Ouppsprättad. Fint skick!

Internationell politik 5. Skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet                         

Kooperativa förbundets bokförlag. 1939

Löfving Stefan                            

Karl XII:s spion. Stefan Löfvings Dagbok.

Inb. Illustrerad.107 sid. Fint skick!

Stefan Löfving (1689-1777) vars uppgift var att under Stora Nordiska kriget (1700-1721), speja, samla rekryter för den svenska armén och som "gerillaman" förde han sitt eget krig mot ryssarna.     

SMB 2010

Macdonald Peter                      

The SAS in Action.

Mjuk pärm. Illustrerad. 192 sid. Engelsk text. Tillskrift på försättsbladet.

The story of how this unit has become one of the most admired special forces in the world today. The first section of the book looks at the fighting history of the regiment, from its beginnings in World War II through to the 1970s. The second section examines the role of the regiment in the past 15 years, including their counter-terrorist activities in Northern Ireland and in the Falklands. The final section looks at the SAS today, describing the gruelling selection procedure and how the regiment is structured so that it survives and keeps many of its activities secret. This section also looks at what the regiment would do in the event of war in Europe, and how it prepares for this possible task. It also assesses the SAS in comparison with other special forces in the world today including the Russian Spetsnaz, the US Special Forces and the German GSG9 antiterrorist squad.              

Sidgwick & Jackson 1992

Mayer, S.L. / Percival, Charles / Hogg, Ian V. / Preston, Antony                   

Weapons of the Gulf War.

Kartonnage. Illustrerad. 80 sid. Engelsk text.

Aircraft and Air Weapons. Land Weapons. Ships and Naval Weapons.     

Magna Books. (1991)

Mcnab Andy  

Attack! Mitt liv som kommandosoldat.

Inb. Illustrerad. 384 sid. Lite slitet omslag.
Som kommandosoldat i brittiska SAS, Special Air Service, har Andy McNab deltagit i hemliga operationer på fem kontinenter. Hans jobb var dödligt och smutsigt. Han berättar om spaning och underrättelsetjänst, kontraterrorism och gisslanfritagning.                            

Bonnierförlagen 1997

Nilson Olle      

När trängen förgyllde silverstaden. T 5 1906-1927 Kungl. Västmanlands Trängkår.

Inb. Illustrerad. 112 sid. Nära nyskick.            

Klippt & Sagt (2008)

Olle i Grinn.

Pseudonym för Överste Karl Alfred Rignell. Regementschef, Älvsborgs regemente, I 15 1920-1927

Decktan uttå Olle i Grinn. Um nar han exera beväring å m. m.

Mjuk pärm. 90 sid. Dialektala dikter om militärlivet. Verkar vara ett facsimiltryck av senare datum.

Stockholm 1898

Ryan Chris (1961-)

Den ende som kom undan.

Illustrerad pocket. 260 sid.
Bravo två noll, en brittisk kommandostyrka som specialiserat sig på sabotage, landsattes under Gulfkriget 1991 inne i Irak. Gruppens uppdrag var att spåra upp Scudrobotar men den upptäcktes snart av irakierna och togs till fånga. Endast Chris Ryan lyckades undkomma och ta sig till Syrien. Spännande skildring av den oerhört strapatsrika marschen genom öknen

Månpocket 1998

Red.

Vinstförteckning Landstormslotteriet 1929. Dragning 15 maj 1929. + Rekvisitionsblankett för köp av lotter.

Granskad och godkänd 1 mars 1929

Red.                   

Krigsutbrottet i dokumentens belysning - I. Englands blå bok

XL+308 sid. Inb. Andra upplagan. Fint skick. Blekt rygg.

Internationell politik 8. . Skrifter utgivna av Kommittén för utrikespolitisk upplysning           

Kooperativa förbundets bokförlag. 1939

Red.                   

Fred och krig. Förenta staternas utrikespolitik 1931-1941

208 sid. Häftad. Ouppsprättad. Fint skick!. Internationell politik 21.

Skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet      

Kooperativa förbundets bokförlag. 1941

 

Red.

Hemvärnets Stridsskola. Vällinge.

Häftad. Illustrerat informationshäfte 8 sid. Kulspetskladd på bakpärmen.

1950-tal?

Red.

Tower of London. Souvenir Album. Price two shilling and six pence.

Illustrerat häfte. Liggande format. 17,5x21,5 cm. 20 sid.
Towern, medeltida försvarsfästning och palats. Byggd på 1000-talet.

Gale & Polden LTD u.å. 1950-tal?

Red.

Armén i utveckling.

Mjuk pärm. Illustrerad 234 sid.

Innehåll: Svensk säkerhetspolitik i framtidens Europa. Hotbildsutvecklingen. Militärteknisk utveckling. Teknik-, Taktik- och doktrinutveckling. Utvecklingstendenser i öst och väst. Nya begrepp inom krigskonsten. Underrättelsetjänstens mål och medel. Lednings- och telekrig. Armén och kunskapssamhället – strukturer i omvandling. Det fragmenterade stridsfältet. Utvecklingen av ledningssystem. Material i armén – teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad. Människan i högteknologiska system. Simulatorer och simulatoranvändning. Armén och internationella uppdrag. Högteknologi och ledarskap. Etik i morgondagens försvar. Värnpliktssystemet. De frivilliga försvarsorganisationerna och deras betydelse. Försvarsmaktens markstridsfunktion.

Försvarsmedia AB 1994

Red.

Ystad International Military TATOO '99.

Häfte. Illustrerat. 38 sid. Första året. Arméns Musikkår. Hemvärnets musikkår Ystad. Estonian Guard Orchestra. The Lowland Band of the Scottish Div. Svea Livgardes Musketerar & Fältpiparkårer. Marinens Musikkår. Heeresmusikkorps Neubrandenburg. Marynarki Wojennej RP. Strathclyde Police Pipe Band. M.fl.

1999

Ystad International Military TATOO 2009.

Häfte. Illustrerat. 48 sid. Arméns Musikkår. Hemvärnets musikkår Eslöv och Skaraborg. DunEdin Pipes and Drums Edinburgh. Livgardets Kamratförening och Drilltropp. Norske Gardeveteraners Drillkontingent. Band of the Royal Malaysian Police. Arméns Trumkår Heeresmusikkorps 1 Hannover. Band of Her Majesty´s Coldstream Guards England.. M.fl.

2009

Red.                   

SäkI G U2. Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition med mera. 

Gemensam del. Utgåva 2. 2000. Mjuk pärm. Illustrerad 369 sid. Använd men ganska fin.              

Försvarsmakten 2001

Red.                   

SoldF Soldaten i fält 2001. 

Mjuk pärm. Illustrerad. 473 sid.  Använd med bruksspår!    

Försvarsmakten 2001

Reid William

Vapen genom tiderna. Kastvapen och Eldvapen.

Pocket. Illustrerad. 256 sid.

En inspirerande guide och oumbärlig faktasamling med bilder både i färg och svart/vitt.

Wahlström & Widstrand 1984  

Rück Friedrich

Sovjetunionen och Komintern.

Häftad.180 sid.                      

Kooperativa förbundets bokförlag 1943

Schön Ebbe

Kungar, Krig och Katastrofer.

Inb. Illustrerad. 204 sid.
Vem sköt Karl den tolfte, och hur? Ingen vet, men i folkets sägner finns många förklaringar, till exempel att han blev skjuten med en knapp ur sin egen uniform, eller att skytten var en norrman som var så trollkunnig att hans kulor träffade utan att han behövde sikta.
Sveriges muntliga historia, den som vi finner i folkliga sägner och trosföreställningar, är burlesk, respektlös och humoristisk, ibland också romantisk och känslosam.
Ebbe Schön, folklorist och litteraturvetare, tar här upp den historia som folket självt har skapat om landet och dess regenter: fantastiska berättelser om monarker ända från forntidens sagokungar till "den siste krigarkungen" Karl Johan. Sägnerna om krig handlar om märkliga krigslister och ofattbara grymheter, om manliga råskinn och kvinnliga hjältar, om trolldom på slagfältet och om vanliga människor som narrar arméer på flykt. Farsoter, svält och ättestupor är också vanliga motiv i våra sägner.
Vad är sant och vad är dikt? Varför har sägnerna berättats? Boken tar upp angelägna, tidigare föga behandlade frågor och lyfter samtidigt fram sägnernas fina berättarstoff till en förening av populärvetenskap och kvalificerad underhållning.

Rabén Prisma 1994 

Strömbeck Stig (Red.)

AFF 100 år. Försvar för frihet och fred. Alla folks frihet och hela världens fred. Svensk säkerhetspolitik och totalförsvar. Tillbakablick - framtid.

Illustrerad. årsjubileum. Defence for freedom and peace summary.

Stockholm, Allmänna Försvarsföreningen, 1990.

Tsouras Peter (Red.)               

Hitler Vinner Kriget. 10 alternativa scenarier till andra världskriget.

Inb. Illustrerad. 303 sid. Ingen sida saknas enligt pagineringen men en sida av texten saknas i bindningen. Denna tryckt separat och löst bifogad.                             

SMB. 2012

Werner Mårten                         

Fältprästens Berättelser.

Inb. Illustrerad. 83 sidor. Bl. a. I FN-förband i Gaza. Gallrad biblioteksbok. Ganska fin.         

EFS-förlaget 1971

Wester Sivert                             

Martin Ekström - orädd frivillig i fem krig.

Mjuk pärm. Några illustrationer. 167 sid. Andra reviderade upplagan. 

Martin Eugen Ekström (1887-1954) Svensk militär och nazistisk politiker.                            

Militärhistoriska Förlaget 1995

White Terry

The Making of the World's Elite Forces

Hardcover. Illustrated. 192 pages.

Contents: Elites in history. Selection and training. The Royal Marines. The US Marine Corps & Navy Seals. The British Paras. US Airborne Forces. The Israeli Parachute Corps. US Army Rangers. The French Foreign Legion. Spetsnaz. The British SAS. The Green Berets. The Australian SAS. Fighting terrorism. Weapons and equipment. Index and acknowledgements.

Sidgwick & Jackson Ltd 1992

Wilkinson Frederick

Gamla skjutvapen.

Häftad. Illustrerad. 159 sid.
Innehåll: Forntida "artilleri". Krutet. De första kanonerna. De tidigaste eldhandvapnen. Luntlåset. Hjullåset. Snapplåset. Flintlåset. Slaglåset. Bakladdningen. Tillverkning och stämplar. Dekoration. Moderna vapen. Litteratur.

Forums färgpocket 1971(2)

Ville i Momåla (Vilhelm Moberg 1898-1973)

I vapenrock och linnebyxor. En krigsmans intryck och upplevelser.

Häftad. 119 sid.

Facsimileutgåva av originalupplagan som utkom 1921. Skriven i Kungl. Kronobergs arrestlokal under fullgörandet av värnplikten år 1921.

Rediviva 1973

Åberg Alf / Göransson Göte 

Karoliner.

Illustrerad. 193 sid. Lite naggat omslag! 

Här får du veta allt som är värt att veta om Karoliner!        

Bra Böcker 1976

Öste Alfred     

Förenta staternas utrikespolitik.

124 sid. Häftad. Ouppsprättad. Några nagg i omslaget.

Internationell politik 18. Skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet                   

Kooperativa förbundets bokförlag. 1941

Spioneri. SÄPO. FBI. CIA. KGB.

Aline, grevinna av Romanones
(Aline Griffith 1923-)

Spion i rött.

324 sid. Namnad.
Den sanna berättelsen om stjärnmannekängen Aline Griffith värvades som hemlig agent till den amerikanska underrättelsetjänsten. Blev utsänd till Spanien för att infiltrera det nazistiska toppskiktet i Madridsocieteten.

Prisma 1990

Dansande spion.

Illustrerad 332 sid. Gott skick med naggat skyddsomslag.
Under andra världskriget blev hon utsänd att infiltrera det nazistiska toppskiktet i Madridsocieteten som hon berättat i boken ”Spion i rött” 1966 sänds Aline Griffith till Paris av CIA för att avslöja en centralt placerad mullvad inom NATO som allvarligt hotar USA:s säkerhet. Detta är hennes självupplevda äventyr som CIA-agent.

Prisma 1991

Bazna Elyesa (1904-1970) Berättat för Hans Nogly

Jag var Cicero. Krigets störste spion lägger korten på bordet.

Inb. Illustrerad. 240 sid.
Cicero berättar själv. Elyesa Bazna - den anatoliske fåraherden och anställd som butler hos brittiske Ankara-ambassadören i Turkiet, som blev det andra världskrigets kanske farligaste spion.

Saxon & Lindströms Förlag 1962

Bernhardsson Carl Olof

Spionpolisen går på jakt.

Illustrerad. 612 sidor 1,85 kg Skavd pärm.
Innehåll: Vad är spioneri? Utländska spioner under första världskriget. Spionfall i Sverige 1912-1918. Från krig till krig. Politiska attentat i Sverige. Spionens och sabotörens mål och medel. Utländska spioner under andra världskriget. Atomspionaget. Spionfall i Sverige under andra världskriget 1939-1945. Skyddet mot spion- och sabotagefaran. Aktuella spionfall.

Natur & Kultur 1952

Borg Orla/Carsten Ellegaard Christensen/ Holbek Jensen Michael.            

Storm, en dansk agent i al-Qaida.

Inb. Illustrerad. 267 sid.

Dansken Morten Storm har en otrolig bakgrund. Han var kriminell och medlem i Bandidos innan han 1997, vid tjugoett års ålder, konverterade till islam. Snart blev han religiös extremist och sökte sig till grupper med anknytning till al-Qaida, fast besluten att delta i det heliga kriget och offra sitt liv i kampen mot de otrogna. Men 2006 förlorade Morten Storm sin tro och strax efter det bestämde han sig för att byta sida. Han lät sig värvas som agent åt västvärldens ledande underrättelsetjänster, och som dubbelagent åt CIA, MI6 och danska PET kastade han sig in i kampen mot världens farligaste terrorister. Under sex år levde Storm ett anmärkningsvärt dubbelliv: Han lyckades, med livet som insats, att komma nära den innersta kretsen av al-Qaida på den arabiska halvön, ett arbete som ledde till att en rad terrorister kunde oskadliggöras.                            

ICA- Bokförlag 2014

Bresky Tomas (1944-)

Kodnamn Mikael. Spionaffären Enbom och kalla kriget.

Inb. 269 sid. Nära nyskick!

Ordfront 2008

Chochlov Nikolaj

Bödel åt Moskva.

Häftad. 266 sid. Lite naggat omslag.
Nikolai Chochlov hade uppdraget att mörda en misshaglig antikommunist i Tyskland, men hoppade av och blev därefter själv ett mål för lejda mördare

Gothia 1961

"E. 7"

Jag är spion.

Hfr band 328 sid. Spionaget i efterkrigsårens Europa.

Tidskriftsförlaget Allhem A.-B. 1939

Flicke Wilhelm F.                       

Röda kapellet. Sovjets radiospionage i Europa.

Häftad 311 sid.

Avslöjar spionligans arbetsmetoder. Skildrar hur nätet kring "Rote Kapelle" drogs till och hur man lyckades spränga ligan. Detta är vår tids största sanna spionroman. Boken som i Tyskland stoppades av Sovjet.                  

Gothia 1959

Forsberg Tore ( 1933-2008 f.d. kontraspion vid Säpo under mer än tre decennier)

Spioneri. En förbjuden nödvändighet.

Hård pärm. Illustrerad. 182 sid. Nära nyskick!
Om agenter och spioner som under 1900-talet - i vårt närområde - på ett avgörande sätt påverkat vår historia.

Hjalmarson & Högberg 2009

Huss Pierre J. / Carpozi Jr George

Röda spioner i FN.

Inb. Illustrerad. 320 sid.
Den första autentiska skildringen av det omfattande spionage som bedrivs mot Förenta Staterna av Sovjet under täckmantel av diplomatisk immunitet.

Spektra 1968

Jute André (1945-)

...Ryktet om min död...

Kim Philby (Harold Adrian Russell 1912-1988) - spionen som förrådde en hel generation. Inb. 279 sid.

Bra Spänning 1982

Kirst Hans Hellmut (1914-1989)

Sanningen om Sorge.

Häftad. 270 sid. Stämplad ”Läsexemplar”
Källmaterialet till denna roman är hämtat ur böcker, klipp ur tyska, europeiska och utomeuropeiska tidningar, tidskrifter och nyhetsmagasin, vidare från samtal och korrespondens med journalister, författare, diplomater, agenter och kriminaltjänstemän.
Richard Sorge (1895-1944) tysk journalist och spion för Sovjetunionen i Japan före och under andra världskriget. Han kom till Japan 1933. Officiellt gick han med i nazistpartiet och arbetade på den tyska ambassaden som agent för Abwehr. Sorge hängdes 1944. Sovjetunionen ville inte känna vid honom förrän 1964.

Wahlströms 1983

Martelli George

Mannen som räddade London. Berättelsen om Michel Hollard.

Inb. 267 sid. Fint skick!
Hollard, som hemlig agent för de allierade, byggde han upp en egen spionorganisation, Réseau "Agir" 1940 efter frankrikes kapitulation. Han lyckades snoka upp ritningar över tyskarnas hyperfarliga robotbaser och överlämnade till engelska militärer i Schweiz. Han blev förrådd och överlämnades till Gestapo. Hamnade i dödslägret Neuengamme.
Michel Hollard (1897 -1993)

Prisma 1976

Meurling Per

Spionage och Sabotage i Sverige.

Halvfranskt band. Folkupplagan. Illustrerad 443 sid. Pärmen i fint skick men där finns lagerfläckade sidor.

Kristianstad 1954

Moyzisch L.C.( Ludwig Carl Moyzisch, attaché på Tyska Ambassaden i Ankara)

Operation Cicero.

Häftad. Illustrerad. 219 sid. Sliten pärm med veck.
Spionhistoria under andra värdskriget. Utspelar sig i Turkiet 1943-44. Krigets störste spion Elyesa Bazna - den anatoliske fåraherden och anställd som butler hos brittiske Ankara-ambassadören i Turkiet, som blev det andra världskrigets kanske farligaste spion.

Bonniers 1953

Owen Frank

Eddie Chapman-gåtan. Vår tids märkligaste spionhistoria.

Häftad. 247 sid. Naggad och lagad pärm.
Spion och kontraspion i tyskarnas sold men arbetade för sina egna landsmän har Eddie Chapman säkerligen andra världskrigets otroligaste spionöde bakom sig. Han var en charmerande brottsling, en bedragare och kvinnotjusare. Han var även en av andra världskrigets mest osannolika dubbelagenter. Efter att ha utbildats till tysk spion i det ockuperade Frankrike, släpptes Chapman med fallskärm över England 1941, utrustad med en revolver, en kortvågsradio och en cyanidkapsel, med order från Abwehr att spränga en flygplansfabrik. I stället kontaktade han MI5, den brittiska underrättelsetjänsten. De följande fyra åren arbetade Chapman som dubbelagent, och blev brittisk spion i hjärtat av den tyska underrättelsetjänsten. I Nazityskland hyllades han som en hjälte och belönades med Järnkorset, den enda brittiska medborgare som någonsin fått utmärkelsen. Samtidigt visste ingen av Chapmans uppdragsgivare eller otaliga älskarinnor var hans lojalitet egentligen låg. Eddie Chapman (1914-1997)

Forum 1955

Palm Thede    

T-kontoret. Några studier till T-kontorets historia.

Inb. Illustrerad 143 sid. Nära nyskick!.

Kungl. Samfundet för utgivandet av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 21, Stockholm 1999. Om den svenska underrättelsetjänsten. T-kontoret ersatte C-byrån efter andra världskriget och upphörde 1964 då den hemliga underrättelse- och säkerhetstjänsten omorganiserades. Den nya organisationen kom att bli känd under namnet IB.                            

Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 2007

Red.

Spionerna under världskrigen.

Inb. 7 band, 156+156+156+156+154+156+156 sid. Några ryggar med små hack.

Band 7 behandlar Stig Wennerström. Vikt 1200 g.

Enhetspris-Förlaget 1962-65

Schwarz Ted / Lorenz Marita (1939-)

Marita. En sällsam kvinnas berättelse om kärlek och spionage – från Castro till Kennedy.

Inb. Illustrerad. 255 sid.
Marita Lorenz är en tysk kvinna som hade en affär med Fidel Castro 1959 och i januari 1960 var inblandad, genom CIA:s försorg, i ett mordförsök på Castro. På 1970-talet hon vittnade om mordet på John F. Kennedy.

Richters 1994

Skansen Per Arne

Lösenord: Buss 311 - Fem år som dubbelagent i Stockholm.

Baksidetext: En detaljerad och inträngande skildring av en agentvärvning på svensk mark, ur det tilltänkta offrets synvinkel. Per Arne Skansen kontaktades vintern 1986/87 av en sovjetisk militärattaché. Det började med oförargliga tjänster och tal om vänskap och fortsatte med sprit, krogbesök och pengar. Skansen tog kontakt med den svenska säkerhetstjänsten och rapporterade allt som skedde. Av rapporterna har det blivit en bok, ett titthål in i en värld som finns runt om oss, men som vi vanligtvis inte ser.

Legus Förlag 1993

Trepper Leopold (1904-1982)

Röda kapellet

351 sid. Ny upplaga.
Spionchefen berättar sanningen om andra världskrigets mest framgångsrika agentnät. Spionorganisationen "Röda Kapellet" bredde ut sig till Frankrike, Holland, Belgien, Skandinavien och långt in i Hitlertyskland. Gestapo var under lång tid precis i hälarna... och till slut gick det galet...

Wahlström & Widstrand 1983

Treholt Arne (1942-)

Ensam.

365 sid. Från Treholts arrestering på Fornebu 1984 till rättegångens början drygt ett år senare.

Bonniers 1985

Wennerström Stig (1906-2006)

Från början till slutet. En spions memoarer.

Inb. 288 sid. Omslaget med blekt rygg. Fint skick.

Dömdes 1964 och benådades 1974

Bonniers 1972

Wierup Lasse, författare till Svensk Maffia.

Infiltratören - den smutsigaste härvan inom svensk polis.

Illustrerad pocket 425 sid.
Under 8 år arbetade Mats Åström som infiltratör åt den svenska polisen. Han gillrade fällor för MC-gäng, knarkhandlare och rånare...

Norstedts 2009 (2)

Wierup Lasse / Larsson Matti

Svensk Maffia. Fortsättningen.

Illustrerad pocket. 408 sid.
Tre år efter banbrytande Svensk maffia en kartläggning av de kriminella gängen berättar journalisterna Lasse Wierup och Matti Larsson om vad som hände sedan. Fler och fler unga män skulle kämpa för att slå sig in i den värld där den våldsammaste vinner. Otåliga 90-talister hade inte tid att gå den långa vägen utan bildade egna grupper. Frustrationen i segregerade förorter kanaliserades genom nya gäng. Konkurrensen utlöste krig och konflikter i helt en ny omfattning. Och i tysthet fortsatte de mest välorganiserade att bygga upp sina förmögenheter. Men för första gången samlade Sverige sig också till ett gemensamt motstånd. Det är under 2010-talet som den verkliga kampen mellan samhället och gängen kommer att stå.

Månpocket 2011

FLYG

Ahlgren Jan / Christofferson Lars / Jansson Lasse / Linnér Anders

Faktaboken om Gripen. Utgåva 4.

Häftad. Illustrerad. 128 sid.

JAS AB 1998

Annerfalk Anders

Flygvapnet 1926-1996. Från Dronten till Gripen. Flygvapnet 70 år den 1 juli 1996.

Inb. Illustrerad. 224sid. Nära nyskick! (Specialupplaga av den 1995 utgivna boken ”Flygvapnet - en historisk översikt”)

Baksidetext: Flygvapnet fyllde sjuttio år 1996. Flygvapnet var därmed vår yngsta försvarsgren. Flyghistorien är ännu så kort att den är gripbar. Det finns fortfarande de som minns pionjäråren, ja kanske själva var med. Ändå är människans dröm om att flyga, fri som fågeln, kanske lika gammal som människan själv. Det här är en bok om flygvapnet. Den riktar sig till den som vill veta mer om det svenska flygvapnet och dess historia. Den berättar om välbekanta namn som Caproni, Fokker och Saab. Den berättar om framgångar och motgångar, spioner och hjältar, glädje och sorg. Boken kan ses som en hyllning till alla de som byggde upp flygvapnet, som förvaltade det - och som bär arvet vidare, mot sekelskiftet. Den berättar till och med om när Flygvapnet var på Antarktis!

Aviatic Förlag-flygboksförlaget, 1996

Bergman Bill / Norrvi Yngve / Svensson S. Artur (Redaktion)                                                     

Ett år i luften. Flygets årsbok 1950.

Illustrerad 211 sid. Några skavmärken på pärmen.

Innehåll: Flyget vinner. Flygmedicinen av i dag. Flygets vapen. Flygvädret. Från prototyp till serie, Flygande Tunnan. Flygsäkerheten inom flygvapnet. Segelflyg-SM. Anställning vid flygvapnet. Flyglotta. KSAK 50 år. Exlibris med flygmotiv. ACAO. IATA. Världens flygtrafikföretag. Data och prestanda. Utomlandsflygning privat. Segelflyg. Modellflyg. Sveriges civila flygplatser. Certifikat. Aktuella segelflygplan. Humor i det blå. m.m.                                      

Allhems Förlag 1949                                                                  

Ett år i luften. Flygets årsbok 1951.

Illustrerad 196 sid. Några skavmärken på pärmen. 

Innehåll: En blick framåt. Balans i försvaret. Tio år reaktionsflyg. Sovjetryskt stridsflyg av idag. Radar i flygstridskrafternas tjänst. ”Månraketen”. KSAK och svenskt flyg 50 år. ”Småflygets” dilemma. Ett rekordår för segelflyget. Ett helsvenskt trafikflygplan. Ett bra modellflygår. Flygrekorden under ett år. Vårt självständiga flygvapen 25 år. När fjärde flygkåren sattes upp. DE utländska motsvarigheterna till svenska grader och förbandsenheter. Uppgifter om moderna utländska militära flygplan. Världsmästerskapstävlingar i segelflyg. m.m

Allhems Förlag 1950                                                                    

Ett år i luften. Flygets årsbok 1952.

Illustrerad 196 sid.

Innehåll: Så  började flygvapnet. Sveriges flygindustri noterar fullträff. Saab-Sefir kommer åter militärt och civilt. Luftkrigsfaran växer. Morgondagens jaktflyg deltavingat. ”Draken” Den första svenska deltavingen. Den nya SAS-organisationen. Svenska Flygmotor AB. Flyget i litteraturen. Flygmuseer i Sverige. Amerikanska flygvapnet. Olika instrumentlandningssystem. Privatflyg i kristid. Segelflyget 1951. Svenskt modellflyg går nya vägar. Tolvtusen meters höjd på 187 sekunder. Ungdomen och flygvapnet. Uppsala-Salon-de-Provence tur och retur. Svenska fallskärmsjägare. Bergshangarer och jaktstridsledningscentraler. Flyglottor. Kungl. Svenska Aeroklubben. Flygexlibris. Krönika.  m.m.

Allhems Förlag 1952


Bergman Bill/ Svensson S. Artur (Redaktion)

Ett år i luften. Flygets årsbok 1958.

Illustrerad 282 sid. + Krönika XXXVII sid. Naggat skyddsomslag.
Ur innehållet: Militär brytningstid. Frankrikes flygvapen och flygindustri. Flygplansutveckling. Draken. Internationellt. Hur ska det gå med Jetflyget? Fraktflyg. Vad är Jet? Från Polarflyg till Caravelle. Flyg mot skogsbrand. Flyg och fiska. VM i Segelflyg. För 30 år sedan. Fallskärm m.m.

Allhems Förlag 1958 (2)

Ett år i luften. Flygets årsbok 1959-1960.

Illustrerad 342 sid. Naggat skyddsomslag. Tillskrift  
Ur innehållet: Luftförsvar i atomåldern. Finlands luftstridskrafter. Med Mach2 eller mera, Strategic Air Command (SAC). Svenska flygvapnet i Etiopien. VM i flygmilitär femkamp. Femte VM-segern i rad. Svenskt flyg i FN-tjänst. Kosmobiologiska perspektiv i atomåldern. Linjeflyg AB. Mannen bakom Linjeflyg. SAS går in i jetåldern. Ett SAS-år i luften. Världsluftfartsriksdag i San Diego. Luftfartspolitiska perspektiv. Safirer, stol och helikopter-Saab går vidare. Svensk militär flyghistoria i skala 1:50. Munkar, kavallerister, flygare. Första ensamflygningen. SM i segelflyg 1959. Krönika                       

Allhems Förlag 1959

Ett år i luften. Flygets årsbok 1960-1961.

Illustrerad 380 sid. + Naggat skyddsomslag.  
Ur innehållet: Luftkrigföringens vapensystem. Saab 35 Draken. Attackflyget ökar sin slagkraft. Från flygförvaltningens försökscentral. Flygkonst och showbusiness. En silvergrå gammal dam. Teknisk utveckling och personalutbildning vid flygvapnet. F2 inför robotåldern. Flygarens personliga utrustning - och rustning. Aktuellt västmaktflyg och robotar. Världsmästerskapstävlingen i flygfemkamp. Den internationella luftfarten. Långdistansjet under SAS-året 1960. Convair bygger jetplan för SAS. Ett märkligt flygplan fyller 25 år. Ur en trafikflygares vardag. Instrument och reglage i cockpit i en DC-7C. Charterflyg på gott och ont. Svenskt postflyg. Den förste månresenären. Kvinna ser på flyg. Att lära sig flyga. Motorflygtävlingsåret 1960. KSAK:s sextioårsjubileum. Lätta flyget blir reseflyg. Fram för landningsstråk. Anvisningar rörande inrättande och drift av mindre flygplats. Segelflyg-VM 1960. Krönika.          

Allhems Förlag 1961

Blatner David

Hundra år i luften -allt du behöver veta om att flyga.

Inb, Illustrerad. 247 sid. Nära nyskick.

Vad är turbulens och är det farligt? Vem lagar flygplansmaten och när började man använda flygvärdinnor? David Blatner tar läsaren från cockpit, landningsbanan, kontrolltornet, bagagehanteringen, säkerhetssystemen ut till flygplansfabriken. Han förklarar (så gott det går) hur det egentligen går till att flyga. Vad har exempelvis flygindustrin lärt av fåglar och insekter? Boken är full med information och kuriosa runt flyghistoria, flygteknik och flygdelar. Den är rikt illustrerad och fungerar lika bra som uppslagsbok som en bok man läser från pärm till pärm.     

Svenska Förlaget, 2003

Boning Richard A.                      

The Red Baron.

Inb. Illustrerad med teckningar av Harry Schaare. 47 sid. Namn? bortklippt på försättsbladet annars mycket fint skick! Engelsk text. ”The Incredible Series”

Manfred Albrecht von Richthofen, "Röde baronen" 1892-1918, tysk jaktflygare som efter 80 segrar blev nedskjuten av luftvärn i luftstrid mot brittiskt flyg.     

Barnell Loft Ltd New York 1975

Bull Angela

Flygaräss

Häftad Illustrerad. 48 sid. Nyskick. Om Amelia Earhart (1897-1937) Den första kvinnan som soloflög över Atlanten 1932. Hon försvann spårlöst vid ett försök att flyga jorden runt 1937.

Bonnier Carlsen 2001

Cross Roy        

Great Aircraft and their Pilots.

Inb. Illustrerad. 154 sid. Omslaget naggat.

Ritningar i skala (feet), för modellbygge. 21 berömda flygplan från 1909-1947              

Hugh Evelyn London. 1971

Ellis Chris          

Stridsflyg förr och nu.

Inb. Illustrerad 255 sid.

De första krigsflygplanen, jaktplan, spaningsplan, bombflyg, marinflyg, militära helikoptrar, moderna krigsflygplan. Översättning Stig Wennerström                            

Svenska Bokhandlareföreningen 1979

Grundberg Lars-Inge Andersson Nils-Olof (Redaktion)

Torslanda. Flygplatsen på framsidan.

Inb. Illustrerad. 255 sid. Flyghistorisk revy.

Svensk Flyghistorisk Förening (SFF), 2007

Gårdstad Bo / Stenbom Freddy                       

Små flygplan. Radioflygskolan.

Limhäftad. Illustrerad. 104 sid. Andra upplagan.                            

Allt om Hobby 1983

Haventon Peter

Flygplan från förr. Civilflygets historia i bilder.

Häftad 96 sid. Närmare 200 originalbilder.

Semic1989

Herrmanns Ralph (1933-)       

Carl Gustaf von Rosen. (1909-1977) Flyget var hans liv, han hade det i blodet. Underhållande flyghistoria.

Inb. Illustrerad. 264 sid. + 3 kartor. Namnad! Fint skick!          

Wahlström & Widstrand 1975

Kernell Stig

Hopp i nöd & lust. Om fallskärmens utveckling ur svenskt perspektiv.

Inb. Illustrerad. 160 sid. Gott skick.

Flyghistorisk revy. 1997

Krantz Lars      

När tyskarna flög i luften.

Limhäftad. Illustrerad. 262 sid. Skavd pärm.

Kurirtrafiken mellan Norge och Finland över Sverige var i själva verket militära transporter för Nazitysklands krig mot Ryssland. En kuslig bild av en totalt urholkad svensk neutralitet.                   

Sveriges Radios förlag 1977

Lindholm Marshall (1903-1995)                                                     

Flyg i natt. En svensk trafikflygares upplevelser under andra världskriget.

Inb. Illustrerad. 124 sid. Fint skick!                     

Allhems Förlag 1952

McDonald Steve

An international airport.

Illustrerat häfte. 32 sid. A4-format. Engelsk text.

Insight 1990

Näslund Rune

Flyg.

Hård pärm. Illustrerad av George Beverloo och Björn Karlström. 32 sid.

FIB:s Vetaböcker nr 2.

FIB (1954)

Nørgaard Erik (1929-)

Titta en ballong.

Rikligt illustrerad. 198 sid. 27x22 cm. Naggat skyddsomslag

Luftballongens och luftskeppens historia. Denna bok är ingen vetenskaplig redogörelse. Den är först och främst en bildberättelse om luftballongens poesi och skönhet och om luftskepparnas mod, triumfer och tragedier.

Rabén & Sjögren 1971

Red.

Southhampton Hall of Aviation.

Flygmuseum, Klammerhäftad utställningsbroschyr. Liggande A4. Opaginerad. 12 sid+omslag.

Utan årtal.

Red.

Ikaros. Flygvapenmusei årsbok 1993.

Inb. Fotoillustrerad i färg och sv/v. Fint skick! 119 sid.

Innehåll: Förord. Sven Scheiderbauer; Vad är ett Museiföremål? Stefan Bermlid; Bengt Gustafsson Nordenskiöld. K-R Böhme och Sven Scheiderbauer; Flygets Hus på Malmen. Carl-Gustaf Ahremark och Stig Jansson; Kultursyn och människa-maskinproblematik. S O Olson och L Christofferson; "Modellflyg" i stor skala. Olle Klinker; Sett i "Backspegeln". Carl-Gustaf Ahremark; Flygvapenmuseum - Verksamhetsåret 1992-93. Sven Scheiderbauer.

Flygvapenmuseum 1993

Ikaros. Flygvapenmusei årsbok 2000.

Inb. Fotoillustrerad i färg och sv/v. Fint skick! 127 sid. Upplaga 2 900 ex.

Innehåll: Förord. Per Pellebergs; Saabs satsning på Sierra Leone; Kemi-Ikaros - den flygande kemisten; Från silvervinge till SAS-kapten; Mr Graham får en idé; Fotokavalkad; F15 Flygmuseum, Söderhamn; Flygvapenmuseum - året som gått; Index Ikaros 1991-2000.

Flygvapenmuseum 2000

Red.                                                

Från luftakrobatik till världscirkus. SAS på 90-talet. En liten bok om hur vi vinner.

Illustrerad med cirkusbilder. 65 sid.
En bok till SAS-anställda om planerna inför 1990-talet.                

SAS 1990

Red.                   

World Directory of Leisure Aviation 2006/2007.

Illustrated magazine with 302 pages.
Over 1500 Aircraft, Paragliders, Ultralights, Microlights, Paramotors, Hang Gliders, Gyrocopters, Paraplanes, Helicopters, Light Sailplanes, Enginers, Accessories, Importers, etc.          

Norman Burr WSLA, UK 2006-07

Shaw Robbie

F5 Warplane for the World.

Mjuk pärm. Illustrerad. Opaginerad c:a 140 sid.

Airlife Publishing Ltd 1990

Skogsberg Bertil (1932-)

På filmens vingar Flygfilmens historia i ord och bild

Illustrerad. 224 sid.
I första hand en spännande och underhållande bok men på samma gång fungerar den som ett uppslagsverk för film- och
flygintresserade.

Bra Böcker 1981

Red.

Royal Canadian Air Force Exercise Plans for Physical Fitness.

Illustrerad pocket.175 sid. The XBX Plan for Women. The 5BX Plan For Men. 6th printing.

Pocket Books 1974

Testrake John (1927-1996)

”Flight 847" Kapad.

Kartonnage. 156 sid. Kaptenens egen berättelse om set som blev historiens längsta flygkapning. Kaparna var medlemmar i Hizbollah och Islamiska Jihad.

Libris 1990

Widfeldt Bo   

Amerikanska nödlandare 1943-1945.

Inb. Illustrerad. 256 sid. Fint skick.

Den andra boken av tre om utländska flygplan och besättningar som hamnade i Sverige under andra världskriget. Boken beskriver i text och bild 162 olika händelser med direkt knytning till Sverige. Omkring 1400 flygares namn finns redovisade. Omhändertagande av flygplan och besättningar beskrivs med uppgifter om internering, läger och repatriering. I ett särskilt avsnitt presenteras amerikanska Nose Art som fanns målade på flygplan som hamnade i Sverige.                

Air Historic Research 2007

Wiesler Rolf

De flög för Norge.

Häftad. Illustrerad med teckningar. Ganska sliten. Pojkarnas flygbok

Åhlén & Åkerlunds Förlag 1942

Winchester Jim                          

Jaktplan - Världens främsta stridsflygplan från 1914 till idag.

Inb. Illustrerad.  320 sid. Nära nyskick!

I den här boken presenteras 75 av de mest betydelsefulla jakt- och attackplan som hittills skapats - flygplan som alla representerar sin tids förnämsta prestationer inom ingenjörskonst och formgivning. Jaktplan är kronologiskt uppställd. Varje plan presenteras med färgfoton och konstruktionsteckningar; teknisk information om varje plan ges i faktarutor som informerar om dimensioner, hastighet, räckvidd och beväpning.               

Parragon Books 2006

Älmeberg Roger (1948-)

Flygaren som försvann.

Illustrerad. 229 sid.
Med ett gäng tidningsurklipp från bärgningen 2003-04. Forskning av piloten Alvar Älmebergs son, kring den försvunna DC 3:an. Den s.k. "Catalina-affären".

Askelin & Hägglund 1983

 

 free web counter Counter Powered by  RedCounter
pagerank check

Flag Counter

Sidokolumnen uppdaterad 
11 oktober 2017 Ny finsk legionär: Kaarlo Kurko

Välkommen till www.foreignlegion.n.nu.

framlingslegionen-sidi-bel-abbes-1950.jpg

 

 

 

Länkar

KÖPES!
Arne Thour:
Dånande hovar: äventyrsberättelse från Nordafrika och franska främlingslegionen.
Svenska Allmogeförlaget, Vetlanda 1943

/flaggatyskland-2.jpgDeutsche bücher

/flaggastorbritannien-2.jpgEnglish books

/flaggafrankrike-2.jpgLivres français

/flaggadanmark-2.jpgDanske bøger


/flagganorge-2.jpg
Norske bøker


/flaggafinland-2.jpgSuomen kirjat


/flaggasverige-2.jpgSvenska böcker

Svenskar i legionen:

Edgar P. Andersson (Egna böcker)
Lars Jesper Benzelstierna (Kapitel i bok av Björn Axel Johansson)
Wilhelm Boberg (Egen bok)
Johan Felldihnj (Kapitel i bok av Barbro Lindqvist)
Curt Lennart Fjellström (Kapitel i bok av Henry R. Leo)
Harry Forsberg (Egna böcker)
Sven Forssell (Egen bok)
Ivor Thord Gray (Biografi av Stellan Bojerud. Biografi av Joakim Langer)
Peter Hassel (Kapitel i bok av Anders Carlén/Mattias Falk)
Knut E. Häll (Egen bok)
Gösta V. Jönsson (Egna böcker)
Bengt Korch (Egen bok)
Ivan Lönnberg (Kapitel i bok av F.U. Wrangel)
Allan Mann (I tre böcker)
Elow Nilson (Egen bok)
Torsten Nilsson (Egen bok)
Sture Ronnö (Egna böcker)
Curth Samuelsson (Egen bok)
Henning Sandell (Ingår i biografin över Martin Sandell)
Martin Sandell (Biografi av Bertil Nelsson)
Nils Gustaf Ulric von Schoultz (Biografi av Ella Pipping)
Gösta Sehler (Egen bok)
Edvard Stjernström (Egna böcker)
Erik Söderqvist (Egen bok)
Widar Swahn (Egna böcker)
Roland Strandberg (Egen bok)
Assar Tano (Egna böcker)
Tamas Weber (Egen bok + bok med Thomas Nilsson på engelska)
Carl Georg Teodor Westée (Levnadsteckning av Peter von Möller)
Karl Einar Vide (Egen bok, men troligtvis inte i legionen)

Här är närmare 220 till som jag hittat små notiser om i dagstidningar m.m.
1831-2017. Se under "Artiklar"

Edgar P. Andersson, Gustav Andersson, Paul Almgren, Dick Beer, Peter Helioder Beijerlied, Einar Bengtsson, Lars Jesper Benzelstierna, Ragnar Benzen, Émile Hermann Benzien, Tony Berglund, Pascal Paul Bergman, C. T. Bergman, B. Bergmann, Per-Olof Billing (Per "Swansson"), C.T.A. Björck, Sven Blom, Percival Blomqvist, E. Blondell, Wilhelm Boberg, Otto Fredrik Wilhelm. F. Bogren, Olof Bremer, Charles Brener Hermann dit Perres, G. A. Broling, August Byman, Christer Byström, Mon Fredrik Bäcklinder, Carl Vilhelm Edgard Carlsson, G. A. Carlström, Adalbert Ceckhail, Johan Otto Elis Cederblad, Frédérick Dahlberg, Carl Dahlgren, Arne Dahlström, Sverre Dahlström, Sören Anders Arne Dennerfors, Waldemar Dombrowski, Josef Doré, Olof Edman, Johan Håkan Ejde, Ekberg, Edwin Ekdahl, Victor Eklund, Leif Ekström, C. G. Elgström, Tage Eliasson, Fred Eriksen, Erik Adolf Erikson, E. B. Eriksson, Edmond Pétrus Hilmez Eriksson, Kenneth Eriksson, Nils August Erson, Egon Evertsson, Axel Falkengren, Johannes "Johan" Felldihnj, Curt Lennart Fjellström, Ernst Edvard Flygare, Harry William Forsberg, Sven Forssell, Roberto Charles Ghisler, Holger Gilleström, Walter Gorlich, Per Tycko Granberg, Per Algot Grankvist, Ivor Thord-Gray (Thord Ivar Hallström), Carl Wilhelm Gredin, Henrik Gren, Lars Griph, Ingvar Grundström, Bengt Grylin, Reidar Gustafsson ("Reidar Emmanuel"), Erich Agne Göthlin, Wiljem Hadik, Kurt Haijby, Alf Karl Hajdukiewicz de Pomian, Jörgen Hammarström, Aage Erhard Hansen, Per Hansson-Flygare, Peter Hassel, Bo Havrell, Björn Hedlund, Curt-Wilhelm Heitsch, Holmgren, Maths Holmström, Tore Hållström, Knut Edvin Häll, Runar Höiom, Gösta Hörlin, Emile Jaconelli, Ruben Jarleborn, Gunnar Johansson, Hans Johansson, Kurt Johansson,  G. E. Jonsson, Bertil Jäderberg, Helmer Järnström, Erik Jönsson, Gösta Valdemar Jönsson, Lennart (Folke) Karlsson (Bata), ”Storsvensken” Karlsson, John William Kennedy, William Kohrtz, Bengt Korch, Sergei von Kothen, Karl Magnus Kullin, Carl Ernst Källander, Adolf Lagerheim, Alfred Lagerheim, Landgren, Nils Alfred Lidén, Sven-Bertil Lidström, Carl von Lieven, Lill, Carl Lindahl, Sten Lindmark, Sture Lindskog, Kjell Lindqvist, Allan Ljungquist, Henric Ljungqvist, David Lundberg, Mauritz Lundberg, Gunnar Lundquist (von Bergenheim), Viktor Lundquist, Wilhelm Luri, Semen Lynik, Ivan Lönnberg, Sander Mally, Allan Mann, Edgard Meissner, Miller, Gösta Moberg (hederslegionär), Johan Mollisson, Elow Gaston Nilson, S. B. Nilsson, Torsten Nilsson, Alfred (Fredi) Nissels, Per Uno Nordell, Olle Nyberg, Henry Nyman, Bernt Olofsson, Nils Ove Olson, Carl Olsson, Torsten Orre, Axel Gabriel Oxenstierna af Eka och Lindö, Victor Pierre Paganini, Nils Persson, Charles Peteres, Frédéric Léopold Marie Peters, Rudolf Petersén, Håkan Pettersson, Karl Axel Evert Pettersson, Sporre Wend Auguste Pettersson, N. Pihl, Willy Prante, Ernst Johan Eberhard Quensel, Alfred Casimir Reverony Saint Cyr, Alf Robertson, Sture Ronnö, Rouget de S:t Hermine, Simon Rubenkoff, Erik Rusén, Curth Samuelsson, Henning Sandell, Martin Sandell, Fritz Sandström, Nils Gustaf von Schoultz, Carl Gunnar Schreiber, Gösta Sehler, Carl Henning Sellmér, Carl Anton Setterberg, Bur Konrad Sjöberg,  Julius Konstantin Stenberg, Edvard Stjernström, Roland Strandberg, Carl Sundberg, Milton Sundin, Karl Hugo Sundsted (avrättad av tyskarna), Widar Swahn, Viktor Svanberg, E. Swedenhjelm, Harald Rune Yngve Svensson, Ivar Svensson, Jan Svensson,  Swensson, Rudolf Söderlindh, Erik Söderqvist, Assar Tano, George Bulmer Tarbit, Mats Thilander, Herman Thomas, Karl Thor, Daniel William (Billy) Thorin, Olof Thorsen, Bror Ture Thulstrup-Thun, Ensio Tiira (finländare), Jack Ulvensten, Bénno Wagschal, Axel Walleen, Tamas Weber, Weinberg, Carl Georg Theodor Westée, August Victor Wickenberg, K. E. Vide, Karl Erik Widman, Gustave Wirén, Linus Värdling, Mårten Åberg, Hans Åslund, Owe Örneståhl, Linus Övringe.

            
Utländska legionärer: 
Litteratur Utland.  
Artiklar & notiser Utland2

Anders Abel (Pseudonym, Norrman, bok)
Per Edvin "Sahara" Andersson (Finländare. Bok på finska)
Pierre Andersen (Dansk. Notis)
Svend Aage Andersen (Dansk. Notis)
Henrik A. Angell
(Norrman. Böcker på norska)
Trond Antonsen (Norrman. Artikel)
Jani Anttola (Finländare. Bok på finska)
Anton (Dansk. Bok på danska av Sjak Svendstorp)
Bernt Balchen (Norsk-Amerikan. Egen bok på norska)
Torkild Balsler (Dansk. Notis)
Ole Baltzersen/Christian Ebbesen (Dansk. Böcker på danska)
J. G. Becher (Dansk. Notis)
Ragnar Benediktson (Dansk. Kapitel i bok av Tove Nielsen)
O. Berg (Dansk. Notis)
Mogens Birch (Dansk Notis)
Oswald Bjerring (Dansk officer. Notis)
Reino "Cognac" Björkqvist (Finländare. Bok på finska)
Otto Ferdinand Bjørneboe (Dansk. Notis)
Tony Bohman (Norrman. Artikel)
Donald Bonnevie (Norrman. Notis)
Jan Peter Brettschneider (Dansk. Egen bok på danska)
Daniel Bruun (Dansk. Egen bok på danska)
Løjtnant Castberg (Dansk. Notis)
Marius Christensen (Dansk. Notis)
Svend R. Christensen (Dansk. Egen bok)
Trygve Christiansen (Norrman. Artikel)
Aage Eberhardt Christoffersen (Dansk. Notis)
Andre Fouchard Christoffersen (Dansk. Notis)
Bertel Harald Cohn (Dansk. Notis)
Wagn S. Dantoft (Dansk. Egen bok på danska)
Erik Henry Dederding (Dansk officer. Notis)
Niels C.C.E. Dehn (Dansk. Notis)
Knud Henry Devantier (Dansk. Notis)
Adolph Wilhelm Dinesen (Egen bok på danska)
Ole A. Dovre (Norrman. Bok på norska)
Jørgen Egeberg (Norrman. Notis)
Hjalmar Eidsaa (Norrman, Artikelserie i Lektyr)
Einar Ørum Ekdal (Dansk. Notis)
Jules Eliasen (Dansk. Notis)
Bjørn Engelin (Norrman. Notis)
Carl Engholm (Dansk. Egen bok på danska)
George Ingart Espeland (Norrman. Notis)
Charles Fentz (Dansk. Notis)
Viggo Feveile (Dansk. Notis)
Koss Finkelnagel (Dansk. Notis)
Wolfgang Fischer (Tysk/Norrman. Egen bok på norska)
Christian Fjerdingstad (Egen bok på franska)
Victor Frandsen (Dansk. Notis)
Ove Frohn (Dansk. Bok av Aage Krarup Nielsen)
Carl Freundt (Dansk?. Artiklar)
Flemming Garde Jørgensen (Dansk. Artiklar och notiser)
Paul Marie Gaudin de Villaine (Dansk. Notis)
Friedrich Glauser (Schweizare. Egen bok)
Sigurd Gotaas (Norrman. Nämnd i bok norska)
Sven Grøntved (Dansk. Artikel)
Kenneth Gudmundsen (Norrman. Artikel)
Arvid Gulbæk Obolensky (Norrman. Biografi på norska av Jan Bjørkelund)
Sverre Gundersen (Norrman. Notis)
Hans Habe (Ungersk/Österrikare. Egen bok)
Torben Hage (Dansk. Notiser)
Laurits Christian Hagemann Andersen (Dansk. Notis)
Arvid Hansen (Dansk. Två böcker på danska)
Brian Hansen (Dansk TV-Dokumentär. Notis)
Bruno Søndberg Hansen (Dansk. Artikel)
Hans Peter Hansen (Dansk. Artikel)
Henrik Hansen (Norrman. Notis)
Joseph Christian Hansen (Dansk. Notis)
Jack Hansen (Dansk. Egen bok på danska och svenska)
Jakob Birger Hansen (Dansk. Bok på danska av Peter Ernstved Rasmussen)
Joseph Christian Hansen (Dansk. Notis)
Kent Hansen (Dansk. Bok på danska)
Oskar Hansen (Norrman. Artikel)
A. Hanson (Dansk. Notis)
Birger Hansted (Dansk. Notis)
John Harvey (Engelsman. Egen bok)
Adolphe Cristian Hausson (Dansk. Notis)
Wilhelm Heinemann (Norrman. Artikel)
Thomas Heinrich (Dansk?. Notis)
Jakob Heymann Sauerberg (Dansk. Notis)
Valdemar Heyn (Dansk. Notis)
Jesper Hirtsgaard (Dansk. Bok på danska)
Niels Hjelmfeldt (Dansk. Artikel)
Gotfred Anton Hoffmann (Dansk. Godefroy Antoine Hoffmann, e-bok på danska)
Henrik Hovland (Norrman. Böcker på norska)
Peter Hovmand (Dansk. Två böcker på danska)
Hans Christian Hoyer (Dansk. Notis)
M. Højby (Dansk. Notis)
Eiler de Hølck (Dansk. Notis)
Anders Høst (Dansk. Notis)
Jens Ibsen (Dansk. Årbog 2015)
Isak Isaksen (Norrman. Artikel)
Mogens Ishøi (Dansk. Notis)
Axel Jacobsen (Dansk. Brev)
Arne Jensen (Dansk. Egen bok på danska)
Emil Jensen (Dansk. Notis)
Finn Rasmus Jensen (Dansk. Notis)
Hans Christian Marius Jensen ”Marokko Jensen” (Dansk. Notis)
Harald Jensen (Dansk. Notis)
Hérald Olav Jensen (Dansk. Notis)
Jens Jensen (Dansk, Artikel)
Niels Leth Jensen (Dansk, Artikel)
Niels Rasmus Jensen (Dansk. Notis)
Orla Westy Jensen (Dansk. Notis)
Peter Uffe Jensen (Dansk, Artikel)
Julius Johannesen (Norrman. Artikel)
Oscar ”Fesa” Johansen (Norrman. Artikel)
Niels Olaf Uldall Juhl (Dansk. Notis)
Felix Jungell (Finlandssvensk. Egen bok)
Aarne Edward Juutilainen "Marokon Kauhu" (Finländare. Bok på finska)
Ernst Jünger (Tysk. Omtalad i bok av Florian Illies)
Lauri Johannes Järvinen (Finländare. Bok på finska)
Olav Jøntvedt (Norrman. I bok om Waffen-SS)
Arnold Jørgensen (Dansk. Notis)
Carl Jörgensen (Dansk. Notis)
Elith Alfred Jørgensen (Dansk, Bok på nätet)
Fritz Jørgensen (Dansk. Notis)
Nich Christian Jørgensen (Dansk. Notis)
Maximilian Kirsch (Tysk. Bok Av Hans Paasche)
Kai Kiær-Andersen (Dansk. Bok på danska)
Christian Lauritz Kjøller (Dansk. Notis)
Niels Paulli Krause-Jensen (Dansk. Artikel) 
S.Krogh (Norrman. Notis)
Kaarlo Kurko (Finländare. Egen bok på finska)
Hans Christian Welling Nielsen (Dansk. Artikel) 
Klaus Krohn Wiese (Norrman. Notis)
Bertel Kurtén (Finlandssvensk. Egen bok)
Petter Kristian Kyvik (Norrman. Notis)
Brian Lange (Dansk. Egen bok på danska)
Georg de Lange (Norrman. Notiser)
Pierre-Oliver Lapie (Fransman. Kapitel i bok, på norska av Steinar Brauteset)
Aage Cornelius Larsen (Dansk. Notis)
Christian Alfred Larsen (´Dansk. Egen bok)
Niels Peter Larsen (Dansk. Notis)
Olaf Larsen (Norrman. Notis)
Svend Børge Larsen "Rav-Larsen" (Dansk. Artikel)
Harry Lehtonen (Finländare. Bok på finska)
Carl Johan Bernhard Lindahl (Dansk. Notis)
Lorenzen (Dansk. Notis)
I. Lund (Norrman. Notis)
Otto Jean Lund (Dansk. Notis)
Carl Lysdahl (Dansk. Notis)
Albert Læssøe (Dansk Artiklar)
Løchen (Norrman. Notis)
Chris Madsen (Dansk/Amerikan. Böcker på danska och engelska)
J. Madsen (Mausen? Dansk. Notis) 
Sverre Magnussen (Norrman. Notis)
Frederic Martyn (Engelsman. Kapitel i bok)
William Mitchell (Canadier/dansk. Artikel)
Carl Louis Mogensen (Dansk. Bok på danska av Dines Bogø)
Kjell Mostue (Norrman. Notis)
Otto Myhrwold (Norrman. Artikel)
Johannes Jessen Møller (Dansk. Notis)
Holger Nielsen (Dansk. Notis)
Maximilian Nils Nilsen (Norrman. Notis)
Ole Nielsen (Dansk. Radioprogram. Danmarks Radio. Artikel)
Anders Jøker Nissen og Peter H. Andersen (Danskar. Bok på danska av Hanne Mølby Henriksen)
Kjell Nyegaard (Norrman. Notis)
Hans Olsen (Dansk. Notis)
Oscar Peter Olsen (Dansk. Notis)
Paul Joseph Oszadlik (Dansk. Notis, släktsida)
Øystein Paulsen (Norrman. Egen bok på norska)
C. E. v. Penich (Dansk. Notis)
Guy de Cros Péronard (Dansk. Bok på danska av Hans Burchardt)
Willy Peters (Norrman. Notis)
Georg Vilhelm Petersen (Dansk. Notis)
Kyösti Pietiläinen alias Karl Peters (Finländare. Böcker på finska)
Hans Henrik Pingel (Dansk. Artikel)
H. de Platen (Dansk. Notis)
Prins Aage (Dansk. Egen bok)
Hans Christian Rasmussen  (Dansk. Notis, släktsida)
Frédéricus Joannus de Rieder (Dansk. Notis)
Arthur Ernst Roepstorff Lohse  (Dansk. Notis)
Erwin Rosen (Tysk/Amerikan. Egen bok)
Artur Rosenhem (Österrikare. Egen bok)
Aage Constantin Thor Rothman (Dansk. Notis)
Jaakko Sarlin-Lappeteläinen
Johan Frederik Christian ”Fritz” Schultz (Dansk. Notis)
Carl Anton Sciawitsky Dalberg (Dansk. Artikel)
Christian Selchau-Hansen (Dansk. Notis)
Simo Simola (Finländare. Bok på finska)
Bernhard Arp Sindberg (Dansk. Notis)
August Smeby (Norrman. Artikel)
Richard Stang (Norrman. Notis)
Charles Stoeng (Norrman. Notis)
Frants Sthyr-Petersen (Dansk. Notis)
Niels Andreas Stæhr (Dansk. Notis)
Hans Svendsen +? Olsen (Danskar. Notis)
Johan Sverdrup Larsen (Norrman. Notis)
C. Søltoft (Dansk. Artikel)
Arnold G.A Sørensen (Dansk. Notis)
Carl Sørensen (Dansk. Bok och Notis)
Eli Anders Sørensen (Dansk. Notis)
Hugo Sørensen (Dansk. Notis)
Franz Tessen (Norrman. Notis)
Yrjö Toivonen (Finländare. Bok på finska)
John Townsend (Egen bok på engelska)
Henri Traub (Dansk. Notis)
Susan Travers (Engelska. Egen bok)
E. A. Valin (Norrman. Notis)
Charles Julius Andréas Christian Wetterstrøm (Dansk. Notis)
Jacob Wilsleff ( Dansk. E-bog av Svenn Preben Wisleff)
Per Winsnes (Norrman. Artikel)
Christian Winther (Dansk. Notis) 
Percival Christopher Wren (Engelsman. Egen böcker)
Carl Ødegaard (Norrman. Artikel)

M.fl.

Övriga författare som i böcker eller tidskrifter skriver något om legionen, både fakta och fiktion.
Douglas Boyd
Theodor Broch
Gunnar Cederschiöld
Hugh Clevely
Alain Demouzon
Walt Disney (Musse Pigg)
Eskil Edén
Lars Ericson Wolke 
Nils Fabiansson
Ingvar Flink
Rosita Forbes
Kjell Fridh
Kelman Frost
Jacqueline A. Granström
Jan Guillou
Rolf Gustafsson (GURR)
Ebbe Gyllenstierna
Lars Gyllenhaal
Richard Halliburton
Maths Holmström
Bertil Hult
Kurt Håkanson
Per Iko
Göthe Jansson
Björn Axel Johansson
William Earl Johns
Axel Kerfve
John Knittel
Nils Källkvist
Anna Levertin
Mari Lindberg
Frode Lindgjerdet
F. W. Mader
A.E.W. Mason
Gösta Moberg
Ture Nerman (Dikt)
Jörgen Nielsen
Tomas Nilson
Janne Olsson
Thorsten Orre
Bo Pellnäs
Jenö̋ Rejtö̋
Kaj Renertz
John Robb
Torsten Scheutz
Birgit TH Sparre (Novell i månadstidskrift)
Louis Sparre
Lina Sturfelt
Mikaela Sundberg
Arne Thour
Hugo Wachtmeister (Kapitel i bok)
Francis Arthur Waterhouse
Jacqueline Vennström
Lennart Westberg
C.N & A.M. Williamson
Norman Worker (Fantomen)
F.U. Wrangel
Torsten Örn

 

 

 

Tonkinmedaljen

/tonkinmedaljen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejon- och solorden

/lejon-och-solorden.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Annamitiska
Drakorden

/annamitiska-drakorden.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krigskorset 1939

/croix-de-guerre-1939.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hederslegionen

/chevalier-de-la-legion-dhonneur.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Militärmedaljen

/medaille-militaire.jpg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)