1831-2018. Litteratur på svenska, norska, danska, finska, engelska, franska och tyska. French Foreign Legion; Literature in Swedish, Norwegian, Danish, Finnish, English, French and German.

Swahn

Ur artikel skriven av Göthe Jansson i Häradsbladet, Dalsland 2003. 
Jag har plockat ut det väsentliga om Swahns engagemang främlingslegionen.
Där finns också en gedigen släktforskning, som jag hoppat över, för den som vill tränga djupare in i Widar Swahns liv.

Tisselskogspojken som fick ”Marschera eller dö”

Widar Swahn från Slåtterviken i Högsbyn, Tisselskog, fick uppleva 5 hemska år på 1920-talet i Nordafrika ”Med döden för ögonen”.

 

Ur förordet

Materialet till denna skrivelse baserar sig i huvudsak på de intervjuer med Widar Swahn,vilka jag (Göthe Jansson) tack vare hans gästfrihet, fick göra vid ett flertal besök i hans hem 1968-70...

 

Främlingslegionären

Widar Swahn har i Husförhörslängden för Tisselskogs församling 1920, noterats som studerande, samt då boende hos sina föräldrar i Högsbyn.
 Han kom därefter mer eller mindre av slump att befinna sig i Paris våren 1921, på fel café och vid fel tidpunkt, för att undgå legionens rekryterare och de oerörda strapatser,som han därefter kom att genomlida.
  Vid legionen har en stor mängd av soldater farit illa, lemlästats och stupat. Det har även drabbat unga svenska män. Vad som väntar en nyfiken äventyrare i legionens led, är många gånger obarmhärtiga tilldragelser. Widar var troligtvis själv lite äventyrslysten och nyfiken på livet, men att hans resa till Frankrike skulle resultera i fem soldatår, hade han nog inte alls tänkt sig. Med ganska hög sannolikhet hade han inte blivit varnad, och kanske inte ens hört talas om legionens existens. Han beskriver själv sin situation i sin första bok, ”Jag var rätt och slätt okunnig, för oerfaren att kunna genomskåda den i det psykologiska ögonblicket uppdykande värvarens skönmålningar”. Saxon & Lindströms Förlags AB, Stockholm gav i sin tidning ”Lektyr” under våren 1928, plats för en serie artiklar om främlingslegionären Widar Swahn. Tidskriften återger där hans hemska upplevelser under fem svåra soldatår vid den franska främlingslegionen. Där han bland annat i Nordvästafrika, i Atlasbergens bergstrakter och ökenlandskap, kom att plågas under brännande sol.
  Serien i tidningen Lektyr inleddes i årgång 6, Nr 6, Lördagen den 11 februari 1928, under rubriken ”VÄRVAD”, tidningen skriver, ”Widar Swahn är namnet på en ung svensk, som åren 1921-26 tillhört franska främlingslegionen och därunder tagit aktiv del i kriget mot riffkabylerna. Hans upplevelser, fullt ut så spännande som någon roman, komma efter hand att i avslutade artiklar berättas i Lektyr, och början görs här med redogörelserför de omständigheter under vilka han anställdes i främlingslegionen – de lyckliga nederlagens och segerrika självmordens regemente, som någon en gång lär ha kallat den.
  Så kan vi här få ta del av Widars egna ord i inledningsstycket till första artikeln, han skriver: ”OM DET MÖJLIGEN GENOM NÅGOT UNDER, skulle förunnas mig att leva i tusen år, skall jag dock aldrig kunna glömma det lilla kafé i Paris, där jag våren 1921 träffade den man, vilken jag har att tacka för mitt livs vidrigaste öden”
Inledande stycket i Widars bok, som sammanfaller med texten ovan, men därtill också kompletterar den, kallar han ”Min okände välgörare”. Agenten som inledde samtalet med honom, var vänlig och trevlig och bjöd honom på mat. Som Widar ”som nu var både hungrig och pank”, som han skriver, tackade han ja och ”kunde inte motstå frestelsen” Slutligen så lyckades ”den uppdykande mannen” övertala Widar att följa med honom till legionens kontor, för att skriva på ”en rad meterlånga handlingar”.
  Widar börjar sin andra bok ”Med döden för ögonen”, med FÖRETAL där han berättar, ”Sommaren 1922 befann jag mig som soldat i franska främlingslegionens läger i Saïda, Syd-Algeriet”.
  Krigarlivet, så tungt och slitsamt. Hur många gånger längtade han bort från detta påfrestande liv som krigsman? Tänk att få återfå friheten, att vara en fri man, att resa dit man själv vill, ja, så gick nog många gånger tankarna i hans huvud. Inte minst på lediga stunder, kanhända också i drömmar om natten. Han skriver bland annat lite om det i det inledande stycket i boken, när han en gång vilar ut i sin säng. En rad lyder, ”Jag låg bara och fantiserade, tänkte i längtan på mitt hemland, på mina släktingar och vänner långt där uppe i norden”.
  Widar fick en svensk kamrat, som också var vid främlingslegionen. De kom att mötas vid legionens läger där i Saïda 1922. Hans namn var Erik Söderqvist. Widar kom senare att använda hans noteringar och dessutom hans namn som pseudonymnamn till sin andra bok. ”Jag blev självfallet mycket glad att få en svensk kamrat, och redan från första stunden av vår bekantskap hade jag på känn, att vi skulle bli de bästa vänner – vilket vi också blev”.
  Erik Söderqvist berättade för Widar att hans födelse- och hemstad var Luleå, där han som ung student rymde, stack över till Finland och vidare in i Ryssland.
  Widar fortsätter lite längre ner i texten på sitt ”Företal”, ”Erik Söderqvist, namnet på min svenska nyvunna kamrat, hade funderat på att i tryck skildra sina upplevelser i legionens tjänst. Han skrev små skisser, som han läste upp för mig och som jag fann mycket intressanta och stilistiskt väl utformade”. Så berättar Widar att de kom  ifrån varandra genom olika kommenderingar.
  Widar Swahns mycket krävande år i Afrika och alla hans händelserika upplevelser där, skulle kunna beskrivas mycket mer ingående, än vad jag här redogjort för.

Några fler axplock ur faderns inventariebok.
 

I sin pappas inventariebok, fortsätter långt senare även Widar att föra in några noteringar,såsom:
Utgav min första bok, ”Marschera eller dö”, p Wahlströms och Widstrands förlag i Stockholm den 22 maj 1928. Tryckt på Aktiebolaget Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, Stockholm. Boken i första upplagan  omfattar 221 sidor, där även ett flertal bilder ingår. Utkom i bokhandeln den 6 november samma år.
  Första boken har senare vid flera tillfällen givits ut, men i något enklare utförande. År 1941, enligt Regina – Träfflista på Kungl. Biblioteket. Dessutom kan nämnas att Aktiebolaget Lindqvists Förlag, Stockholm, utan bildmaterialet som ingick i första upplagan utgav boken 1946. Den är då på 189 sid. Förlaget skriver, att boken ”MARSCHERA ELLER DÖ av Widar Swahn, är en spännande skildring från den franska främlingslegionen”. Upplagan trycktes hos Tilgmanns Tryckeri, Helsingfors.
  Det sista kapitlet i den första boken kallar Widar ”Fri”, här beskriver han hur han äntligen fick återvända med båt från Casablanca i Marocko till Marseille i Frankrike. De två sista orden i boken avslutar han med att utbrista ”Fri! Fri!”.
  Det är mycket svårt, ja det går helt enkelt inte att fatta, hur det kunde kännas att bli en fri man och slippa ifrån krigets alla fasor, om man inte själv har upplevt det. Widar berättade en gång för mig, över en kopp kaffe, hur han hade ingått i en kontingent på 150 man som reste ut 1921 från Frankrike till Marocko. Vid återresan till friheten fem år senare fanns tre man kvar i livet. Det var en kamrat från Ryssland, och en annan frånTyskland och han själv. Under sin legionstid blev han bekant med många soldater från andra förband, däribland den sedamera ryske försvarsministern Rodion Malinovskij.
  Min andra bok, ”Med döden för ögonen” utgav jag, skriver Widar, på Lars Hökerbergs Bokförlag, Stockholm, under psedonymnamnet ”Erik Söderqvist”. Den trycktes på Svenska Tryckeriaktiebolaget i samma stad 1932 och omfattar 188 sidor. Även denna boks första upplaga såldes slut, så att nytryckning gjordes åren 1944 och 1946. Sistnämnda året även denna bok, liksom den första bokens senare utgivning, genom A.B. Lindqvists Förlag, Stockholm, samt tryckt hos Tilgmanns Tryckeri,  Helsingfors.

Widar anlitad som föreläsare.
 

År 1935 förekommer flera anteckningar, som Widar själv gjort i sin fars gamla inventariebok. Han var under ett antal år mycket flitig föredragshållare. Bara under år 1935 nämns ett 20-tal platser såsom Göteborg, Hälsingborg, Lund, Malmö vid flera tillfällen, Vargön, Vänersborg, osv. Även i Dalsland anordnades många föreläsningar. Dalslänningarna i våra hemtrakter fick då höra om hans både mänskliga, men kanske mest om de omänskliga upplevelserna i legionen. Om krigets fasor etc. Mellerud, Stommens- och Ramdalens skolhus i Tisselskog, Åsensbruk samt Ödskölt. Hans gjorda uppteckningar vittnar också om flertalet muntliga framställningar i Åmål. Finns det kanhända någon av hans åhörare kvar, som kan berätta om hans föredrag?
  Till de mest mänskliga upplevelserna vid sin tid i främlingslegionen hörde naturligtvis, det Widar berättade för mig vid ett besök hos honom, när han var bosatt på Annedalsvägen vid Bällstabron i Bromma. ”Det fanns tillfällen då soldaterna kunde ingå så kallade ”arabiska äktenskap”. Legionen låg en tid i Beni-Mellal i Marocko och jag ingick äktenskap med en arabflicka vid namn Fatima Aïcha. Hon var dotter till en fyllig, stor kraftig köpman i Beni-Mellal”. Hans namn var Ben Ali Mohammed.
  Widar har också ett avsnitt i sin första bok, där han mera utförligt berättar om Fatima Aïcha, där ett kapitel bär hennes namn. Desutom berättar han, att även för en legionär var det ekonomiskt fördelaktigt att ”gifta sig på arabiska”, en gift legionär fick bättre bostad och dubbel lön, som han i sin bok beskriver som ”dubbel sold”.
  Avslutningsvis till detta avsnitt, vill jag endast rekommendera läsning av båda hans böcker. De utgör mycket gripande och uppskakande skildringar, som han själv varit med om.

  …Widar Swahn var underofficer under krigsåren på 1940-talet. I flera år arbetade han som ambassadvaktmästare i Stockholm, där han fick stor nytta av sina språkkunskaper. Widar skriver en kommentar i Provinstidningen Dalsland ”Vad jag främst lärde mig i legionen var,att behärska ett flertal språk, franska, arabiska, tyska m.m.”…

  …Widar Swan blev 78 år gammal-
 

Främlingslegionären, ambassadvaktmästaren och författaren, fick ett brokigt och strapats- och händelserikt liv. De avslutande åren var han och hans familj bosatta vid Bällstabron, Annedalsvägen i Mariehäll, Bromma, där han avled fredagen den 1 augusti 1975.

 free web counter Counter Powered by  RedCounter
pagerank check

Flag Counter

Sidokolumnen uppdaterad 
16 februari 2018 Nya Danska legionärer

Välkommen till www.foreignlegion.n.nu.

framlingslegionen-sidi-bel-abbes-1950.jpg

 

 

 

Länkar

/flaggatyskland-2.jpgDeutsche bücher

/flaggastorbritannien-2.jpgEnglish books

/flaggafrankrike-2.jpgLivres français

/flaggadanmark-2.jpgDanske bøger


/flagganorge-2.jpg
Norske bøker


/flaggafinland-2.jpgSuomen kirjat


/flaggasverige-2.jpgSvenska böcker

Svenskar i legionen:

Edgar P. Andersson (Egna böcker)
Lars Jesper Benzelstierna (Kapitel i bok av Björn Axel Johansson)
Wilhelm Boberg (Egen bok)
Johan Felldihnj (Kapitel i bok av Barbro Lindqvist)
Curt Lennart Fjellström (Kapitel i bok av Henry R. Leo)
Harry Forsberg (Egna böcker)
Sven Forssell (Egen bok)
Ivor Thord Gray (Biografi av Stellan Bojerud. Biografi av Joakim Langer)
Peter Hassel (Kapitel i bok av Anders Carlén/Mattias Falk)
Knut E. Häll (Egen bok)
Gösta V. Jönsson (Egna böcker)
Bengt Korch (Egen bok)
Ivan Lönnberg (Kapitel i bok av F.U. Wrangel)
Allan Mann (I tre böcker)
Elow Nilson (Egen bok)
Torsten Nilsson (Egen bok)
Sture Ronnö (Egna böcker)
Curth Samuelsson (Egen bok)
Henning Sandell (Ingår i biografin över Martin Sandell)
Martin Sandell (Biografi av Bertil Nelsson)
Nils Gustaf Ulric von Schoultz (Biografi av Ella Pipping)
Gösta Sehler (Egen bok)
Edvard Stjernström (Egna böcker)
Erik Söderqvist (Egen bok)
Widar Swahn (Egna böcker)
Roland Strandberg (Egen bok)
Assar Tano (Egna böcker)
Tamas Weber (Egen bok + bok med Thomas Nilsson på engelska)
Carl Georg Teodor Westée (Levnadsteckning av Peter von Möller)
Karl Einar Vide (Egen bok, men troligtvis inte i legionen)

Här är lite över 220 till som jag hittat små notiser om i dagstidningar m.m.
1831-2018. Se under "Artiklar"

Kurt Alander, Charles Anderson Edgar P. Andersson, Gustav Andersson, John Andersson, Martin Andersson, Paul Almgren, Dick Beer, Peter Helioder Beijerlied, Einar Bengtsson, Lars Jesper Benzelstierna, Ragnar Benzen, Émile Hermann Benzien, Tony Berglund, Pascal Paul Bergman, C. T. Bergman, B. Bergmann, Per-Olof Billing (Per "Swansson"), C.T.A. Björck, Sven Blom, Percival Blomqvist, E. Blondell, Wilhelm Boberg, Otto Fredrik Wilhelm. F. Bogren, Olof Bremer, Charles Brener Hermann dit Perres, G. A. Broling, August Byman, Christer Byström, Mon Fredrik Bäcklinder, Carl Vilhelm Edgard Carlsson, G. A. Carlström, Adalbert Ceckhail, Johan Otto Elis Cederblad, Frédérick Dahlberg, Carl Dahlgren, Arne Dahlström, Sverre Dahlström, Sören Anders Arne Dennerfors, Waldemar Dombrowski, Josef Doré, Olof Edman, Johan Håkan Ejde, Ekberg, Edwin Ekdahl, Victor Eklund, Leif Ekström, C. G. Elgström, Tage Eliasson, Fred Eriksen, Erik Adolf Erikson, E. B. Eriksson, Edmond Pétrus Hilmez Eriksson, Kenneth Eriksson, Nils August Erson, Egon Evertsson, Axel Falkengren, Johannes "Johan" Felldihnj, Curt Lennart Fjellström, Ernst Edvard Flygare, Harry William Forsberg, Sven Forssell, Roberto Charles Ghisler, Holger Gilleström, Walter Gorlich, Per Tycko Granberg, Per Algot Grankvist, Ivor Thord-Gray (Thord Ivar Hallström), Carl Wilhelm Gredin, Henrik Gren, Lars Griph, Ingvar Grundström, Bengt Grylin, Reidar Gustafsson ("Reidar Emmanuel"), Erich Agne Göthlin, Wiljem Hadik, Kurt Haijby, Alf Karl Hajdukiewicz de Pomian, Jörgen Hammarström, Aage Erhard Hansen, Per Hansson-Flygare, Peter Hassel, Bo Havrell, Björn Hedlund, Curt-Wilhelm Heitsch, Holmgren, Maths Holmström, Tore Hållström, Knut Edvin Häll, Runar Höiom, Gösta Hörlin, Emile Jaconelli, Ruben Jarleborn, Gunnar Johansson, Hans Johansson, Kurt Johansson,  G. E. Jonsson, C. A. Juhlin, Bertil Jäderberg, Helmer Järnström, Erik Jönsson, Gösta Valdemar Jönsson, Lennart (Folke) Karlsson (Bata), ”Storsvensken” Karlsson, John William Kennedy, William Kohrtz, Bengt Korch, Sergei von Kothen, Karl Magnus Kullin, Carl Ernst Källander, Adolf Lagerheim, Alfred Lagerheim, Eric Landgren, Nils Alfred Lidén, Sven-Bertil Lidström, Carl von Lieven, Lill, Knut Lind, Carl Lindahl, Sten Lindmark, Sture Lindskog, Kjell Lindqvist, Allan Ljungquist, Henric Ljungqvist, David Lundberg, Mauritz Lundberg, Gunnar Lundquist (von Bergenheim), Viktor Lundquist, Wilhelm Luri, Semen Lynik, Ivan Lönnberg, Sander Mally, Allan Mann, Edgard Meissner, Miller, Gösta Moberg (hederslegionär), Johan Mollisson, Elow Gaston Nilson, Helger Nilsson, S. B. Nilsson, Torsten Nilsson, Alfred (Fredi) Nissels, Per Uno Nordell, Olle Nyberg, Henry Nyman, Bernt Olofsson, Nils Ove Olson, Carl Olsson, Torsten Orre, Axel Gabriel Oxenstierna af Eka och Lindö, Victor Pierre Paganini, Nils Persson, Charles Peteres, Frédéric Léopold Marie Peters, Rudolf Petersén, Håkan Pettersson, Karl Axel Evert Pettersson, Sporre Wend Auguste Pettersson, N. Pihl, Willy Prante, Ernst Johan Eberhard Quensel, Alfred Casimir Reverony Saint Cyr, Alf Robertson, Sture Ronnö, Henrik Mikael Rosencrantz, Rouget de S:t Hermine, Simon Rubenkoff, Erik Rusén, Peter Rätz, Curth Samuelsson, Henning Sandell, Martin Sandell, Fritz Sandström, Nils Gustaf von Schoultz, Carl Gunnar Schreiber, Gösta Sehler, Carl Henning Sellmér, Carl Anton Setterberg, Bur Konrad Sjöberg,  Julius Konstantin Stenberg, Edvard Stjernström, Roland Strandberg, Carl Sundberg, Milton Sundin, Karl Hugo Sundsted (avrättad av tyskarna), Widar Swahn, Viktor Svanberg, E. Swedenhjelm, Harald Rune Yngve Svensson, Ivar Svensson, Jan Svensson,  Swensson, Rudolf Söderlindh, Erik Söderqvist, Assar Tano, George Bulmer Tarbit, Mats Thilander, Herman Thomas, Karl Thor, Daniel William (Billy) Thorin, Olof Thorsen, Bror Ture Thulstrup-Thun, Ensio Tiira (finländare), Jack Ulvensten, Bénno Wagschal, Axel Walleen, Tamas Weber, Weinberg, Carl Georg Theodor Westée, August Victor Wickenberg, K. E. Vide, Karl Erik Widman, Gustave Wirén, Linus Värdling, Karl August Zetterlund, Mårten Åberg, Hans Åslund, Owe Örneståhl, Linus Övringe.      
Utländska legionärer: 
Litteratur Utland.  
Artiklar & notiser Utland2

Anders Abel (Pseudonym, Norrman, bok)
Lars Petter Andersen (Norrman. Artikel)
Per Edvin "Sahara" Andersson (Finländare. Bok på finska)
Pierre Andersen (Dansk. Notis)
Svend Aage Andersen (Dansk. Notis) 
Truls Andreas Andersen (Norrman. Notis)
Henrik A. Angell
(Norrman. Böcker på norska)
Trond Antonsen (Norrman. Artikel)
Jani Anttola (Finländare. Bok på finska)
Anton (Dansk. Bok på danska av Sjak Svendstorp)
Bernt Balchen (Norsk-Amerikan. Egen bok på norska)
Torkild Balsler (Dansk. Notis)
Ole Baltzersen/Christian Ebbesen (Dansk. Böcker på danska)
J. G. Becher (Dansk. Notis)
August Beckmann Amundsen 
(Norrman. Lokalhistoriewiki.no)
Ragnar Benediktson (Dansk. Kapitel i bok av Tove Nielsen)
O. Berg (Dansk. Notis)
Mogens Birck (Dansk Notis)
Oswald Bjerring (Dansk officer. Notis)
Reino "Cognac" Björkqvist (Finländare. Bok på finska)
Otto Ferdinand Bjørneboe (Dansk. Notis)
Tony Bohman (Norrman. Artikel)
Donald Bonnevie (Norrman. Notis)
Jan Peter Brettschneider (Dansk. Egen bok på danska)
Daniel Bruun (Dansk. Egen bok på danska)
Løjtnant Castberg (Dansk. Notis)
Marius Christensen (Dansk. Notis)
Svend R. Christensen (Dansk. Egen bok)
Trygve Christiansen (Norrman. Artikel)
Aage Eberhardt Christoffersen (Dansk. Notis)
Andre Fouchard Christoffersen (Dansk. Notis)
Bertel Harald Cohn (Dansk. Notis)
Wagn S. Dantoft (Dansk. Egen bok på danska)
Erik Henry Dederding (Dansk officer. Notis)
Niels C.C.E. Dehn (Dansk. Notis)
Knud Henry Devantier (Dansk. Notis)
Adolph Wilhelm Dinesen (Egen bok på danska)
Ole A. Dovre (Norrman. Bok på norska)
Jørgen Egeberg (Norrman. Notis)
Hjalmar Eidsaa (Norrman, Artikelserie i Lektyr)
Einar Ørum Ekdal (Dansk. Notis)
Jules Eliasen (Dansk. Notis)
Bjørn Engelin (Norrman. Notis)
Carl Engholm (Dansk. Egen bok på danska)
George Ingart Espeland (Norrman. Notis)
Charles Fentz (Dansk. Notis)
Viggo Feveile (Dansk. Notis)
Koss Finkelnagel (Dansk. Notis)
Wolfgang Fischer (Tysk/Norrman. Egen bok på norska)
Christian Fjerdingstad (Egen bok på franska)
Victor Frandsen (Dansk. Notis)
Carl Freundt (Dansk?. Artiklar)
Ove Frohn (Dansk. Bok av Aage Krarup Nielsen)
Karl August Fryxell (Norsk-Amerikan. Notis)
Flemming Garde Jørgensen (Dansk. Artiklar och notiser)
Paul Marie Gaudin de Villaine (Dansk. Notis)
Friedrich Glauser (Schweizare. Egen bok)
Sigurd Gotaas (Norrman. Nämnd i bok norska)
Svein Fritjof Grøntoft 
(Norrman. Lokalhistoriewiki.no)
Sven Grøntved (Dansk. Artikel)
Kenneth Gudmundsen (Norrman. Artikel)
Arvid Gulbæk Obolensky (Norrman. Biografi på norska av Jan Bjørkelund)
Sverre Gundersen (Norrman. Notis)
Haavisto (Finländare. Notis)
Hans Habe (Ungersk/Österrikare. Egen bok)
Torben Hage (Dansk. Notiser)
Laurits Christian Hagemann Andersen (Dansk. Notis)
Arvid Hansen (Dansk. Två böcker på danska)
Brian Hansen (Dansk TV-Dokumentär. Notis)
Bruno Søndberg Hansen (Dansk. Artikel)
Fridtjof Hansen 
(Norrman. Lokalhistoriewiki.no)
Hans Peter Hansen (Dansk. Artikel)
Henrik Hansen (Norrman. Notis)
Joseph Christian Hansen (Dansk. Notis)
Jack Hansen (Dansk. Egen bok på danska och svenska)
Jakob Birger Hansen (Dansk. Bok på danska av Peter Ernstved Rasmussen)
Joseph Christian Hansen (Dansk. Notis)
Kent Hansen (Dansk. Bok på danska)
Oskar Hansen (Norrman. Artikel)
A. Hanson (Dansk. Notis)
Birger Hansted (Dansk. Notis)
John Harvey (Engelsman. Egen bok)
Karl Rasch Haugen  
(Norrman. Lokalhistoriewiki.no)
Adolphe Cristian Hausson (Dansk. Notis)
Wilhelm Heinemann (Norrman. Artikel)
Thomas Heinrich (Dansk?. Notis)
Jakob Heymann Sauerberg (Dansk. Notis)
Valdemar Heyn (Dansk. Notis)
Jesper Hirtsgaard (Dansk. Bok på danska)
Niels Hjelmfeldt (Dansk. Artikel)
Gotfred Anton Hoffmann (Dansk. Godefroy Antoine Hoffmann, e-bok på danska)
Eiler von Holck (Dansk. Notis)
Bjørn Erik Holm 
(Norrman. Lokalhistoriewiki.no)
Henrik Hovland (Norrman. Böcker på norska)
Peter Hovmand (Dansk. Två böcker på danska)
Hans Christian Hoyer (Dansk. Notis)
M. Højby (Dansk. Notis)
Anders Høst (Dansk. Notis)
Jens Ibsen (Dansk. Årbog 2015)
Isak Isaksen (Norrman. Artikel)
Mogens Ishøi (Dansk. Notis)
Axel Jacobsen (Dansk. Brev)
Arne Jensen (Dansk. Egen bok på danska)
Emil Jensen (Dansk. Notis)
Finn Rasmus Jensen (Dansk. Notis)
Hans Christian Marius Jensen ”Marokko Jensen” (Dansk. Notis)
Harald Jensen (Dansk. Notis)
Hérald Olav Jensen (Dansk. Notis)
Jens Jensen (Dansk, Artikel)
Niels Leth Jensen (Dansk, Artikel)
Niels Rasmus Jensen (Dansk. Notis)
Orla Westy Jensen (Dansk. Notis)
Peter Uffe Jensen (Dansk, Artikel)
Julius Johannesen (Norrman. Artikel)
Jarle Johansen (Norrman. Artikel i Lokalwiki)
Oscar ”Fesa” Johansen (Norrman. Artikel)
Niels Olaf Uldall Juhl (Dansk. Notis)
Felix Jungell (Finlandssvensk. Egen bok)
Aarne Edward Juutilainen "Marokon Kauhu" (Finländare. Bok på finska)
Ernst Jünger (Tysk. Omtalad i bok av Florian Illies)
Lauri Johannes Järvinen (Finländare. Bok på finska)
Olav Jøntvedt (Norrman. I bok om Waffen-SS)
Arnold Jørgensen (Dansk. Notis)
Carl Jörgensen (Dansk. Notis)
Elith Alfred Jørgensen (Dansk, Bok på nätet)
Fritz Jørgensen (Dansk. Notis)
Nich Christian Jørgensen (Dansk. Notis)
Maximilian Kirsch (Tysk. Bok Av Hans Paasche)
Kai Kiær-Andersen (Dansk. Bok på danska)
Christian Lauritz Kjøller (Dansk. Notis)
Ejnar Kornø (Dansk. Notis)
Niels Paulli Krause-Jensen (Dansk. Artikel) 
S.Krogh (Norrman. Notis)
Kaarlo Kurko (Finländare. Egen bok på finska)
Hans Christian Welling Nielsen (Dansk. Artikel) 
Klaus Krohn Wiese (Norrman. Notis)
Bertel Kurtén (Finlandssvensk. Egen bok)
Petter Kristian Kyvik (Norrman. Notis)
Brian Lange (Dansk. Egen bok på danska)
Georg de Lange (Norrman. Notiser)
Pierre-Oliver Lapie (Fransman. Kapitel i bok, på norska av Steinar Brauteset)
Aage Cornelius Larsen (Dansk. Notis)
Christian Alfred Larsen (´Dansk. Egen bok)
Niels Peter Larsen (Dansk. Notis)
Olaf Larsen (Norrman. Notis)
Svend Børge Larsen "Rav-Larsen" (Dansk. Artikel)
Harry Lehtonen (Finländare. Bok på finska)
Carl Johan Bernhard Lindahl (Dansk. Notis)
Lorenzen (Dansk. Notis)
I. Lund (Norrman. Notis)
Otto Jean Lund (Dansk. Notis)
Carl Lysdahl (Dansk. Notis)
Albert Læssøe (Dansk Artiklar)
Løchen (Norrman. Notis)
Chris Madsen (Dansk/Amerikan. Böcker på danska och engelska)
J. Madsen (Mausen? Dansk. Notis) 
Sverre Magnussen (Norrman. Notis)
Frederic Martyn (Engelsman. Kapitel i bok)
William Mitchell (Canadier/dansk. Artikel)
Carl Louis Mogensen (Dansk. Bok på danska av Dines Bogø)
Kjell Mostue (Norrman. Notis)
Otto Myhrwold (Norrman. Artikel)
Johannes Jessen Møller (Dansk. Notis)
Holger Nielsen (Dansk. Notis)
Jens Peter Nielsen (Dansk. Notis)
Maximilian Nils Nilsen (Norrman. Notis)
Ole Nielsen (Dansk. Radioprogram. Danmarks Radio. Artikel)
Anders Jøker Nissen og Peter H. Andersen (Danskar. Bok på danska av Hanne Mølby Henriksen)
Kjell Nyegaard (Norrman. Notis)
Hans Olsen (Dansk. Notis)
Oscar Peter Olsen (Dansk. Notis)
Paul Joseph Oszadlik (Dansk. Notis, släktsida)
Øystein Paulsen (Norrman. Egen bok på norska)
C. E. v. Penich (Dansk. Notis)
Guy de Cros Péronard (Dansk. Bok på danska av Hans Burchardt)
Willy Peters (Norrman. Notis)
Georg Vilhelm Petersen (Dansk. Notis)
Kyösti Pietiläinen alias Karl Peters (Finländare. Böcker på finska)
Hans Henrik Pingel (Dansk. Artikel)
H. de Platen (Dansk. Notis)
Prins Aage (Dansk. Egen bok)
Hans Christian Rasmussen  (Dansk. Notis, släktsida)
Frédéricus Joannus de Rieder (Dansk. Notis)
Arthur Ernst Roepstorff Lohse  (Dansk. Notis)
Erwin Rosen (Tysk/Amerikan. Egen bok)
Artur Rosenhem (Österrikare. Egen bok)
Aage Constantin Thor Rothman (Dansk. Notis)
Jaakko Sarlin-Lappeteläinen
Johan Frederik Christian ”Fritz” Schultz (Dansk. Notis)
Carl Anton Sciawitsky Dalberg (Dansk. Artikel)
Christian Selchau-Hansen (Dansk. Notis)
Simo Simola (Finländare. Bok på finska)
Bernhard Arp Sindberg (Dansk. Notis)
August Smeby (Norrman. Artikel)
Richard Stang (Norrman. Notis)
Arne Stevns (Dansk. Notis)
Charles Stoeng (Norrman. Notis)
Frants Sthyr-Petersen (Dansk. Notis)
Niels Holger Stuckenberg (Dansk. Notis)
Niels Andreas Stæhr (Dansk. Notis)
Hans Svendsen +? Olsen (Danskar. Notis)
Johan Sverdrup Larsen (Norrman. Notis)
C. Søltoft (Dansk. Artikel)
Arnold G.A Sørensen (Dansk. Notis)
Carl Sørensen (Dansk. Bok och Notis)
Eli Anders Sørensen (Dansk. Notis)
Hugo Sørensen (Dansk. Notis)
Franz Tessen (Norrman. Notis)
Yrjö Toivonen (Finländare. Bok på finska)
John Townsend (Egen bok på engelska)
Henri Traub (Dansk. Notis)
Susan Travers (Engelska. Egen bok)
E. A. Valin (Norrman. Notis)
Charles Julius Andréas Christian Wetterstrøm (Dansk. Notis)
Leif Wilhelmsen/Nicholas Carlson (Norrman/Amerikan. Egen bok)
Jacob Wilsleff ( Dansk. E-bog av Svenn Preben Wisleff)
Per Winsnes (Norrman. Artikel)
Christian Winther (Dansk. Notis) 
Percival Christopher Wren (Engelsman. Egen böcker)
Alfred Zweygberg (Finländare. Notis)
Carl Ødegaard (Norrman. Artikel)

M.fl.

Övriga författare som i böcker eller tidskrifter skriver något om legionen, både fakta och fiktion.
Douglas Boyd
Theodor Broch
Gunnar Cederschiöld
Hugh Clevely
Alain Demouzon
Walt Disney (Musse Pigg)
Eskil Edén
Lars Ericson Wolke 
Nils Fabiansson
Ingvar Flink
Rosita Forbes
Kjell Fridh
Kelman Frost
Jacqueline A. Granström
Jan Guillou
Rolf Gustafsson (GURR)
Ebbe Gyllenstierna
Lars Gyllenhaal
Richard Halliburton
Maths Holmström
Bertil Hult
Kurt Håkanson
Per Iko
Göthe Jansson
Björn Axel Johansson
William Earl Johns
Axel Kerfve
John Knittel
Nils Källkvist
Anna Levertin
Mari Lindberg
Frode Lindgjerdet
F. W. Mader
A.E.W. Mason
Gösta Moberg
Ture Nerman (Dikt)
Jörgen Nielsen
Tomas Nilson
Janne Olsson
Carl Olsson
Thorsten Orre
Bo Pellnäs
Jenö̋ Rejtö̋
Kaj Renertz
John Robb
Torsten Scheutz
Birgit TH Sparre (Novell i månadstidskrift)
Louis Sparre
Lina Sturfelt
Mikaela Sundberg
Arne Thour
Hugo Wachtmeister (Kapitel i bok)
Francis Arthur Waterhouse
Jacqueline Vennström
Lennart Westberg
C.N & A.M. Williamson
Norman Worker (Fantomen)
F.U. Wrangel
Torsten Örn

 

 

 

Tonkinmedaljen

/tonkinmedaljen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejon- och solorden

/lejon-och-solorden.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Annamitiska
Drakorden

/annamitiska-drakorden.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krigskorset 1939

/croix-de-guerre-1939.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hederslegionen

/chevalier-de-la-legion-dhonneur.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Militärmedaljen

/medaille-militaire.jpg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)