1831-2017. Litteratur på svenska, norska, danska, finska, engelska, franska och tyska. French Foreign Legion; Literature in Swedish, Norwegian, Danish, Finnish, English, French and German.

Utland2

Uppdaterad 28 november 2017, Charles Stoeng, foredrag. Leiv Roald Blakstad 

engelsk-flagga.jpg

<Short summary in English

/flaggatyskland-2.jpg<Bücher auf Deutsch

/flaggafrankrike-2.jpg<Livres en français

<Tillbaka till Utland/usb.jpg

 

 

 

Notiser og artikler om norske og danske legionærer 


1831-1871

Joseph Christian Hansen

/flaggadanmark-2.jpg
1812-1897
I legionen 1830erne

Gæringsfysiologen Emil Christian Hansens far som havde ført en eventyrers omflakkende liv før han nedsatte sig som malermester i Ribe. Født i Kbh., adopteret af lederen af Jonstrup seminarium, sejlede syv mdr., i malerlære i Odense, skibsmaler i Bremerhaven, malede teaterdekorationer i Karlsruhe, sang som statist i koret. 
Franske fremmedlegion i 1830erne mod Abd-el-Kader, 1835 mod Don Carlos i Spanien, såret 1837, deltog i opstande i Frankrig, deporteret, vendte 1838 tilbage til Danmark. 
Fra Gyldendal: Den Store Danske.

 

Hans Christian Rasmussen 

/flaggadanmark-2.jpg
1829-1857
I legionen 1850-talet

Slaegtside

Var velbegavet. Han kom til Stensgård som skriver, og grevskabet støttede ham i en videregående uddannelse som polytekniker og landmåler. Han rejste til Frankrig, hvor han var med i Fremmedlegionens krig i Marokko. Han døde af brystsyge 28 år gammel i Frankrig.

Hans Henrik Pingel 

/flaggadanmark-2.jpg
1838-1864
Fra København.
I legionen 1860-1862

Sekondløjtnant. Første danske officer der stillede sig til modværge overfor prøjsernes overgang til Als d. 29. juni. Faldt ved Arnkilsøre på Als den 29. Juni 1864.
Han skulle uddanne sig som polytekniker og fik første del i 1858. Herefter drog han ud i verden, ville have deltaget i den italienske befrielses krig på fransk side, men den sluttede og han meldte sig i stedet til Fremmedlegionen , uden dog at komme i krig.
Han vendte hjem og afsluttede polyteknisk eksamen i slutningen af 1863.
Han kom på Landkadetakademiet fra 31. januer til 12. marts 1864, og blev udnævnt til sekundløjtnant i infanteriets krigsreserve 30. maj 1864.

Faldne i krigen 1864

Artikel i Rudersdal museer

Richard Stang

/flagganorge-2.jpg
1842-1925
Fra Fredrikshald (Halden)
I legionen, Algerie, 1860-62

Chr.  Brinchmann 
Hvem er hvem? Haandbok over samtidige norske mændt og kvinder             
Kristiania : Aschehoug, 1912 (Bokmål)

Stang Richard konsul o mægler. Frhald, f 7-2-42 sst av f skibsr Fredrik Ferdinand S o Karen Elisabeth Mainen, handelsutd, ans fremmedlegionen Algerie 60-62, ans skibsmæglerforretn St Nazaire 63, opr mæglerforretn Frhald 73, fransk vicekons s 81. RFrÆL, Off Etoile Noire du Rénin.

Joseph Frantz Oscar Tønsberg (1842-1866)

/flagganorge-2.jpg
Fra Kristiania

I legionen 1865-66

Notis i Morgenbladet 1866.03.13
6 maanaders tjenste i Algier. Fulgte derfra sin bataljon til Mexico 1866

Artikel i Morgenbladet 1867.02.03

Faldt ved Montealto i Meksiko 11/12 1866

Biografi i Nordmænd i udenlandske Krige efter 1814. 1
Forfatter: Carl Johan Anker
Kristiania: Steen 1888

Niels Andreas Stæhr

/flaggadanmark-2.jpg
1848-
Fra Hjørring
I legionen 1870-71

Historisk Arkiv Hjørring

Oplysninger om Stæhr, der meldte sig som frivillig legionær under den fransk tyske krig 1870-71. 2 sid.

C. E. v. Penich

/flaggadanmark-2.jpg
1828?-1912

Oberst, Ridder av Dannebrog
Gjort tjeneste I fremmedlegionen i Algier

Notis i Fyens Stiftstidende 6 maj 1912

Carl Anton Sciawitsky Dalberg 

/flaggadanmark-2.jpg
1835-1925
I legionen 1867-68

Artikel i Berlingske Politiske og Avertissementstidende 4. marts 1905

C. Søltoft 

/flaggadanmark-2.jpg
1827-1915
 Generalmajor. I legionen 1869-70

Artikel i Aarhuus Stifts-Tidende 9 juni 1915

Donald Bonnevie  /donald-bonnevie.jpg

/flagganorge-2.jpg
Født i Calcutta Indien 1849. Død i Kristiania 1900

I legionen 1870-71

Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1870.11.10

Hans Svendsen.  
? Olsen. 

/flaggadanmark-2.jpg
I legionen 1870-71

En forsvunden dansk.
Notis i Bornholms Tidende 9. marts 1872

Svendsen og Olsen  blev anholdte som tyske spioner og sendt til Algier.
Notis Aarhuus Stifts-Tidende 5 april 1872

Svendsen, typograph fra Roskilde og Olsen dyrelæge fra Fyen.

Klaus Krohn Wiese

/flagganorge-2.jpg
Fra Nordfjordeid. 1852-1917.

I legionen 1870-71. I tysk fangenskab i Straubing efter slaget ved Orleans.

Notis i Aftenposten 1917.02.26

Birger Hansted

/flaggadanmark-2.jpg
1848-1921 Fra Grenaa 
I legionen 1870-1871

Dansk biografisk Lexikon 

Efter i nogle Aar at have studeret Theologi drog han efter den fransk-tyske Krigs Udbrud til Nordfrankrig for at indtræde i Fremmedlegionen.

To unge danske handværkere

/flaggadanmark-2.jpg
Notis i Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende 21 oktober 1870

Ifølge et privatbrev ere , som herfra vare afreiste till Frankrig for at melde sig som Frivillige, vel ogsaa bleven antagne som Saadane og inlemmede i Fremmedlegionen, med derpaa meget imod deres eget Ønske, afsendte med en Afdelning af denne til Algier for at kæmpe mod Beduinerne istedet for mod Tyskerne.

Albert Læssøe

/flaggadanmark-2.jpg
1848-1903 
I legionen 1871-73

Ribe Stifts Tidende 15. Marts 1871

En dansk frivillig

Blandt de Danske som efter Slaget ved Sedan ilede det betrængte Frankrig til Hjælp, var Lieutenant Albert Læssøe, en Brodersøn af Helten fra Isted. 
I Begyndelsen af November traadte Lieutenant Læssøe ind i den af General Aurelles de Baladine anførte Lvirehær, hvor han blev udnævnt til underlieutenant ved Fremmedlegionen. Med denne deltog han saavel i den glimrende, men desværre ikke tilstrækkelig benyttede Sejr ved Coulmiers, som ogsaa i det blodige tre Dages Slag Nord for Orleans, det kostede Fremmenlegionen henved de to Trediedele af dens Mandskab. 
Efter Rømningen af Orleans blev Fremmedlegionen lagt til Bourbalis Hær. Læssøe fik et Kompagni at kommandere og blev forfremmet til Premierlieutenant, i hvilken Egenskab han deltog i Felttoget i Østfrankrig, i Kampene ved Belfort og det uheldige Tilbagetog. 
Rimeligvis har han været blandt de 8000 Tapre, som banede sig Vei gjennem Fjendens Hær; ialfald er der for nogen Tid siden kommet Efterretning om, at han, der er 22 Aar gammel, er bleven udnævnt til Kapitain.

Politiken 17.5.1903

Oberst Læssøe. Farligt saaret ved et Vaadeskud.

Politiken 24.5.1903

Oberst Læssøes Død. Vaadeskudet affyredes af Kaptejn Pingel.

August Smeby

/august-smeby2-2.jpg/flagganorge-2.jpg
1850-1892 Fra Kristiansand? (Kristiania)

I legionen som Tamburmajor 1 regiment 1870-71? + 1880-90-tal i Oran

Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1872.09.25

Franske militaermedalje

 Fra ”I annet lands tjeneste”.  Artikel av John Monn i Sjekkposten NR 2/2007

/medaille-militaire.jpgHandelsbetjent August Smeby, der ved sin Hjemkomst i 1871 fra Tjenestegjøring i den franske Republiks Arme var bleven tilkjent «lamedaille militaire», ansattes i 1872, efterat have gjennomgaaet det for Reserveløytnanter anordnede Instruktørkursus ved den kongelige Krigsskole som Sekondløytnant uden fast Løn i den kristiansandske Infanteribrigade, tjenestegjorde ved Brigadens Depotafdeling fra August samme Aar til Februar 1873, hvor han senere under Exersersmøderne i 1873, 74, 75 og 76, aldsaa i en rekrutskole og fire Bataljonssamlinger, har tjenestegjort ved Thelemarkens Bataljon.

Ved kongelig Resolution af 16de Juni 1877 tillades det ham paa underdanigst Anmodning at tage Bopæl i Udlandet, hvor det var hans Hensig paany at søge Ansættelse i den franske Republiks Arme.

Under den ovennævnte Tjenestegjøring ved Kristiansandske Brigade har Løitnant Smeby, saavide Brigaden bekjendt, udvist et i enhver Henseende godt Forhold, hvilket ligesom hans militære Kvalifikationer for øvrig nærmere vil kunne oplyses af hans Vidnesbyrd fra Brigadens Depotafdelin.

Kristiansandske Brigade den 14de Februar 1882.
Joseph Frantz Oscar Wergeland

/august-smeby.jpgNorges Sjøfartstidende 1892.02.25

Afdød Nordmand i Udlandet

 

 

1872-1913

Thomas Heinrich

/flaggadanmark-2.jpg
1861-1945
I legionen 1880-tallet
Fra Flensborg, legionær, opdagelsesrejsende.

Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Die Flucht des Legionärs. Oplevelser 1886 ff i den franske  fremmedlegion, 24 sid. u.å.

Maximilian Nils Nilsen 1860-1893

/flagganorge-2.jpgKorpral i legionen. Født i Ungarn. Far Norrman. Død i Tonkin, Indokina
Släktsida.

Emil Jensen

/flaggadanmark-2.jpg
(Jules E. Stéené som han kaldte sig)
Sergeant. I legionen 1890-94. Algier, Tonkin, Dahomey.  Død i dysenteri

En Dansk død i Afrika
Artikel i Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende 2. marts 1894

Christian Selchau-Hansen 

/flaggadanmark-2.jpg
1871-1903
Lieutenant - 2e R.E. Légion étrangère
I legionen 1894-1903 
Født paa Saltø ved Næstved

Tonkin, Tunesien, Madagaskar, South Oran, Algeriet og Marokko der han faldt i slaget ved El-Moungar.

En lang Ridetur Paris- København. 166 mil paa 30 dage.
Notis i Silkeborg Avis. Midt-Jyllands Folketidende 13 september 1902

Arthur Ernst Roepstorff Lohse 

/flaggadanmark-2.jpg
1871-1897
I legionen 1890-talet. 
Død i klimatfeber i Madagaskar

Meddelelse i Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende. 23. September 1897.

Hans Olsen 

/flaggadanmark-2.jpg
1878-1902
Fra Torpelund, Bregninge.
I legionen omkring 1900

Fra ”Musikkens betydning på en større gård i mellemkrigstiden” af Jens Henrik Koudal:

Uddannede sig en tid på Københavns Musikkonservatorium og virkede som orkestermusiker i Paris, indtil han efter en kort karriere i Fremmedlegionen døde ung.

Johan Frederik Christian ”Fritz” Schultz 

/flaggadanmark-2.jpg
1881-1905
I legionen 1903-05

Fra Engesvang Lokalhistoriske Arkiv

/johan-frederik-christian-schultz.jpgSchultz er født i København. Han forsøgte, at få en militær karriere i hæren. Men i 1903 bliver han indroleret i den Franske Fremmedlegion i Algier. I en ret omfattende brevveksling mellem ham og forældrene fremgår det tydeligt, at det ikke går ham så godt i legionen, han får ikke sine ambitioner indfriet, samt at han konstant har pengeproblemer. I 1904 skriver han til sine forældre, at han overvejer, at desertere. Det fremgår også tydeligt, at der ikke var harmoni mellem hans evner og forældrenes forventninger. Her hjemme bliver han omtalt som løjtnanten. Han døde på et militærhospital i byen Saida i Algier den 24. august 1905. Ifølge de originale dødsattester og kondolence telegrammer havde han ved sin død rang af korporal.

M. Højby

/flaggadanmark-2.jpg
Fra Fredericia

Notis i Fyens Stiftstidende 5 juli 1905

En dansk Militær til Afrika.

Korporal ved Tøjhusafdelningen M. Højby, Søn af en Toldassistent i Fredericia, afrejser iflg. ”Fred. Av.” i de nærmeste Dage til Paris for at gjennemgaa en fransk Militærskole. Efter at have bestaaet Examen der ansættes han ved Fremmedlegionen i Tunis eller Algier.

Oskar Hansen (1892-1971)

/flagganorge-2.jpg
Fra Lofoten
I legionen 4 ½ månader 1908. Dimmitert etter at blit hardt såret.

Artikel i Arbeiderbladet 1971.09.03
Fremmedlegionær og billedhogger Oskar Hansen død.

J. G. Becher

/flaggadanmark-2.jpg
Notis i Nationaltidende 8. september 1905 | 2. Udgave. Sid. 1.

Dansk Officer til Udlandet.

Premierløjtnant af fodfolket J. G. Becher ved 25. Bataillon har erholdt Orlov og Tilladelse til at forette Tjenste ved den franske Fremmedlegion i Algier.

Johan Sverdrup Larsen

/flagganorge-2.jpg
Kanskje fra Lillehammer født 1881, kaptein, Infanteri. 
I legionen ? Kan gjette på begynnelsen av 1900-tallet.
Opplandsarkivet, Maihaugen

Om hans far Johan Larsen

”Sønnen Johan Sverdrup Larsen, var i en periode kaptein i fremmedlegionen.”

Flemming Garde Jørgensen 

/flemminggarde.jpg/flaggadanmark-2.jpg
1872-1944
Premierløjtnant fra Tiselholt paa Fyen.
I legionen 1907-12?

En dansk officer udmærker sig i Marokko
Brev fra Premierløjtnant O. Berg i Aarhuus Stifts-Tidende 22. Februar 1908.

Afrika-Danmark pr Automobil
Artikel i Aarhuus Stifts-Tidende. 6. oktober 1910

Fra fremmedlegionen til et Fynskt gods
Notis i Aarhuus Stifts-Tidende 23. september 1913

Fra Kirkebog - for Gudme Sogn, 1906 – 1930, Gudme Herred, Svendborg Amt./chevalier-de-la-legion-dhonneur.jpg
1917, 13. februar, Gudme Kirke, Kongelig Bevilling til Ægteskabelig indgaaelse uden foregaaende Lysning, dateret København 10. februar 1917. 
Enkemand, Captaine an Premier Regiment Etrangere en Garnison a Sidi-Bel-Abbès Algerier, Ridder af Æreslegionen, Godsejer til Tiselholt
Flemming Garde-Jørgensen i Vejstrup Sogn, 44 Aar, født paa Tiselholt, 27. oktober 1872.
Første Hustru, Germaine Juliette Andrée Boulet Død i Sidi-Bel-Abbès, 31 Aar, 10. november 1912. Attest udstedt samme Dag af La Marre de Sidi-Bel-Abbès og stadfæstes sammesteds 5. juli 1916.
~ Frøken Elisabeth Brønniche Friis af Korsbæklund, Barrit Sogn, Vejle Amt, 27 Aar.

Bild fra MyHeritage

Carl Ødegaard

/flagganorge-2.jpg
I legionen Tonkin 1896-1899

Medaljer: Tonkin och Annamitiska drakorden

Notis i Aftenposten 1921.02.25

Den franske ungdom under verdenskrigen

O. Berg

/flaggadanmark-2.jpg
Premierløjtnant 6 år i legionen Nordafrika och Annam (Vietnam) C:a 1905-1911

Notis i Roskilde Dagblad 7. april 1913. Sammenkomst Gl. Roskilde Amts Garderforening

Lorenzen ”Lorencem”

/flaggadanmark-2.jpg
Underløjtnant, i legionen kring 1910

Dansk officer saaret i Marokko
Notis i Herning Folkeblad – Vestjylland 17 maj 1911

Georg Vilhelm Petersen

/flaggadanmark-2.jpg
Fra København

Danskeren der faldt i Marokko

Notis i Ribe Stifts-Tidende 1 juni. 1911

Torben Hage 

/flaggadanmark-2.jpg
1880-1961
I legionen 1912-13

Oberstløjtnant, Elev ved Herlufsholms lærde skole; sekondløjtn. 1900; premierløjtn. 1902; kaptajn 1915; afsked 1932; oberstløjtn. i forstærkningen s. å.; frivillig tjeneste i Fremmedlegionen 1912-13; udsendt af udenrigsministeriet til Paris for at oprette og lede Dansk Røde Kors krigs-fangeafd. i Frankrig 1918-20; periodevis til tjeneste ved 16. jægerbatl. i Metz 1920-22.

Hage havde forrettet frivillig tjeneste ved Fremmedlegionen fra 1. januar 1912 til 31. december samme år. I denne periode havde han deltaget i 15 kampe og træfninger, hvoraf 6 er anført på Hages stamblad. 
Kaptajn Hage har højest sandsynligt også inspireret Prins Aage til valg af Fremmedlegionen. 
Facebook: Livgardens Historiske Samling

Kjøbenhavns Radiofonistation (775 m). Fredag 24 juli 1925

Foredrag om Nordafrika. Fra min Tjeneste i Fremmedlegionen. Kaptajn T. Hage. DR P1

***********

Aftenposten 1913.08.16

Den berygtede fremmedlegion av T. Chauvin

***********

Aftenposten 1913.08.18

Den franske fremmedlegion af Freddy Bernhoft

*********** 

/84_smaskrift_nr_30_under_fremmede_flagg_thumb.jpgKarl Jakob Skarstein

Under fremmede flagg. 
Nordmen i utenlandske krigstjeneste 1800-1900
Forsvarsmuseets småskrift nr 30
Forsvarsmuseet-Oslo 2002

Dette er en samling beskrivelser om menn fra Norge som deltok i utenlandske kriger på 1800 tallet. Foruten å gi et bilde av hvordan nordmennene opplevde krigens virkelighet, gir småskriftet også en innføring i krigføringens utvikling fra Marengo til Magersfontein.

 

Første Verdenskrig-Första världskriget
World War I

Notis 18 juni 1915 i: Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende

/antal-i-fl-1915.jpg

Det eneste nogenlunde sikre tal stammer fra fremmedlegionen. 
Her oplyses det, at 85 dansker deltog.*/

*/Fra, Breve hjem: Danske soldater i Første Verdenskrig Gyldendal 2013

Jeg har fundet næsten halvdelen af dem. Lidt problemer decifrere de danske navne og byer.

/flaggadanmark-2.jpgListe over danske frivillige i Frankrig under Første Verdenskrig. 
Förteckning över danska volontärer i Frankrike under första världskriget. 
List of Danish volunteers in France during the First World War.

Pierre Andersen 171e R.I. Régiment d'Infanterie. Faldt i Souain 1916

Torkild Balsler 1885-1915. Fra Jelstrup. 2e Régiment de marche du 1er régiment étranger (2e du 1er RE) Faldt i Berthonval.

Mogens Birch 1895-1918. Fra Aarhus. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Faldt i Montgobert. Notis i Ringsted Folketidende. Haardt saaret 1916

Oswald Bjerrring 1886-1945. I legionen 1910-1945 Bataljonskommandør 5e REI. Faldt i Vietnam.

Marius Christensen 1898-1918. Fra Aalborg. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Faldt i Hangard-en-Santerre. (Somme)

Bertel Harald Cohn 1878-1917. Fra København. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Faldt i Secteur d'auberive (Marne)

Koss Finkelnagel 1880-1914. Fra København. 2e de marche du 2e Etranger. Faldt i Ouiches

Einar Ørum Ekdal 1879-1915. Fra København. Løjtnant, 1er de marche du 1er Etranger. Faldt i Meknassa, Marokko. I legionen fra 1910.

Jules Eliasen 1895-1916. Fra Frederiksværks. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Faldt i Belloy de Santerre (Somme)

Charles Fentz 1877-1916. Fra Kjorminde? Régiment de marche de la Légion Étrangère. Faldt i Berny-en-Santerre.

Viggo Feveile 1896-1973. 1er Régiment Etranger 4ème Compagniesåret 1915 Artois

Erik Henry Dederding Officer 5e REI? Faldt 1916

Christian Fjerdingstad 1891-1968. Født på Christiansø, 1er Régiment Etranger 4ème Compagnie, såret 1915 Artois.  Læs mere!

Adolphe Cristian Hausson 1887-1917. Fra København. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Châlons-sur-Marne.

Paul Marie Gaudin de Villaine 1889- 1914. Sekondløjtnant. Fra København. 16e Régiment de Dragons. Faldt i Vivières, 02 – Aisne

Hans Peter Hansen 1889-1915. Fra Ejby/Odense. 2e de marche du 1e Etranger. Faldt i Louvois/Marne
Artikel i  Aarhuus Stifts-Tidende 26 februar 1915

A. Hanson Faldt i 1917

Victor Frandsen, såret 1915

Niels Hjelmfeldt 1888-1972. Fra Vejle. I legionen 1915-1921? Løjtnant og kompagnichef i 1er Regiment Etranger. Læs mere!

Gotfred Anton Hoffmann (Godefroy Antoine Hoffmann) I legionen fra 1914.

Eiler de Hølck 1891-1918. Fra København. 1er Etranger 1e. Død af sygdom i St. André Hopital.

Axel Jacobsen 1893-1916. Fra Navskov. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Faldt i Secteur de Dompierre.
En Dansker nævnt i en fransk Dagsbefaling
Brev i Jyllandsposten 24 december 1915

Charles Julius Andréas Christian Wetterstrøm 1879-1915. Fra København. Kaptajn, 2e Régiment de marche du 1er régiment étranger. Faldt i Givenchy, Pas de Calais. Notis i Aarhuus Stifts-Tidende 17. juli 1915. I legionen fra 1908.

Niels Rasmus Jensen 1864-1916. Korporal. Fra Skibby. I legionen 1885-89 + 1915-16. 129eme Régiment d'infanterie. Faldt i Douaumont (Meuse) 
Danskeren, der faldt ved Verdun. 
Notis i Bornholms Tidende 18 maj 1916. 
Den danske Sogneraadsformand som Fransk frivillig. Notis 

Fritz Jørgensen 1879-1916. Fra København. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Faldt i Dompierre. (Somme)

Nich Christian Jørgensen 1896-1918. Fra Odense. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Død af sygdom (lungebetændelse, influenza) i hospitalet i Lyon.

Kai Kiær-Andersen 1886-1984. I legionen 1911-1920. Blev i 1911 officer i den franske fremmedlegion og deltog med den i utallige hårde kampe.

Christian Lauritz Kjøller Født i Østerlars Bornholm 1892. HER!

Aage Cornelius Larsen 1882-1918. Fra Taarnby. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Faldt i Dommiers (Aisne)

Niels Peter Larsen 1891-1916. Fra Mern. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Faldt i Belloy-en-Santerre (Somme)

Carl Johan Bernhard Lindahl 1882-1916. Fra København. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Faldt i Belloy-en-Santerre (Somme)

Otto Jean Lund 1878-1917. Fra Koback. Kaptajn au 1er Régiment mixte de zouaves et tirailleurs. Død (forværring af sygdom) i Besançon. I legionen fra 1908
Artikel i Nationaltidende 14/2 1917: Breve fra en dansk Officer i den franske Fremmedlegion.

Oscar Peter Olsen 1895-1917. Fra Konastrupp? Régiment de marche de la Légion Étrangère. Faldt i Aubérive-sur-Suippe Marne.

Holger Nielsen 1884-1918. Fra København. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Faldt i Région de Missy-aux-Bois.

J. Mausen ? Madsen Faldt i 1916 Verdun...eller?
Vejle Stadsarkiv

H. de Platen Faldt i 1918.

Aage Constantin Thor Rothman 1887-1916. Fra København. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Faldt i Belloy-en-Santerre (Somme)

Arnold G.A Sørensen 1886-1914. Løjtnant. Faldt i Taza Marokko 1914. Notis i Jyllandsposten 23. august 1914 

Hugo Sørensen Født i København. 1894. I legionen fra 1913. Såret 1918 3. Bataljon1 Regiment de Marché d’Afrique. Læs mere!

Henri Traub 1881-1914. Fra Aalborg. 1er régiment étranger (1er RE) Faldt i Taza Marokko.

Hérald Olav Jensen 1895-1918. Fra København. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Død på hospitalet i d'Ognon

Castberg. Den danske Løjtnant Castberg er ifølge et Bureautelegram fra Paris blevet udnævnt til Løjtnant ved Fremmedlegionen. Notis 20 oktober 1915

Anders Høst (1873-)
Bundtmager fra Viborg. Notis i Thisted Amts Tidende 18. september 1914. Sid 3. Se mer nedan!

Frants Sthyr-Petersen. Løjtnant !876-1914 fra Aalborg. Faldt i Taza Marokko. I legionen 1910-14.
Notis i Social-Demokraten 8. juni 1914. Notis i Aarhuus Stifts-Tidende 8. juni 1914. Sid 2

Valdemar Heyn 1888-1957. Fra Sdr. Ørslev. Brev fra Falstersk frivillig. Lolland-Falsters Folketidende. 30. august 1916.

Arnold Jørgensen Fra Svendborg I legionen under 1:e verdenskrig. Artikel i den norske avisen: Sarpsborg Arbeiderblad 1936.05.28

Christian Winther (1885- ?) Befalingsmand tjent  14 aar i Fremmedlegionen. Notis i Viborg Stifts-Tidende 18. oktober 1917. En dansk falden ved Morthomme Verdun. Notis i Lolland-Falsters Stifts-Tidende 10. november 1917 Opstaaet fra det Døde

 

/flaggadanmark-2.jpgPiloter i det franske flyvevåbnet. 
Piloter i det franska flygvapnet. 
Pilots in the French Air Force.
 
Læs mere!

Niels Leth Jensen Født 1886 i Aarhus. Sekondløjtnant, frivillig pilot i den franske hær i 1914-19, bror till Peter Uffe Jensen.

Peter Uffe Jensen 1893-1915. Sekondløjtnant, Pilot. Fra Aarhus Aviation 2° Groupe d'Aviation. Faldt i Dugny.

Niels Paulli Krause-Jensen. 1894-1970 Løjtnant, Légion étrangèr-2ème Groupe d’Aviation- Escadrille M.F. 1914-20. Såret 1918.

Hans Christian Welling Nielsen 1879-1918. Fra Suldrup? Adjudant–Pilote Aviation 2° Groupe d'Aviation. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Død i ulykke i Nove, Italien.

Rueil-Malmaison

/le-monument-aux-volontaires-danois-morts-pour-la-france-1914-1918.jpgSkulptur i den franska staden Rueil-Malmaison till minnet av danska frivilliga som kämpade och föll i Frankrike under den första Världskriget. 
Några av namnen på stenen är samma som jag hittat i FranceGenWeb.

Sculpture in the French city of Rueil-Malmaison to the memory of Danish volunteers who fought and fell in France during the first World War
Some of the names on the stone are the same as Ifound in FranceGenWeb.

Skulptur i den franske by Rueil-Malmaison til minde om danske frivillige, der kæmpede og faldt for Frankrig under 1. Verdenskrig. Nederst på skulpturen står "Slesvigs Land genvundet - det er Kampens Maal". Skulpturen opførtes i 1925 og var tegnet af den norsk-danske billedhugger Stephan Sinding (1846-1922)

Bild och dansk text från KB

Inskription på stenen. Lite svår att tyda. 
Inscription on the stone. A bit difficult to decipher. 
Inskription på stenen. Lidt svært at tyde.

R. Andersen † 1916. T. Balsler † 1915. M. Birck † 1918. 
M. Christensen † 1918. B. Cohn † 1917. E. Ekdahl † 1915. 
L. Eliasen † 1916. Ch. Fens † 1916. H. P. Hansen † 1915. 
E. Hølck † 1918. A. Jacobsen † 1916. H. Jensen † 1917. 
N. R. Jensen † 1916. U. G. Jensen, Aviateur, † 1915.
F. Jørgensen † 1916. P. Jørgensen † 1918. AA. Larsen † 1918.
N. Larsen † 1916. C. Lindahl † 1916. O. Lund, Capt. † 1917.
J. Madsen † 1916. P. Olsen † 1917. A. A Rothmann † 1916.
Welling Nielsen, Sergent, Aviateur † 1915. C. Wetterstrøm, Capt. † 1915.
H. Nielsen † 1915. A. Hanson † 1917. H. de Platen ?. A. G. A. Sørensen, Lieut. † 1914.
Sthyr Petersen, Lieut. † 1914.

VESTKUSTEN (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. 
"VESTKUSTEN" is the oldest Swedish Newspaper published on the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium.

Vestkusten, 26 August 1915

Den flera gånger omtalade, f. löjtnanten i danska reserven, sedermera kapten i franska armén Charles Wetterström har helt ung fallit vid de häftiga striderna vid Arras. Gång efter gång har han för sitt oförfärade mod omnämnts i general Joffres dagsrapporter, fått tapperhetsmedaljen och hederslegionen samt avancerat från menig man i främlingsregementet till kapten.

Vestkusten, 10 February 1916

DANMARK. Dansk officer stupad i Frankrike.

Enligt telegram till franska legationen i Köpenhamn har danske löjtnanten Einar Ørum Ekdal, som tjänstgjorde vid franska främlingslegionens första regemente, stupat under striderna den 10 dec. förlidet år. Den stupade, som ännu tillhörde danska armén, var 36 år gammal och son af öfverstelöjtnant N. M. Ekdal. Innan han tog tjänst vid främlingslegionen hade han tillhört det siamesiska gendarmeriet, där han avancerat till kapten.

BÖCKER:

Jan René Westh

Danske frivillige i Frankrig 1914-1918. 108 sid. /danske-frivillige-i-frankrig-1914-1918-.jpg
Ordenhistorisk Forlag 1998

Biografier over danske frivillige i Frankrig under den 1. verdenskrig såvel soldater (legionærer) som sygeplejersker og læger herunder om ordener og dekorationer suppleret med omtale af de organisationer som de frankrigsfrivillige stod i samt oversigt over mindesmærker for faldne.

Artikel i Berlingske tidende, 1997-11-11,
Slesvigs Land genvundet. Danske frankrigsfrivillige 1914-1918

Harald Nielsen

/danske-soldaterbreve-2.jpgDanske Soldaterbreve. 224 sid.
Gyldendalske Boghandel 1917.

Danskere i Fremmedlegionen.

En samlet genudgivelse af “Danske Soldaterbreve”:

/breve-hjem-2.jpgGitte Heidi Rasmussen

Breve hjem- Danske soldater i Første Verdenskrig
Gyldendal 2013

(Viktor Frandsen 1914-15, såret. Hugo Sörensen 1913-1918 såret. Oswald Bjerring 1910-?. Jules Eliason 1915-16, omkom i Somme.)

Mange danskere meldte sig under Første Verdenskrig som frivillige i enten den canadiske, amerikanske, britiske, russiske og franske hær – eller i Fremmedlegionen. BREVE HJEM skildrer krigen gennem de breve, de frivillige soldater sendte. Der er breve fra fronten og fra livet længere væk fra selve kamphandlingerne. Der er hjertevarme breve og breve, der skildrer krigens uhyrligheder. Der er beroligende breve til familie og venner og breve med anmodninger om at sende mere tobak.

/flagganorge-2.jpgNorska legionärer som stupade under första världskriget.
Norske legionærene som døde i første verdenskrig.
Norwegian legionnaires who died in the First World War.

Willy Peters, RMLE, löjtnant. Född i Christiania 1884. Død i ulykke 1916 (Béligneux)
Franz Tessen, RMLE, korpral. Född i Christiania 1895. Drept 1918

Kjell Nyegaard 1892-1918Fra Horten. Aviation 2° Groupe d'Aviation. Régiment de marche de la Légion Étrangère. Død i ulykke i Mont-L'Evêque

George Ingart Espeland. Fra Stavanger. 1891-1917. I legionen 1915-17.
Notis i 1ste Mai 1917.06.22

Sigurd Gotaas (1863-1915), Caporal 2. Reg. Etranger. 9. Fra Verdal i Trøndelag.
I 1880-årene var han fem år i den franske fremmedlegionen. Marokko, India og Tonkin i Indokina, Vervet seg igjen i 1915, og ble drept av en tysk granat samme år.

Se mer nedan fra Norske aviser.

/de-ukjente-krigerne-2.jpgGotaas er nevnt i boken “De ukjente krigerne”

Nik Brandal, Eirik Brazier, Ola Teige
De ukjente krigerne. Nordmenn i første verdenskrig.
Humanist Forlag 2014

Fler norska legionärer under första världskriget:

Henrik A. Angell 1861-1922. I legionen 1918.

Georg de Lange 1894-1925 fra Bergen. Han som av alle nu levende  vel har de fleste tyskere paa sin samvittighet. 
Olaf Larsen fra Bergen
Begge omtalte i Angells bok: For Frankrigs ret og ære. Fra den franske front. Kristiania (1918)

Oscar ”Fesa” Johansen 1892- 1982 Fra Moss.

Julius Johannesen
Fra Kristiania. I legionen 1917-1918
Artikel i Aftenposten 1919.03.26
Fremmedlegionær og krigsfange i Tyskland.
En ung Kristianiamands oplevelser
Artikel i Arbeiderbladet 1932.09.10
En fremmedlegionaer på epleslang

Otto Myhrwold
I legionen under 1:a verdenskrig
Notis i Nordisk Tidende 1919.04.03
Femti Nordmænd i Fremmedlegion

/skiambulansen.jpgDen “norske skiløperambulansen” bestod av ett trettiotal norska konstnärer och studenter som 1916, under första världskriget, deltog vid den franska fronten. Initiativtagare var arkitekterna Henrik von Krogh og André Peters och bland övriga deltagare fanns Per Krohg, Øistein Tidemand-Johannessen, Otto Jervell, Henrik Sommerschild.

Kan inte hitta information om gruppen tillhörde främlingslegionen eller möjligtvis Röda Korset.

Artikel i Michael, Det norske medicinske Sellskab, 2008.

 

/flagganorge-2.jpgFra norske aviser i løpet av første verdenskrig:

Aftenposten 1915.03.17

/willy-peters.jpgFra de franske skyttergrave

Uddrag af privatbrev fra Willy Peters

Willy Peters, Trondhjems Adresseavis 1915.10.15 >

Fra Historier fra fronten Av Trond Gram:

Willi Peters, var sønn av maleren Wilhelm Peters. Han vervet seg til fremmedlegionen i de hektiske augustdagene i 1914, og ble offiser etter kort tid. Han døde i 1916 etter en granateksplosjon under en øvelse bak fronten, men var med på flere av de store offensivene. Hans liv på fronten ble formidlet i flere norske aviser. Et halvår etter krigens utbrudd kunne Aftenposten (17.03.1915) bringe hans beretninger fra fronten i nærheten av Soissons i det nordlige Frankrike. Han skrev hjem om hvordan det føltes å gå på nattpatrulje i ingenmannsland mellom tyske og franske stillinger. Om vislingen av granater på vei mot fiendens linjer. Lysglimtet når nedslaget kom. Piggtråden, skuddene fra fienden, men også om døden, som var en evig tilstedeværende fiende

***********

Hedemarkens Amtstidende 1915.08.11

En Trønders Brev fra Fronten

(Sigurd Gootas)

***********

Aftenposten 1916.06.16

/krogh-peters-romsdals-amtstidende-1916-08-07.jpgHjem fra Slagmarken./hjem-fra-slagmarken.jpg

Foredragsturné landet rundt.

André Peters, Henrik von Krogh (1885-1928)

 

/krogh-peters-foredrag.jpg

***********

Morgenbladet 1915.09.30

Nordmaend i Krigen

S.Krogh, I. Lund fra Bergen, E. A. Valin, Willy Heinemann, Løchen

***********

Aftenposten 1916.07.11

En Nordmand saaret ved Somme

(Jørgen Egeberg)

***********

Sigurd Gotaas 

/flagganorge-2.jpg1863-1915
No. Mle 3.287 du 2é Etranger

/sigurd-gotaas2.jpgArtikel i Indherreds Posten 1899.01.10
”Kristne folk”
Skildring af Sigurd Gotaas hvorledes franskmændene behandler sine fanger i Tonkin.

Brev til Trondhjems Adresseavis 1915.08.04
En trønders brev fra fronten. Livet i skyttergravene.

Telegram i Aftenposten 1915.11.03
Nordmænd som gjør sitt folk æra.
Korporal Sigurd Gotaas faldt ved Navarin 9de oktober.

 <Middagsavisen 1915.11.10

***********

Kjell Nyegaard
/flagganorge-2.jpg

/nyegaard.jpg/kjel-nyegaard-dod.jpgStavanger Aftenblad 1917.01.09

Daggry 1918.08.27

Hortensgut faldt på vestfronten

***********

/willy-peters-begravelse.jpgTrondhjems Adresseavis 1917.01.02

Aftenposten  1917.01.12

Løitnant Willy Peters’ begravelse i Paris

 

                        ***********

Georg de Lange

/flagganorge-2.jpg1894-1925/georg-de-lange-dod.jpg
Fra Bergen. I legionen 1914-1918

Firda Folkeblad 1925.09.01

 

 

Fra Historier fra fronten Av Trond Gram:

/medaille-militaire.jpgBlant nordmenn som vervet seg til fremmedlegionen, var også bergenseren Georg de Lange. Han dro til sjøs da krigen brøt ut, og forsøkte som en rekke nordmenn å verve seg til britiske styrker, men de tok ikke imot utlendinger. Derfor gikk turen videre til fremmedlegionen. Han var den eneste nordmann som ble dekorert med la médaille militaire, som han blant annet fikk for sin innsats for å bringe sårede engelskmenn gjennom fiendtlig kuleregn i ingenmannsland og i sikkerhet. Som Angell vervet også de Lange seg til tjeneste for den allierte intervensjonen i den russiske borgerkrigen i 1918 og 1919.

Trondhjems Adresseavis 1917.05.05
En bergenser som udmerker sig i kriget

Hedemarkens Amtstidende 1917.05.14
En nordmand i ildlinjen

Indtrøndelagen 1918.08.20
Norig ved fronten
Sersjant. Medaille Militaire De Lange, Georg 36691

Brev til ”Aftenposten” 1919.09.08
Norske helte i fremmedlegionen. Løjtnant Angell fortæller om legionen og dens tapreste soldat. 
En samtale med denne – Bergenseren George de Lange

***********

Indtrøndelagen 1918.06.19

Oberst Angell ved fronten. Fra Paris meldes at oberst Angell er utnævnt till løitnant i fremmedlegionen

***********

Trondhjems Adresseavis 1918.10.04

Brev fra løitnant H. Angell till Nordmandsforbundets tidskrift: 
Nordmaend i Femmedlegionen

Willy Peters, Wilhelm Heinemann, von Krogh, Jørgen Egeberg, George de Lange, Olav Larsen, Sverre Gundersen, Josef Hansen, Sverre Magnussen, Henrik Hansen

***********

Trondhjems Folkeblad 1918.10.08 
Normænd i fremmedlegionen. Artikel av H. Angell

Sjøgutter 
Olav Larsen fra Bergen, Henrik Hansen fra Helgeland og Sverre Gundersen, Josef Hansen, Sverre Magnussen alle tre fra Kristiania.

************

Hedemarkens Amtstidende 1918.10.23

Fremmedlegionen. Brev till vort blad av Ludv. Saxe

***********

Aftenposten 1918.11.15

/wilhelm-heinemann.jpgLøitnant Wilhelm Heinemann

 /flagganorge-2.jpg

Wilhelm Heinemann 
Fra Kristiania. I legionen 1914-1918?

Fra Historier fra fronten Av Trond Gram:

Wilhelm Heinemann, kom til Paris i 1912, hvor en jobb ventet på ham. Etter halvannet år i den franske hovedstaden, vendte han nesen hjemover for å avtjene verneplikt i Garden, men dro tilbake til Paris i juni 1914 for å jobbe for den norske trelastagenten Hans Gutzeit. 
Kort tid etterpå var verdenskrigen et faktum. Han meldte seg som frivillig i fremmedlegionen, og allerede 1. september ble han forfremmet til korporal. Snart ble han overført til fronten i nærheten av Chemin des Dames, hvor han fikk oppleve en våt vinter; for en skyttergravssoldat var vannet verre enn alt annet. 
Heinemann kjempet på flere fonter gjennom hele krigen, ble såret flere ganger, ble smittet med tyfus ved Saloniki-fronten på Balkan og giftet seg til slutt med en ung norsk kvinne, Ingeborg Steen-Hansen, som jobbet som sykepleier for fransk og amerikansk Røde Kors både i Frankrike og Belgia og på Balkan.

 

***********

/flaggadanmark-2.jpg
Fire danske frivillige i legionen fra 1915

I kapitlet ”Frivillig dansk” i Andreas Windings bog: 
Ærens land. Frankrig 1915-16 
København: V. Pios Boghandel,( Povl Branner), 1916   
Kapitlet handler om Carl Sørensen. Han nævner sine tre kammerater: Bagersvend Harald Jensen, Vaffelbager Oscar Olsen, Maleren Axel Jacobsen. Nogen ved mere om disse fire legionærer?

Artikel i Jyllandsposten 9 juli 1916

Naar det stormes. Af 1000 maand kom kun 132 tillbage.

Læs mere om Carl Sørensen her! 

Anders Høst

/flaggadanmark-2.jpg
(1873-xxxx) Fra Viborg

Notis i Thisted Amts Tidende 18. september 1914. Sid 3

En Viborgenser som frivillig fransk soldat. En mand ved navn Anders Høst der i sin tid laerte Bundtmageriet i Viborg, hvarpaa han udvandrede og svang sig op til Chef for Pelsvare-afdelningen i et af de store Magasiner i Paris har meldt sig som Frivillig og har bleven optaget i den franske Fremmedlegion. Han er 40 Aar gammel og har aftjent sin Værnepligt i den danska hær.

Oscar ”Fesa” Johansen

/flagganorge-2.jpg1892-1982
I legionen under første verdenskrig

Den gamle soldat.

Fra Moss Magasinet 2002 Husker du 1982

Oskar hadde minner å leve på – fra den gang han var soldat - legionær. For ham skjedde modningen i fremmedlegionen, her opplevde han slitet, trykket og vanskelighetene, kameratskapet som han kanskje hadde savnet. Og her fikk han føle livet på nært hold, sånn jernhard disiplin kan nok på sett og vis være verdifull nok for den som ikke riktig kan holde orden på seg selv. Ja - det spørs om ikke disse årene for over 50 år siden har vært hans eneste virkelighet. I fremmedlegionen ble karene flasket opp med brennevin. Bokstavelig talt. Fikk rom til frokost og konjakk til kaffen. 
Andre kan bry seg med nestens gjerninger, med naboens vandel, misunner hans framgang og godter seg over menneskers feiltrinn. Men Oskar lot slikt i fred, han tenkte på slaget ved Verdun – på blodmarsjer gjennom Algeris rørrsvidde ørkener. Og på Kittelsen fra Stavanger, Oskars venn i verdifulle år. De stakk av fra samme båt, Kittelsen og Johansen, siden vervet de seg i Fremmedlegionen- i frykt for å bli sendt hjem på Statens bekostning. De lå sammen i skyttergrav-gjørma - men til slutt bukket Kittelsen under. Fremmedlegionen var ikke densamme for Oskar etter at Kittelsen ble skutt!

 

Oswald Bjerring/bjerring-oswald.jpg

/flaggadanmark-2.jpg1886-1945. I legionen 1910-1945
Bataljonskommandør 5th REI

Kadetskolen i København i 1906 og uddannet officer i 1908. Tog afsked og flyttede til Frankrig. Løjtnant i Fremmedlegionen i 1910. Såret i 1915 og 1918 under Første Verdenskrig. Fransk statsborger i 1916. Tilbage I fremmedlegionen i Marokko i 1920 og Indokina fra 1938. Afsluttede sin karriere som øverstbefalende i 1945, men forblev i Indokina aktiv i modstandsbevægelsen mod Japan. Blev arresteret, tortureret og døde på hospitalet i Hanoi samme år. Udpeget posthumt til oberstløjtnant 1960.

Notis i Ringsted Folketidende 22 september 1915:

Tuborgøl i Marokko

I et Privatbrev fortæller  den danske Premierløjtnanten Osvald Bjerring, der for Tiden ligger med den franske Fremmedlegion dybt inde i Marokko, om en lille fornøjelig Episode.

En Aften kom det en arabisk Købmand, der havde en halv Snes Kameler med sig, ind til Lejren og bad om Tilladelse til at sælge sine Varer. Han fik den Tilladelse, men man kan tænke sig vor Landsmands Forbavselse ved i en af hans kurve at finde - - et Dusin Tuborgpilsnere, som han solgte for 2 Francs Flasken. Naturligvis opkøbte Premierløjnanten strax hele Forsyningen, der virkede som en kær og uventet Hilsen fra Hjemlandet.

Som Bevis vedlægger han i Brevet en af Etiketterne – og den er ægte og uforfalsket. Vi haaber det samme har været Tilfældet med Drikken.

Erik Henry Dederding

/flaggadanmark-2.jpg

I legionen 1909-1916 (Stupad)

Notiser i danska tidningar översatta till svenska.

Notis i Aalborg Stiftstidende 24 november 1909

I främlingslegionen. Löjtnant i den danska armén E. H. Dederding är utnämnd till sekondlöjtnant (Fänrik) i den franska främlingslegionen och anställd vid 2. regementet i Algeriet.

Notis i Berlingske Politiske og Avertissementstidende, Aften 16 juli 1915,

Meddelas att Löjtnant Dederding blivit utnämnd till Kapten. Han har tjänstgjort 6 år i Afrika.

Notis i Ringsted Folketidende 20 juli 1915.

Den unge danske officeren, premiärlöjtnanten Henry Dederding som en längre tid varit i fransk tjänst, först i Marocko och nu sedan krigets utbrott vid fronten, är efter vad breven hem berättar blivit utnämnd till kapten i den franska armén.

Notis i Horsens Folkeblad 8 oktober 1915

Meddelas att dansken Kapten Dederding blivir sårad, dock inte allvarligt och befinner sig på sjukhus i Orleans.

November 2015: Tilldelades Hederslegionens Riddarkors och fransk tapperhetsmedalj.

Notis ”Danskarna vid fronten” i Ringsted Folketidende 9 august 1916

Meddelas att Kapten Dederding och löjtnanterna Castberg och Hjelmfeldt befinner sig vid bästa hälsa vid deras respektive avdelningar.

Notis i  Bornholms Tidende från 29 december 1916

Meddelas att 44 danskar anmält sig till den franska armén. Däribland den redan stupade Henry Dederding.

I Aage Krarup Nielsens bog “Helvedet hinsiden Havet - en Straffefanges Optegnelser fra Guyana, 1933”, omtales "den danske Kaptajn Dederding" (s.19).

French Foreign Legion Forum : cervens.net

 

Legionærer efter Første Verdenskrig

/flaggadanmark-2.jpgStupade danskar i övriga konflikter. 
Faldne danskere i andre konflikter.
 
Fallen Danes in other conflicts:

Carl Jörgensen (1897-1924) Från Maghevy? 4e régiment étranger (4e RE). Död (Autolyse) i Deir ez Zor, Syrien
Frédéricus Joannus de Rieder (1895-1938) Från Köpenhamn. I legionen från 1924. 1er régiment étranger (1er RE) Stupad i Beirut, Libanon

 

Aage Eberhardt Christoffersen (1902-1976 )

/aage-eberhard-christoffersen.jpg/flaggadanmark-2.jpgI legionen 1920

Fra Søren Bøgvad Kretzschmer slægtshjemmeside:

Han meldte sig i den franske fremmedlegion i 1920, fordi at hans far var ligeglad med ham og Aage manglede også penge og et job og blev en meget god skarpskytte i det 102. skarpskytte-regiment i legionens skarpskytte-regimenteter. Men efter det utrolige hårde og psykiske liv som legionær efter 6 måneders militærtjenneste på et fort i Marokko i Nordafrika, deserterede han om natten sammen to tyskere, han blev såret af et geværskud i sit ene ben under flugten, men nåede tilbage til Danmark og fik reddet sin ben, takket været sin søster Elvira og en sygeplejerske.

Min far's begivenhedsrige liv
Skrevet af Karen Margrethe Kretzschmer født Christoffersen, 2003

Jakob Heymann Sauerberg (1900-1961)

/flaggadanmark-2.jpg
Fra København

Fremmedlegionen i Algier. Når?
Slægtside

Han var også som Korpral med i den Danske Finlandsbataljon 1940

Trygve Christiansen

/flagganorge-2.jpg
Fra Hønefoss

I legionen under 1930-talet? Artikel i Sarpsborg Arbeiderblad 1940.06.04

Niels C.C.E. Dehn

/flaggadanmark-2.jpg(korporal i Fremmedlegionen ) 
Kan ikke finde information om, hvornår det var. Tilhørte Frikorps Danmark SS Bataljon underlagt Waffen-SS under anden verdenskrig.

Knud Henry Devantier

/flaggadanmark-2.jpg
Modelsnedker 1908-1998
Fra Fredericia
I legionen 1931-36?

Fra Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn:

I 1931 meldte han sig til fremmedlegionen for fem år.

Carl Freundt

/flaggadanmark-2.jpgFra Thisted
I legionen 1922-25. Han flygtede i 1925.

 

Artiklar i Thisted Amts Tidende 1925-27 af Carl Freundt

/freundt4.jpg/flugten-fra-marokko.jpg24-12-1925 Flugten fra Marokko sid. 4 
21-05-1926 Erindringer fra krigen i Marokko (I) sid. 2 
22-05-1926 Erindringer fra krigen i Marokko (II) sid. 4 
30-07-1926 En ferie i Marokko sid. 5-6 
20-10-1926 Rekruttiden i Marokko (I) sid. 4-5 
22-10-1926 Rekruttiden i Marokko (II) sid. 6 
17-11-1926 Fra den franske fremmedlegion (I) sid. 6 
18-11-1926 Fra den franske fremmedlegion (II) sid. 5 
19-11-1926 Fra den franske fremmedlegion (III) sid. 6 
05-04-1927 Dødsfald sid. 3

Hvem var Carl Freundt der skrev disse artikler? 
Hvis nogen ved mere, så kontakt mig, E-post.

Archives Portal Europé har jeg fundet disse danske legionærer:

Niels Olaf Uldall Juhl, 1893 – 1975, tjeneste i Fremmedlegionen. Rigsarkivet

Johannes Jessen Møller (Født 1898- død 1978) var tømrer i Haderslev, rejste meget i sin ungdom og havde i en periode tjent Fremmedlegionen (franske). Rigsarkivet

Eli Anders Sørensen 1921 - 1991 Fremmedlegionær. Haderslev. 
1946 - 1949: Erindringer fra Fremmedlegionen. Rigsarkivet

Laurits Christian Hagemann Andersen

/flaggadanmark-2.jpg
Fra Gistrup
I legionen 1927-1937

Nøvling Sogns Lokalhistoriske Arkiv :

Beretningen om 10 år hos den Franske Fremmedlegion i Nordafrika og Indokina fortalt af Laurits Chr. Hagemann Andersen, Gistrup, til Aalborg Stiftstidende den 31. august 1965

Paul Joseph Oszadlik (1909-1990)

/flaggadanmark-2.jpg
Født i København

I legionen 1937-42

DIS-Forum, Danmark   

******************************************

Fra Lars Larsen Frikorps Dk, seks danske legionærer:

/mogen-ishoi.jpg
Mogens Ishøi

/flaggadanmark-2.jpg1912-1976 fra Århus
I Legionen i 6 år fra 1931-37.

Hans Christian Marius Jensen ”Marokko Jensen”

/flaggadanmark-2.jpg1899-1946 Født i Draaby på Djursland. 
I legionen 1923-1928

/hans-christian-marius-jensen.jpgI 1923 rejste han til Frankrig og meldte sig til den Franske Fremmedlegion. Han var i Legionen i de obligatoriske 5 år, og størstedelen aftjente han i Nordafrika. Han modtog flere udmærkelser bla. Medalje Coloniale(1924) og Croix De Guerre i 1925, et bud på modtagelsen af Croix De Guerre kunne være efter kampene imod Rif oprørerne. (Rif var en del af Berber stammen) 
En af Hans Chr.M.Jensen’s overordnede har muligvis været den danske prins Aage, som var i Legionen i 17 år og ligeledes modtog Croix De Guerre samt flere andre medaljer herunder Légion d'honneur...
Hans Chr. M.Jensen, forlod Legionen i 1928 og vendte hjem til Danmark, hvor han hurtigt fik sit øgenavn Marokko Jensen af sine kammerater… Han fik igen arbejde på en fabrik, og den 3.oktober 1942 meldte han sig ind i Dnsap under nummer 52832… I November 1944 ansøgte han om tilladelse til at bære hans ordner fra hans tid i Fremmedlegionen…  …Marokko Jensen blev af lokale i Søborg kaldt ’Hipo høvdingen’... 
Da befrielsen indtraf den 4.maj 1945 flygtede Marokko Jensen iført en tysk uniform, den 16.maj 1945 blev han genkendt og anholdt … 28,november 1945 fik han sin dom Livsstraf eller rettere dødsstraf. 1.juli 1946 blev han henrettet ved 2,Redan i Kbh… I øvrigt nægtede han at få bånd for øjnene, og ville henrettes i sin Hipo uniform, en uniform han havde tjent med ære…

Orla Westy Jensen

/flaggadanmark-2.jpg1912-1942 Født i Vejlby.
I legionen 1934-1941

/orla-westy-jensen.jpgForlod Danmark 1934 og meldte sig til den franske Fremmedlegion, hvor han var i 7 år. Han har ligesom Hans. Chr. M. Jensen med stor garanti deltaget i kampe i Marokko. 
I 1941 meldte han sig til Waffen SS. … 1942 blev han medlem af Dnsap under nummer 46914. Westy Jensen trådte på en mine… og døde i Demjansk i sommeren 1942.

Svend Aage Andersen/andersen-svend-aage-hipo1.jpg

/flaggadanmark-2.jpgI legionen 1920-1925

"som ligeledes havde været i fremmedlegionen, og endte i Hipo Korpset som kommandør"

Otto Ferdinand Bjørneboe

/flaggadanmark-2.jpg1897-1950 
Fra København. I legionen 1920erna 

Andre Fouchard Christoffersen

/flaggadanmark-2.jpg1920-XXXX
Fra København.  I legionen 1938-39

/legionbrev1-christoffersen.jpgBrev sendt til hans mor i 1939, fra den franske fremmedlegion 
(2e Régiment Étranger 4er Batallion)

 

 ******************************************

Hans Christian Hoyer

/flaggadanmark-2.jpg1916-1971
I legionen 1937-1945

 

/hans-christian-hoyer.jpgI sommeren 1937 traf jag (Arne Glud) ham hos familien i Dragør. Han var soldat og bandede over hvor slemt det var. I lang tid derefter hørte vi intet om ham. Så kom der ett brev fra Marseilles, han og en kamerat havde meldt sig till fremmedlegionen! Og det var for fem år. Forholdene var rolige, der var icke kampe med de indfødte, han var bl. a. på vejarbete. Men netop som kontrakten skulle utløbe kom Verdenskrigen til Nord-afrika, efteråret 1942. Det var Mongomery overfor Rommel. Der var italienske tropper på tysk side, og de franske soldater sluttede sig til de Gaulle. Efter nogen tid blev han tagit tillfanga och førdt til Italien. Her havde han det icke godt, og han var rasende på Italienarne. I sommeren 1945 kom han tilbage til København. 
GLUUD GARVERFAMILIER I KØBENHAVN: Bild & text ved Arne Glud 2008

Finn Rasmus Jensen 

/flaggadanmark-2.jpg
I legionen til 1933

Småpiken med de syv knivstikk
Artikel i Smaalenenes Social-Demokrat 1938.10.06

Elith Alfred Jørgensen

/flaggadanmark-2.jpg/elith-alfred-jrgensen-.jpg1903-1971
Fra København. I legionen 1930-1935

En interessant side med 35 breve fra Elith Alfred Jørgensen, dansk i den franske fremmedlegion i begyndelsen af trediverne. Disse breve er samlet i en lille bog…

Brev fra en fremmedlegionær.

Internet udgave juli 2014/album.jpg

Afskrift og redigeret af hans søn Arne Philip Jørgensen

God fornøjelse med læsning af de brevene!


Svend Børge Larsen "Rav-Larsen"

/flaggadanmark-2.jpg1912-2002
I legionen 1932-37. Marokko og Algier.

 

RAVSÆLGEREN ORIGINALER I SKAGEN. Udgivet 4. april 2013 af Hans Nielsen

/ravlarsen.jpgHan blev født i 1912 på Vesterbro, og havde sine første skoleår medens Den Spanske Syge rasede. Svend Børge Larsen voksede op hos bedstemoderen og kom senere på opdragelsesanstalt i Struer, men han fik sig da en eksamen fra Frederiksværk Kost- og Realskole og nåede at sidde et par timer på et kontor på Berlingske Tidende, før han pludselig 20 år gammel befandt sig i Fremmedlegionens hverningskontor i Marseilles. Efter 5 barske år i legionen vendte han hjem til Danmark…

Artikel i Ude og Hjemme, 1984, nr. 33, sid. 38-41 af Kim Ahrentzen.

Jeg løj mig ind i Fremmedlegionen : Skagens festlige Rav-Larsen.

I artiklen nævner han, foruden Prins Aage af Danmark, to andre danske legionærer, Viggo Hansen og Ove Michelsen. Disse to kan jeg ikke finde mere information om.

Bernhard Arp Sindberg

/flaggadanmark-2.jpg
1911-1983
Fra Aarhus
I legionen 1931

Som 17-årig magtede familien ikke længere at holde ham tøjlet. Han drog til USA og kom hjem igen efter tre år. Så meldte han sig til Fremmedlegionen, men den ivrige spejder blev dybt skuffet over de særprægede, uærlige typer i den hemmelige enhed og over de hårde anstrengelser i Marokkos ørken. Efter ti måneder flygtede han og stak af op i bjergene, indtil han som blindpassager på et skib kunne snige sig ud af landet.

Per Winsnes

/flagganorge-2.jpg
I legionen? 1930-talet?

Artikel i Arbeiderbladet 1934.07.14
Et seierrikt fremstot
Den unge nordmann Per Winsnes forteller i denne artikkel trekk fra sitt liv som fremmed-legionær i Marokko.
Finns en Revisor Per Winsnes 1909-1964?  fra Larvik. Kan det det vara han?

Danskefinske og norske legionærer under andre verdenskrig
Danska, finska och norska legionärer under andra världskriget
Danish, Finnish and Norwegian legionnaires during WWII:

Faldne danskere-Stupade danskar-Fallen danes:

Christian Alexandre Aage (Dansk prins), 3e REI. Född i Köpenhamn 1887. Dog av sjukdom (Akut lungödem) 1940 (Taza, Marocko)

Rasmus Emile Envali Andersen, RMLE. Född i Oveuse? 1898. Stupad 1945 (Schmie, Tyskland)

Guy Félix Adolphe de Cros Peronard, 5e REI. Född I Köpenhamn 1906. Stupad 1945 (Rhum Reac)

Paul Henriksen, 11e REI. Född i Lyngby 1903. Stupad 1940 (Bois des Pâques)

Louis Klosek, 5 e RCU. Född i Ulricksdal. Stupad 1940 (Villers s/ Semois, Belgique)

Boleslav Kwiatek. 12e REI. Född i Köpenhamn 1913. Stupade 1940 (Crouy, 02 - Aisne)

Sven Aage Thrane Jensen, 2e BLE. Född i Köpenhamn 1915 (1917?). Stupade 1944 (Lyon, 69 - Rhône, France)

Richard van Dorpe, RMLE ?

Guy Félix Adolphe de Cros Péronard, Kaptajn - 5e R.E.I. Född i Köpenhamn1906. Dræbt i nærkamp i Fransk-Thaiandske krig 16 januar 1941

Harald Christian Welfer, 1er régiment étranger de cavalerie (1er REC) Född 1914 i Köpenhamn. Död i Fès Marocko 1941

Willy Christian Vollertsen, 1 er BLG Född 1915 i Odense. Död, Niederfeld, 68 - Haut-Rhin, France 1945

Danska frivilliga under andra världskriget. 
Danish volunteers during World War II. 
Danske frivillige under Anden Verdenskrig:

Jörgen Juste Abildgaard (1916-?) Från Köpenhamn. Régiment de marche de volontaires étrangers (RMVE)

Kaj Andrup (1903-1988) Från Hallebeck. 8e dépôt d'artillerie (8e DA)

 

Wilhelm Zoêga Bang (1917-1989) Från Fredriksberg. Légion étrangère

Carl Christensen (1909-?) Från Fredericia. Légion étrangère

Svend Richard Christensen (1909-1991) 
Från Fredericia. I legionen 1936-1941.

Jenz Arne Gade (1918-?) Från Ringköbing. Légion étrangère

Andréas Hansen (1905-?) Från Köpenhamn Dépôt commun des régiments étrangers (DCRE)

Thorkil Hansen (1900-?) Från Köpenhamn. 3e régiment de marche de volontaires étrangers (3e RMVE)

Henri Henriksen (1897-?) Från Houstrup. 
15e section d'infirmiers militaires (15e SIM)

Kay Hermann (1901-?) Från Odense. 23e régiment de marche de volontaires étrangers (23e RMVE)

Rudolf Hildebrand (Korporal i den franska armén) 
Han var ansat på Hotel d'Angleterre 1910 - 14, recept.chef igen 'Victoria Palace' i Paris 1919, atter på d'Angleterre 1920-31, portier på 'Marienlyst' i Helsingør.

Hans Christian Hoyer (1916-1971) I legionen 1937-1945. I Afrika. Han blev tagit til fanga av italienarne och førdt til Italien.

Ingild Ingildsen (1901-) Från Ebeltoft. Régiment de marche de volontaires étrangers (RMVE)

Arne Jensen (1924-2006) I legionen som kampvognskommandør 1941-1946. 
Premiere Regiment la Legion Étrangère Cavalérie

Guy Kissmeyer (1919-?) Från Frederiksberg. Légion étrangère

Christian Larsen (1909-?) Från Scheby. Légion étrangère. Kan vara Christian Alfred Larsen (1919-2004) från Trøjborg. Se mer under Utland

Albert Mikkelsen (1910-?) Från Köpenhamn. Légion étrangère

Joseph Johannés Møller (1898-?) Från Haderslev. Légion étrangère - Camp de Sathonay

Poul Andreas Möller (1901-?) Från Köpenhamn. Dépôt commun des régiments étrangers (DCRE)

Christian Nielsen (1904-?) Dépôt des régiments de marche de volontaires étrangers (DRMVE)

Holger Nielsen (1908-?) Från Köpenhamn. 154e dépôt d'infanterie (154e DI)

Paul Nielsen (1906-?) Från Roskilde Dépôt des régiments de marche de volontaires étrangers (DRMVE)

Willy Pedersen (1902-?) Från Köpenhamn. 3e régiment de marche de volontaires étrangers (3e RMVE)

Elo Poulsen (1907-?) Från Köpenhamn. 
Dépôt commun des régiments étrangers (DCRE)

Helge Rasmussen (1903-?) Från Frederica. Dépôt des régiments de marche de volontaires étrangers (DRMVE)

Pierre Sandahl (1908-?) Från Köpenhamn. 
2e régiment de marche de volontaires étrangers (2e RMVE)

Frédéric Ulyosz (1917-?) Från Skarly. Légion étrangère

Leo Wajnapel (1907-?) Från Hadsund. Dépôt des régiments de marche de volontaires étrangers (DRMVE)

 

STUPADE FINLÄNDARE

Maurice Lennart Bergmark, 12e REI. Född i Rovaniemi 1913. Stupade 1940

Nicolas Korkiainen, RMLE. Född I Viborg 1910. Stupade 1944 (Belfort)

Urho Henriet Nissinen, 11e REI. Född i Hanko 1914. Stupade 1940

STUPADE NORRMÄN

Harry Victor Brekke, 6e REI Född i Oslo 1911. Stupade 1941 (Levant)

Olav Jaconelli, 3e REI. Född i Oslo 1920. Stupade 1943 (Tunisien)

Kaase Johansen, RMLE, Född I Bergen 1921. Stupade 1944 (Hachinette, 68 - Haut-Rhin)

Einar Lundlie, 11e REI. Född I Bodö 1910. Stupade 1940 (Martincourt, 55 - Meuse). Begravet i Cimetière du Faubourg Pavé utenfor Verdun.

Norska frivilliga under andra världskriget. Norwegian Volunteers in World War II. 
Norske frivillige under andre verdenskrig:

Bjorge Bertelzen (1918-?) Från Fjore-Norvego. Légion étrangère

 

Ragnar Ohme (1898-1970) Från Oslo. Dépôt des régiments de marche de volontaires étrangers (DRMVE)

Einar Gundersen (1904-?) Från Narvik. 3e régiment de marche de volontaires étrangers (3e RMVE)

Harry Mathisen (1906-?) Från Hurum. Légion étrangère

 

Hans Nielsen (1917-?) Från Oslo. Dépôt des régiments de marche de volontaires étrangers (DRMVE)

Magnus Svenson (1917-?) Från Stavanger. Légion étrangère

 

Reidar Wiik (1909-1966) Från Sarpsborg. 22e régiment de marche de volontaires étrangers (22e RMVE)

Birger Eriksen (1875-1958) Norsk oberst. ᴁresmedlem i den franske fremmedlegionen.

Birger Eriksen (1875-1958)

/flagganorge-2.jpg
Norsk oberst. Som ble æresmedlem i den franske fremmedlegionen.

Eriksen var kommandant for Oscarsborg Festning da Nazi-Tyskland angrep Norge i morgentimene  9. april 1940.
Etter andre verdenskrig tildelte Kongen i statsråd ham Krigskorset med sverd, så heltestatusen er det knapt verd å debattere. Hans navn fikk også gjenlyd ut over landets grenser, og han ble tildelt den franske utmerkelsen Croix de Guerre og ble æresmedlem i den franske fremmedlegionen.

Artikel i Lofotposten  16. juli 2008: Avduket byste av krigshelt

Legionærer efter Anden Verdenskrig

VIETNAM

Dansker-Danskar-Danes

Tage Andersen Vendelbo född 1933?

Wilhelm Güsloff Bjerring alias Aage, 1e REI. Född i Carlsberg? 1922. Stupad 1953 (Sjukhus Tourane)

Helge Ingvard Christensen, 13e DBLE. Född i Rastel 1929. Stupad 1952 (Thanh Huong, Tonkin)

Leif Christiansen, 3e REI. Född i Köpenhamn 1922. Stupad 1947 (Phaurang, Tonkin)

Kurt Carl Helge Draegert, 2e BEP. Född i Köpenhamn 1925. Död 1950 (Sjukhus Ciais à Haïphong, Tonkin) Olycka

Preben Riber Hansen, 13e DBLE. Född i Köpenhamn 1930. Stupad 1952 (Hoa Binh, Tonkin)

Werner Jakholm, Flygtede sammen med en anden legionær kaldet Munk 1953

Christian Jensen, 2e REI. Född i Köpenhamn 1921. Stupad 1952 (La Cao, Tonkin)

Knud Erik Jensen, 3e REI 7e. Född i Gentofte 1923. Stupad 1951 (Cho Ben, Tonkin)

Werner Johanssen, 2e REI. Född I Köpenhamn 1920. Död i sjukdom 1951 (Baobang, Tonkin)

Gilbert Mathiesen alias Carsten Soren Albert, 13e DBLE. Född i Gladberck 1928. Stupad 1952 (Ho Bo, Cochinchine)

Mogens Nielsen, 5e REI. Född i Vejen Askov 1928. Död i fångenskap, sjukdom. (Phu Nho Quan, Viet Nam du Nord)

Henning Dam Norgaard, 13 DBLE. Född i Köpenhamn 1929. Stupad 1952 (Hoa Binh, Tonkin)

Brian Nell Ovesen, 2e BEP. Född I Köpenhamn 1930. Död i fångenskap. Sjukdom (camp 71 Tonkin)

Mogens Christian Pedersen. 3e REI. Född i Köpenhamn 1927. Stupad 1954 (Diên Biên Phú, Viet Nam)

Jens Erik Petersen, 13e DBLE. Född i Dalby 1925. Död i fångenskap 1952 (Nord Vietnam)

FINLÄNDARE

Lars Alfons Abrahamsson, 3e REI. Född i Helsingfors 1926. Stupad 1951 (Dog i fångenskap)

Robert Berndt ALM, 3e REI. Född i Lovisa 1929. Stupad 1951 (Fältsjukhus)

Tauno Evers Laurinpoika Hiltunen, 2e REI. Född i Kelltassa, (Keltto?) 1923. Stupad 1951 (Region Vang, Tonkin)

Esko aka Voivo Kirjavainen, 1e REI. Född i Kivennapa 1927. Stupad 1954 (Kien Cuong, Nordvietnam)

Putte Oksanen, 1e REC. Född i Rauma 1928. Stupad 1952. (Qué Lång, Indokina)

Elie John Parkkonen, 2e REI. Född i Asikkala 1923. Stupad 1954 (Ham Rong, Nordvietnam)

Martti Aarne Ramo, 1e BEP. Född i Agrapas? 1929. Stupad 1951 (Cho Ben Tonkin)

Adlay ”Adi” Gideon Stenroth, Löjtnant, 5e REI. Född i Nurmijärvi, Korpi 1896. (Död 1931 i Verthé de Villers, Hanoi, Vietnam)

Nordmenn-Norrmän-Norweigians

Per Wilfred Havn, 3e REI 3e bataljon 10e kompani. Född i Oslo 1930. Stupad 1954 (Diên Biên Phú, Viet Nam)

Alf Tjelta 5e REI. Född i Lavanger 1920. Stupad 1954 (Village de Cuong Kien, Viet Nam du Nord)

Leiv Roald Blakstad 1922-2015 Fra Sandefjord
Etter Andre  verdenskrig  var Leiv Blakstad med i Den franske fremmedlegionen i to år og tjenestegjorde i Vietnam.
Nekrolog i Aftenposten 10/8 2015

Tage Andersen (1933?-xxxx)

/flaggadanmark-2.jpg
I legionen 1950erne

Historisk Arkiv Hjørring
Aviser og artikler

Jeg var med ved DIEN BIEN PHU. Ung vendelbo, der gjorde tjeneste i den franske fremmedlegion, fortæller om kampene i Fransk Indokina - nu Vietnam - om den berømte fæstning Dien Bien Phus fald og om kinesisk fangenskab.

Trond Antonsen (1940?-)

/flagganorge-2.jpg
/trond-antonsen.jpgFra Skjeberg i Ostfold.
I legionen 1958-1963

5 ár i fremmedlegionen ná FN-soldat i Libanon.

Artikel i Blue Beret. FN: Den norske styrken i Libanon. Nr. 3 March 1982 

Yumpy

Claus Bakke (1965-)

/flaggadanmark-2.jpg/clausbakke.jpgI legionen 1989-1994

 

Fra Region Sjaeland 02.05.2014

…En anden passion hos drengeudgaven af Claus Bakke var Fremmedlegionen. Den drøm blev opfyldt i 1989 og varede de næste fem år. Detaljerne fra de år står formentlig noget klarere, men dem fortæller man til gengæld ikke meget om, så her kommer de i overskriftsform: Tilmeldt i Marseille, faldskærmssoldat på Korsika, kontrakt i fem år, flere missioner i det krigshærgede Jugoslavien og i Djibouti i Afrika…

Ugeavisen 13 januar 2015
Claus Bakke fortæller

Thomas Bechmann

/flaggadanmark-2.jpg
Fra Thurø.
I legionen 2005-06. 1½ aar

Artikel i Fyens.dk 31. januar 2009
Artikel i Fyens.dk 10. marts 2010

Tony Bohman

/flagganorge-2.jpgArtikel i Svalbardposten 1990.06.29

Norsk?

Kim Bråthen

/flagganorge-2.jpg1989- fra Skien. I legionen 2009-12? Fallskjermjeger

Kraft Performance Center Youtube: 22 maj 2016
Kim Bråthen om livet som soldat i fremmedlegionen, trening, boxing, ocr racing og livsstil.

Artikel i OCR Norway January 22, 2017 av Mari Weider

Podcast Frank Nilsen Ekstrempodden October 19, 2017. 49,41 min.
Fremmedlegion krigeren som jakter OCR gull

Hjalmar Eidsaa

/flagganorge-2.jpg1923?-xxxx
I legionen 1951-1953?

/eidsaa-id.jpgSom fjortonåring gick han till sjöss. Arbetade i Handelsflottan under kriget, fartyget torpederades av av tyskarna och han internerades i koncentrationslägret Dachau. Mönstrade av det Panamaregistrerade fartyget ”Travel Star” i Marseille 1953. Kom i slagsmål med ett gäng ”hamnråttor” som försökte råna honom och trodde att han dödat en av dem. Värvade sig till legionen. Nr 84487 Eidsaa. Utbildades i Algeriet och sändes till Indokina. Under en 14 dagars permission i Saigon deserterade han. Gömde sig på ett norskt fartyg destinerat till Freemantle i Australien. Under sin tid i Nordafrika blev han kamrat med svensken /eidsaa-lektyr.jpgEriksen, ja han stavade sitt namn så, som deserterade med finländaren Ensio Tiira med en flotte utanför Singapore. Mer om (Fred) Eriksen som också varit sjöman, kock. Se under Artiklar.
Eidsaa skrev en artikelserie i Lektyr nr 15-19 1956 som också översatts till finska i tidskriften APU 1957.

 

Bjørn Engelin

/flagganorge-2.jpgFra Verdal. 
I legionen 1985

Trønder-Avisa Facebook Dagbladet 1985

/chevalier-de-la-legion-dhonneur.jpgSven Grøntved

/flaggadanmark-2.jpgI legionen 1956-1962

 

Den 9. november 2007 blev Sven Grøntved udnævnt til Ridder af Æreslegionen (Chevalier de la Légion d’Honneur) af den franske ambassadør, der hyldede ham for hans engagement, aktioner og tjeneste for Frankrig, da han tjente Fremmedlegionen. 
Han gjorde tjeneste som frivillig fra 1956 og kæmpede 6 år i Algeriet, hvor han gjorde sig bemærket i flere aktioner og således modtog Krigskorset for Militær Fortjeneste i 1961, Militærmedaljen i 1990 og Den Frivillige Soldats Krigskors i Nordafrika i 2004.

Den Franske Ambassade i København. Webside.

/kenneth-gudmundsen-2001.jpgKenneth Gudmundsen

/flagganorge-2.jpgI legionen 2000-2002

Fremmedlegionaeren: The French Foreign Legionnaire 
(TV Short documentary) laget for TV2 av Elisabeth Nord, 2001

Macho-drømmen
Artikel i Dagsavisen 2001.04.07
TV 2 fikk følge ham gjennom de seks månedene av rekruttskolen i franske  Aubagne i høst.

Artikel i BA Bergensavisen 2009.

Brian Hansen

/flaggadanmark-2.jpg1961-
I legionen 1981-1996

Dokumentar fra DR2: Vanilje Manden - fra Fremmedlegion til Paradis. Sendt første gang 03.12.2011.

En morgen i 1981 melder den 20-årige Brian Hansen fra Ballerup sig på Fremmedlegionens hverve-kontor i Paris. Forud ligger en rodløs ungdom med druk og stoffer. I 15 år kæmper Brian på hemmelige missioner i mørke afrikanske lande, hvor uønskede diktatorer skal forsvinde og officielle hære skal assisteres i de uofficielle opgaver. Men en dag møder han en skønhed i Fransk Polynesien, en skønhed der forandrer hans liv. Men kan man slippe helt ud af legionen, når man har været en del af det hemmelige broderskab?

Trine Beckett: Vaniljemanden, fra fremmedlegionær til vaniljebonde, er en dokumentarfilm, jeg sammen med fantastiske Louise Køster fra Pausefilm, har tilrettelagt og produceret for DR. Den fortæller historien om en mand, Brian Hansen fra Ballerup, der siger farvel til et liv med druk og småkriminalitet, for at tage til Fremmedlegionen, en af verdens hårdeste og mest sagnomspundne militære enheder. Efter knapt femten år som professionel soldat bliver han sendt til Fransk Polynesien, hvor han møder sit livs kærlighed – indfødte Moeata. Brian forlader Legionen og slår sig ned med Moeata på hendes bedsteforældres vaniljefarm på øen Tahaa. I dag dyrker han økologisk vanilje og han drømmer om at blive anerkendt for sin vanilje i Danmark. Filmen om Brians liv kan ses på DR2.

Bruno Søndberg Hansen

/flaggadanmark-2.jpg1931-2014
I legionen 1953-1958. 
Korporal. Algeriet, Indokina

/bruno-s-hansen-2.jpgBruno blev som sømand agterudsejlet i Rouen 1953. Hans fem år i fremmedlegionen startede i Paris, over Marseilles til Marokko og Algeriet. Videre til Fransk Indokina hvor han blev såret af en granat. Efter våbenstilstanden tilbage til Algeriet, hvor han straks igen kom i ilden. Herefter kom han på korporalskole, og trods kraftige opfordringer om efter de fem år at forny kontrakten med fremmedlegionen valgte han at træde ud og leve en fredeligere tilværelse.

Trinitatis kirke, Fredericia

Fredag d. 24.02.2006 Fremmedlegionær i Algeriet, Indokina og Vietnam. Fhv. havnebetjent Bruno S. Hansen fortæller om den tid, der fulgte i Fremmedlegionen, da han som sømand blev agterudsejlet i Rouen. Han var også med, da Cubakrisen var på sit højeste.

Fortællinger fra en fremmedlegionær.
Artikel i Lokalavisen Aarhus 14. August 2009

Kenneth Søndberg Hansen: Mindeord om sin far
Århus Stiftidene 28. december 2014

Aage Johannes Heggelund (1967-)

/flagganorge-2.jpgFra Birkeland. I legionen 1988-2003.

Fra Samlerforumet for militariasamlerer 

Har fått informasjon om at Aage Johannes Heggelund er et oppfunnet navn, og at han ikke  vært i Legion. Noen som vet mer?

Michael Højgaard

/flaggadanmark-2.jpg
Fra Svendborg
I legionen fra 1988? 
Artikel i Fyens.dk  31. august 2011

Isak Isaksen (1958-2009)

/flagganorge-2.jpgFra Skjervøy
I legionen ?
Han har vært norgesmester i boksing, dørvakt og soldat i fremmedlegionen.

Artikel i NRK Troms 14.11.2007

Artikel i TV 2 Norge. 11.02.2009
To ganger tidligere lurte han døden - søndag druknet Isak Isaksen da han falt i sjøen.

Werner Jakholm

/flaggadanmark-2.jpg
I legionen 1950-talet

Jeg rømte fra fremmedlegionen i Indochina 
Reportage i den norske tidskrift  Vi Menn 3 januar 1954

Flygtede sammen med en anden legionær kaldet Munk

 

 

Jens Jensen (1929-)

/jensjensen-2.jpg/flaggadanmark-2.jpgI legionen 1957-1963?
Fra Egebæk-Hviding

Foredragsholder i PTU (Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede): 
"Min tid i Den franske Fremmedlegion". 10. februar 2011

JydskeVestkysten 1/8 2015

En vestjyde i Fremmedlegionen Af: Ole Maass

Jens Jensen i Hviding er en mand, som har oplevet mere end de fleste. Han kom ud at tjene som 14-årig. Da han var 28 meldte han sig til den franske fremmedlegion. Her deltog han i den brutale krig i Algier.

Leif Ørskov Jensen/jensen2.jpg

/flaggadanmark-2.jpgI legionen 1956-1961, 
3. Infanteriregiment.

 

Artikel: Fyens.dk. LokalAvisen Nordvest:
Legionen har ikke glemt Leif.

 

 

Atle Johannessen

/flagganorge-2.jpgLine Søndergaard, Reportasje i
dn.no/magasinet 6/6 2014             

Han er tidligere yrkesmilitær og tjenestegjorde i fremmedlegionen i mange år. Så tok han lastebillappen og begynte å kjøre lastebil i Frankrike. Forelsket seg i resepsjonisten i firmaet, byttet firma, fikk to fine barn og et nydelig hus på den franske landsbygda.

Tom Jæger

/flaggadanmark-2.jpg1965- 
Fra Frederiksberg. I legionen 1992?

Beboerbladet 2014-3 - Sammen Om Sydhavnen

/tom-jaeger.jpgHan pønsede på, hvordan han kunne opsige sin uopsigelige kontrakt. Et kæmpeuheld løst dog problemet, da han under træning faldt 5 meter ned fra en rebstige. Han lander uheldigt på ryggen og bliver med fuld udrykning kørt til et hospital i Toulouse, hvor han ligger lam i hele underkroppen de næste 3 dage. Heldigvis mulighed for at opsige kontrakten, hvilket han med stor glæde accepterede. Han var fri, men også en knækket mand. Dette både fysisk og psykisk.
Tom Jæger kommer sig i løbet af nogle måneder, men er en rastløs sjæl, så allerede inden et år efter tiden i fremmedlegionen, bliver han FN soldat i Bosnien.

Petter Kristian Kyvik

/flagganorge-2.jpg1959- 
I legionen 1981-82

Petter Christian Kyvik var medlem av noe som ble kalt «Aksjonsgruppen» i Erik Blüchers Norsk Front, og skadet et menneske med en sprengladning som han slengte inn i 1. mai-toget i Oslo sentrum 1979. 
Kyvik var sentral i det norske høyreekstreme miljøet i ei lang årrekke. Han ble dømt til fem års fengsel, og ble en slags martyr og «helt» i høyreradikale ungdomsmiljøer. 
Under soningen greide han å stikke av fra Ullevål sykehus i 1981, og vervet seg i den franske Fremmedlegionen i april samme år, men meldte seg senere ved den norske ambassaden i Paris.

Artikel i Aftenposten den 5. januar 1982: 
Deprimert Kyvik vil hjem.

Artikel i danska magasinet, Aktuelt, 1982-02-11 af Carsten Lehrskov: 
Norsk nynazist hjulpet ind i Fremmedlegionen.

Lars Øystein Larsen

/flagganorge-2.jpg
I legionen 1961-62

Norsk ung-gutt fikk nok av Fremmedlegionen
Notis i Halden Arbeiderblad 1962.03.05

Morten Linck

/flaggadanmark-2.jpgI legionen 1980-90-tal

Artikel i Euroman 06.november 2014

Carl Lysdahl

/flaggadanmark-2.jpgI legionen 1947-1962

Oplysninger fra Lars Larsen:

Han meldte sig som 17 årig i 1943 til Regiment Danmark, og var med i Kroatien i efteråret 1943 og med i kampene ved Narva i foråret 1944 hvor han modtog Jernkorset 2.Klasse. Han tog til Fremmedlegionen i 1947, og var der i 15 år.

William Mitchell

/william-mitchell.jpg/kanada.gifCanadier/dansk 
I legionen 1989-1994. Irak- Golfkrigen, Den Centralafrikanske Republik, Zaire og Tchad.

Artikel i Nordjyske.dk

 

 

Kjell Mostue

/flagganorge-2.jpg
Født 1921 i Kristiania
I legionen 1950-1954

Medlem av NNSAP siden gymnastiden.

Medlem av NS fra 23 oktober 1940, blir også med i Hirden og blir senere opptatt i Germanske SS-Norge som aspirant. Tjenestegjorde i SS-Division ”Wiking” fra 21 februar 1941 til mars 12 mars 1942 som SS-Oberkanonier. Hospitalisert fra august til november 1942. Studerer kriminalstatistikk fra november 1942 til august 1943 i Wien. Blir ansatt i Statspolitiet som konstabel, senere betjent. Også tilknyttet Gestapo Referat IV N som agent nr. S14 fram til august 1944. Blir da overført til Tyskland for videre politiutdannelse i Berlin og Praha. Var i Tyskland fram til slutten av krigen. Gikk inn amerikansk tjeneste etter kapitulasjonen under falskt navn, ble oppdaget og satt i fengsel et halvt år. Meldte seg så frivillig til den franske fremmedlegionen i november 1950. Usikkert hvilken enhet og hvor han hadde tjenestegjort. Var i legionen fram til 1954. Fra Samlerforumet.net 

Ole Nielsen

/flaggadanmark-2.jpg1933-
I legionen 1951-1954

Morfar og fremmedlegionen

Danmarks radio P1: 22. februar 2009 kl. 14:03

Lyt udsendelsen (43:51)

/affisch-recruiting.jpgDette er en historie om en mand, der erindrer en for længst glemt krig, om familien som venter på at høre historierne, og om mig - Tim Hinman hans svigersøn - som prøver at lave en radiomontage om ham - mod hans vilje.

Ole Nielsen stak til søs som 15-årig i 1948. Tre år senere meldte han sig til fremmedlegionen på en politistation i Paris, og efter en kort uddannelse som faldskærmssoldat blev han sendt til Indokina for at bekæmpe Viet Minh oprøret.

Det blev til 3 år som soldat i Indokina. Tabstallene var store - syv ud af ti af hans soldaterkammerater vendte aldrig hjem igen. Da Ole kom hjem, fortalte han ingen om sine oplevelser i krigen.

Som en helt almindelig morfar i Ølstykke begynder han 54 år senere at nedskrive sine erindringer - minder, traumer og glemte kammerater begynder at dukke op. Han beslutter at rejse til Vietnam - en rejse i erindringen og en rejse tilbage til de gamle slagmarker.

OLES LIVSHISTORIE - KORT FORTALT

I 1948 forlod Ole den kostskole, som havde været hans hjem siden han var seks år gammel og påmønstrede et handelsskib med kurs mod USA. Han stak af fra skibet i New York og brugte det næste år på at tomle tværs over Amerika. Han var illegal immigrant og blev til sidst deporteret og sat på et skib i San Francisco. Eventyrlysten drev ham videre og han besluttede sig for at melde sig til fremmedlegionen.

Ole var 18 år da han i 1951 afmønstrede skibet i Frankrig og tog toget til Paris for at melde sig på politistationen på Gare du Nord. Med de få franske ord han mestrede på dette tidspunkt, sagde han at han ønskede at melde sig til fremmedlegionen. Da de grinede ad ham, spurgte han igen. Få måneder efter ankom han til Indokina.

I fremmedlegionen mødte Ole mere eller mindre desperate lejesoldater, mænd der for manges vedkommende havde kæmpet i hære i anden verdenskrig, mænd uden tilhørsforhold.

Ole var vidne til krigens vold og rædsler og så ting som han lagde låg på og udraderede fra sin hukommelse: en hel landsby af mænd, kvinder og børn halshugget og efterladt rådnende efter Viet Minhs hævnaktioner, hærens bordeller i Hue, kammerater der trådte på landminer lige foran ham og hans vietnamesiske kone, der var blevet tildelt ham af hæren.

Hver dag var præget af angst og træthed over at kæmpe en umulig krig mod en usynlig fjende. Efter 3 år reddede en alvorlig tropesygdom hans liv, og han blev hjemsendt kort inden det katastrofale slag ved Dien Ben Phu.

Kort efter sin hjemkomst i 1954 opsøgte han sin barndoms kæreste og blev senere gift med hende. De fik fire børn og Ole blev til en ganske almindelig borger i et parcelhuskvarter i Ølstykke. Ole fortalte ikke nogen om sine oplevelser. Indtil i dag har kun hans nærmeste familie kendt til hans fortid, men de nærmere detaljer og hvad disse oplevelser har betydet for ham, har de ingen indsigt i.

Kort efter hjemkomsten til Danmark, fik en henslængt bemærkning fra en bekendt med ordlyden "Her kommer Ole, den krigsliderlige!", ham til at tage beslutningen om ikke at fortælle nogen om sin fortid.

'Morfar og fremmedlegionen' er produceret med støtte fra Kunststyrelsens Litteraturråd.

Juhani Rajala/ Johann Rebsomen (1957?-)

/flaggafinland-2.jpg/carte-identitet.jpgI legionen 1981-1982

Född i Helsingfors, flyttade till Sverige som 10-åring.

 Artikel på finska i TOSIMIES 1 / 2009

 

Charles Stoeng (1965-)

/charles-stoeng.jpg/flagganorge-2.jpg1965- 
I legionen 1985-2000.

LEGIO PATRIA NOSTRA
Ur Anna Kathrines Blogg Krigsveteran slår alarm - fem har tatt selvmord:

”Jeg vervet meg som menig soldat i Fremmedlegionen i 1985 hvor jeg tjenestegjorde i en oppklarnings enhet til i 2000 da jeg gikk av med pensjon som Sersjant major og troppsjef. Innenfor dette tidsrommet så deltok jeg i krigsoperasjoner i land som Tchad, Libya, RCA, Zaire, Comores, Iraq, Eritrea/Djibouti, Somalia, Rwanda, ex-Yougoslavia (Sarajevo), Kongo B, Kosovo.”

Facebookside: Falske Norske Fremmedlegionærer 

Foredrag 12.10.2017: 15 år i Fremmedlegionen

Få militære avdelinger er så myteomspunne som den franske Fremmedlegionen. Ryktene om tjeneste i Fremmedlegionen er mange, men hva er egentlig sant og hva er bare oppspinn?

Den 12. Oktober 2017 kl. 17.00 vil vi få en førstehåndsberetning om hvordan livet som soldat i Fremmedlegionen faktisk er. Nordmannen Charles Stoeng tjenestegjorde i Fremmedlegionen fra 1985 til 2000 og vil denne dagen holde en times foredrag om avdelingens historie, sin egen tjeneste og hvordan Fremmedlegionen ivaretar sine veteraner.
I forkant av foredraget til Charles vil få en innledning om nordmenn i Fremmedlegionen av historiker og veteran Knut Flovik Thoresen. Han har nylig gitt ut boken "Nordmenn i Fremmedlegionen fra 1831 til 2017" der han forteller historien til noen de nordmenn som har tjenestegjort i Fremmedlegionen. Det vil bli mulig å kjøpe signerte utgaver av boka.
Velkommen! Veteranforbundet SIOPS

/flagganorge-2.jpg

Lokalhistoriewiki.no

Här listas över 80 norska legionärer från mitten av 1800-talet till i dag 2017

/islands-flagga-2.jpg
Isländska legionärer

Guðmundur Tómas Guðmundsson 1971-1998                        

I legionen 1990-91                    
Legionnaire de 1er Classe. Gulfkriget 1991.

Sigurjón Sveinsson 1971-       

I legionen 1994-99
Sergent. Fredsbevarande i Bosnien 1995.

Från Baldur A. Sigurvinssons hemsida

Artikel i Séð og Heyrt 2015?

Danske avisartikler:

Sorte faar - hvide kepi'er 
Fyens stiftstidende, 1953-08-01
(Helge Wellejus)

Verdens skrappeste legion fylder 150 år
Berlingske tidende, 1981-01-03 (John Vinocur)

Verdens mest brutale hær lever i bedste velgående
Aktuelt, 1981-11-23 (Søren Nielsen)

Ørkenkriger : sønderjyde ti år i fremmedlegionen
Jydske tidende, 1987-02-08

Strejftog langs Trans-Sahara jernbanen. Franske arbejds- og interneringslejre for frivillige soldater fra to enheder under Fremmedlegionen i perioden 1941-43
Artikel i (Pré) publications, No. 122 1990, S. 3-12

Færdig med Fremmedlegionen
Jyllands-posten, 1991-12-29,

En af tre danske fremmedlegionærer, der kæmpede på allieret side under Golf-krigen. I dag er han eftersøgt i Frankrig - som desertør. (Anders Brøgger-Hansen)

Tøsedreng
Berlingske tidende, 1992-02-22,

En danskers beretning om sin flugt fra Fremmedlegionen

Syv år for Fremmedlegionen
Det fri aktuelt, 1994-10-29, (Tonny Niclassen)

Legionærer på venteliste
Jyllands-posten, 1995-06-18

Fremmedlegionen har stor søgning

Legionen som fædreland
Weekendavisen, 1996-12-2

For mig er hver fødsel en livets gudstjeneste
Kristeligt dagblad, 1998-05-23

Den tidligere fremmedlegionær og jordemoder studerer nu teologi ved Lunds Universitet.
Jørgen Steens, interview med Bjarne Hirdmand

Krigens hunde: flugt: drengedrøm 
Ud & se, 1998, jun., S. 6-10

To danskere, som har været soldater i Fremmedlegionen

Fra børsmægler til fremmedlegionær
Politiken, 2002-04-28, Sektion 3, s. 3

Et par lidt for smarte investeringer sendte i 1993 den unge yuppie på flugt fra bundløs gæld, vrede og skammen over at have skuffet sin familie. Han købte en enkeltbillet til Paris, meldte sig til Fremmedlegionen og er i dag legionær af højeste rang - med fornyet selvrespekt og stolthed, men også med dybe ar på sjælen. - F. 1965? (Bo Kjeldsen)

Ærens kampplads
Jyllands-posten, 2003-08-13, International, s. 1, 4-5

Soldaterne i den franske fremmelegion er blandt verdens bedste og mest hårdføre. De hærdes gennem ekstrem fysisk træning, vold og kollektiv straf. Den danske soldat lod sig indrullere som 23-årig, men fik efter 1/2 år nok. (Christian Leth)

Optagelse i Helvede
Jyllands-posten, 2004-08-05, International, s. 1-2 (Mark Petersen)

Opptak till helvete. (Norska)
Gardisten.no nr 1 2005. Sid. 20-23.

Udlevede dødssyg drengedrøm. 
Cutting Edge. Årgång 1. Nr 1. 2013. (Jonas)

Kuriosa-Kuriositeter-Curiosities

/flaggadanmark-2.jpg
Legionær Slugt af en Krokodille i Afrika

Notis i Folkebladet Sydjylland 16. marts 1898. Sid 2.

En lille Arv

Fisker Søren Knudsen af Egeberg paa Thyholm, hvis Søn, der var indrulleret i den franske Fremmedlegion, blev slugt af en Krokodille, mens han var i Færd med at svømme over en Flod i Afrika, har nu gjennem Udenrigsministeriet faaet den afdødes efterladte Formue udbetalt. Søren Knudsen bliver dog ikke rig af den Arv, thi hele Beløbet var kun 3 Francs 35 Centimer, lig 2 kr. 37 Øre

Kiosklitteratur

/dansk-legionar4.jpg/flaggadanmark-2.jpgAf ukendt (H. Fr. Finnich. Ansv. red.)

Dansk Legionær Nr. 1-3 
<Centralforlaget 1944

 

 

/nr-1-fremmedlegionserien.jpg/flagganorge-2.jpgFremmedlegion-serien 1959-60
Ingar Weyer Tveitan Forlag, Oslo. 
12 utgivelser nummerert 1-12. 
I tillegg nummer 13-24 utgitt i 1960.

 

 En julehilsen fra en dansk legionær i Afrika 2007>/tomte.jpg


NOTISER

Flekkefjordsposten 1914.12.01/kinomategraf-1914-2.jpg

Annons: Flekkefjords Kinematograf. Krigsnyheter 1914>

/foraelskelse-og-galskap.jpgNordlands Avis 1934.05.08

<Forelskelse er galskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nordlands Avis 
1932.09.16

<En fryktelig jernbaneulykke/en-fryktelig-jernbaneulykke.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Tegneserier

/flaggadanmark-2.jpg


Ferieafløser i Fremmedlegionen/ferieafloser.jpg

Oskar Mortensen 6
Interpresse A/S 1974
Originaltitel: Alan Ford

 

 

 

 

/flagganorge-2.jpgStomperud på eventyr: 
I fremmedlegionen 1872

Julehefte 2016
Av Terje Nordberg og Magne Taraldsen Egmont 2016

Også i år får vi to ganske forskjellige Stomperud-hefter. Det ene er det tradisjonelle "Nr. 91 Stomperud" av Håkon Aasnes, det andre er denne litt mer moderne, litt mer sprelske varianten. Her fortelles historien om da tipp-tippoldefaren til Nr. 91 lot seg verve til Fremmedlegionen. Mye moro oppstår i møte med vrange franskmenn og fyrrige magedanserinner, og sannelig er ikke serien også så full av historiske facts at vi atpåtil kan lære litt.

Fra ROY SØBSTADS SKRIVERIER

 

Tegnefilm Cartoon

Looney Tones: Porky Pig-Ali-Baba Bound (1940)

Pelle Gris i Fremmedlegionen 7.09.  Pelle Pigg i Främlingslegionen

/saks2.jpgDas KUNSTBÜRO

HONNEUR et FIDÈLITÉ

ADAM SAKS's SAMLING AF ARTEFAKTER FRA DEN FRANSKE FREMMEDLEGION

 

Vin ”Cuvée Prins Aage”

/den-konglige-livgarde.jpg/haren-den-konglige-livgarde.jpg
 /vin-prins-aage.jpg2014-06-12

Fremmedlegionen leverer eksklusiv vin til Livgarden. 

Den Franske Fremmedlegions veteraner har fremstillet en eksklusiv ”korpsånds-vin” – ”Cuvée Prins Aage” – til Den Kongelige Livgarde.
Livgardens Historiske Samling og Livgardens Sergentkorps er Livgardens projektpartnere. Vinen blev leveret på Garderkasernen i Høvelte onsdag den 11. juni.
Samarbejdet omkring ”Cuvée Prins Aage” skyldes de tætte bånd, som findes mellem Fremmedlegionen og Livgarden. De særlige relationer er bl.a. prins Aages store fortjeneste, hvilket ligger til grund for valget af vinnavn.

Prins Aage påbegynder sin tjeneste ved Livgarden i 1907 og ved årsskiftet 1922/1923 træder prinsen, der nu er kaptajn ved Livgarden, uden for nummer, for at fortsætte sin videre militære karriere ved Fremmedlegionen. Her bliver han i tjeneste til sin død i 1940.
Prins Aage opretholder tæt kontakt til Livgarden under hele sin tjeneste ved Legionen. Han besøger Livgarden ved flere lejligheder, for bl.a. at holde foredrag i garderforeningsregi om tjenesten i Nordafrika og for at besøge sin søn, grev Valdemar af Rosenborg, under hans værnepligt ved Livgarden. Prins Aage var og er ualmindelig afholdt og vellidt ved såvel Livgarden som ved Legionen. Og den dag i dag nyder prins Aage en helt særlig status ved Den Franske Fremmedlegion. Alle legionærer kender derfor til hans historie.
Prins Aage er, som et kuriosum, blevet begravet hele tre gange af Legionen. Første gang i Marokko (pga.  2. Verdenskrig), anden gang jf. hans testamente på legionærkirkegården i Sidi-Bel-Abbès i Algeriet og sidste og 3. gang på Legionærkirkegården i Puyloubier i Sydfrankrig (overflyttet fra Algeriet, som repræsentant for faldne udenlandske officerer), hvor han hviler den dag i dag.

Fremstilling og salg af bl.a. ”Cuvée Prins Aage” bidrager til at opretholde Legionens veteraninstitution, som pt. huser godt 100 veteraner. Legionen producerer ca. 180.000 flasker vin årligt – primært til eget forbrug. Det er første gang, at Legionens vin eksporteres uden for Frankrigs grænser. ”Cuvée Prins Aage” findes i rød og i rosé og der er tale om et begrænset parti.

Yderligere oplysninger vedr. vinprojektet kan rettes til SSG O.K. Poulsen (LG-GSE04@mil.dk)

/bunad.jpg/flagganorge-2.jpgØst-Telemark bunad

Afrikauniformen til den franske fremmedlegionen i 1831 har mye felles med Øst-Telemark bunaden.

 

 

Bild och text: BunadForMenn.no


La cafard

La cafard er fransk og betyder kakerlak. Men ordet har også en anden betydning. Det dækker over en følelse af dyb meningsløshed og frustration, og Fremmedlegionens soldater opfandt det efter sigende for et par århundreder siden, da de kedede sig så bravt i Nordafrika, at de begyndte at skyde kakerlakker for at fordrive tiden.

/flagganorge-2.jpg
Morsomme historier

En svenske søkte seg til Fremmedlegionen og havnet langt ute i ørkenen. Han spurte sin kommandant hvor han kunne få sex hvis det ble nødvendig. Til svar fikk han at han kunne bruke Else og pekte på en kamel.
Tre uker senere var svensken helt sprengkåt og gikk til kamelen. Mens han holdt på kom kommandanten forbi og spurte hva i all verden han gjorde med kamelen.
-Er ikke dette måten å dyrke sex på her ute?
-For deg kanskje, men vi andre bruker Else til å ri på inn til byen!

/flaggadanmark-2.jpgFilm och TV


Legionen er mit hjem
 

Video  45 min.
Østjylland, TV2. 1999. Udsendt 03-11-1999.
Tilrettelæggelse Kay Bæckmann 

Myter og legender klæber til legionen. Hæren betragtes med æresfrygt: som en blanding af heltemodige elitesoldater og rene dræbermaskiner. I programmet møder vi den 27-årige dansker Henrik Larsen, der har været i Fremmedlegionen i over syv år. Han fortæller åbenhjertigt om en rå og brutal verden, hvor det er forbudt at vise svaghed, og hvor de stærke legionærer mishandler de svage både fysisk og psykisk.
                            

/flaggadanmark-2.jpgRød Zone 
Dokumentarserie, der handler om livet som elitesoldat:  Studievært Niels Brinch
Tre afsnit handler om fremmedlegionen.

Facebook 

I Fremmedlegionen for Frankrig .
 Sendt 28. marts 2006

Det første program sætter fokus på Fremmedlegionen og følger en gruppe unge rekrutter, der gennemgår Fremmedlegionens barske og krævende optagelsesprøve. Hvert år henvender 8.000 unge mænd fra hele verden sig til Fremmedlegionens rekrutteringscenter i Aubagne ved Marseille i Sydfrankrig. Legionen har brug for 1.000, så udvælgelsesproceduren er benhård. Og hvis f.eks. fysikken og psyken ikke i orden, bliver opholdet helt sikkert kort!

                             
Fremmedlegionen på mission Sendt 04. april 2006

Denne gang følger vi bl.a. et hold legionærer, der er i gang med at videreuddanne sig på "Center for Træning i Regnskoven", som ligger ca. 80 km fra den brasilianske grænse. Det er her, Fremmedlegionen uddanner soldaterne til kamp-operationer i junglen. Soldaterne tilhører det 3. Fremmedregiment, og de skal opholde sig i Fransk Guyana i to år. Gruppen er mellem 20 og 37 år og omfatter både officerer, befalingsmænd og legionærer, der har meldt sig frivilligt til opholdet i Sydamerika. Og det er en på alle måder barsk tid, der venter soldaterne!

Jungletræning i Fransk Guyana. Sendt 24. oktober 2006

Hver dråbe sved sparer en dråbe blod. Med dette slagord trænes unge rekrutter fra mange lande på den hårde måde, ofte til de falder fysisk udmattede og psykisk ydmygede om. De trænes i at krydse floder og befri gidsler. De får ganske lidt søvn, til gengæld er sulten stor. Uddannelsen som elitesoldat i Régina, Fremmedlegionens træningslejr i junglen i Fransk Guyana, er en af de hårdeste skoler, man kan gå i. Det er den bedste militærtræning til kamp i troperne. I dag kommer de fleste unge rekrutter fra Østeuropa og de gamle russiske republikker: Armenien, Ukraine og Kirgisistan - lokket af de gode penge og udsigten til et fransk statsborgerskab.

 TV2 Danmark, 2006.

 free web counter Counter Powered by  RedCounter
pagerank check

Flag Counter

Sidokolumnen uppdaterad 
11 oktober 2017 Ny finsk legionär: Kaarlo Kurko

Välkommen till www.foreignlegion.n.nu.

framlingslegionen-sidi-bel-abbes-1950.jpg

 

 

 

Länkar

KÖPES!
Arne Thour:
Dånande hovar: äventyrsberättelse från Nordafrika och franska främlingslegionen.
Svenska Allmogeförlaget, Vetlanda 1943

/flaggatyskland-2.jpgDeutsche bücher

/flaggastorbritannien-2.jpgEnglish books

/flaggafrankrike-2.jpgLivres français

/flaggadanmark-2.jpgDanske bøger


/flagganorge-2.jpg
Norske bøker


/flaggafinland-2.jpgSuomen kirjat


/flaggasverige-2.jpgSvenska böcker

Svenskar i legionen:

Edgar P. Andersson (Egna böcker)
Lars Jesper Benzelstierna (Kapitel i bok av Björn Axel Johansson)
Wilhelm Boberg (Egen bok)
Johan Felldihnj (Kapitel i bok av Barbro Lindqvist)
Curt Lennart Fjellström (Kapitel i bok av Henry R. Leo)
Harry Forsberg (Egna böcker)
Sven Forssell (Egen bok)
Ivor Thord Gray (Biografi av Stellan Bojerud. Biografi av Joakim Langer)
Peter Hassel (Kapitel i bok av Anders Carlén/Mattias Falk)
Knut E. Häll (Egen bok)
Gösta V. Jönsson (Egna böcker)
Bengt Korch (Egen bok)
Ivan Lönnberg (Kapitel i bok av F.U. Wrangel)
Allan Mann (I tre böcker)
Elow Nilson (Egen bok)
Torsten Nilsson (Egen bok)
Sture Ronnö (Egna böcker)
Curth Samuelsson (Egen bok)
Henning Sandell (Ingår i biografin över Martin Sandell)
Martin Sandell (Biografi av Bertil Nelsson)
Nils Gustaf Ulric von Schoultz (Biografi av Ella Pipping)
Gösta Sehler (Egen bok)
Edvard Stjernström (Egna böcker)
Erik Söderqvist (Egen bok)
Widar Swahn (Egna böcker)
Roland Strandberg (Egen bok)
Assar Tano (Egna böcker)
Tamas Weber (Egen bok + bok med Thomas Nilsson på engelska)
Carl Georg Teodor Westée (Levnadsteckning av Peter von Möller)
Karl Einar Vide (Egen bok, men troligtvis inte i legionen)

Här är närmare 220 till som jag hittat små notiser om i dagstidningar m.m.
1831-2017. Se under "Artiklar"

Edgar P. Andersson, Gustav Andersson, Paul Almgren, Dick Beer, Peter Helioder Beijerlied, Einar Bengtsson, Lars Jesper Benzelstierna, Ragnar Benzen, Émile Hermann Benzien, Tony Berglund, Pascal Paul Bergman, C. T. Bergman, B. Bergmann, Per-Olof Billing (Per "Swansson"), C.T.A. Björck, Sven Blom, Percival Blomqvist, E. Blondell, Wilhelm Boberg, Otto Fredrik Wilhelm. F. Bogren, Olof Bremer, Charles Brener Hermann dit Perres, G. A. Broling, August Byman, Christer Byström, Mon Fredrik Bäcklinder, Carl Vilhelm Edgard Carlsson, G. A. Carlström, Adalbert Ceckhail, Johan Otto Elis Cederblad, Frédérick Dahlberg, Carl Dahlgren, Arne Dahlström, Sverre Dahlström, Sören Anders Arne Dennerfors, Waldemar Dombrowski, Josef Doré, Olof Edman, Johan Håkan Ejde, Ekberg, Edwin Ekdahl, Victor Eklund, Leif Ekström, C. G. Elgström, Tage Eliasson, Fred Eriksen, Erik Adolf Erikson, E. B. Eriksson, Edmond Pétrus Hilmez Eriksson, Kenneth Eriksson, Nils August Erson, Egon Evertsson, Axel Falkengren, Johannes "Johan" Felldihnj, Curt Lennart Fjellström, Ernst Edvard Flygare, Harry William Forsberg, Sven Forssell, Roberto Charles Ghisler, Holger Gilleström, Walter Gorlich, Per Tycko Granberg, Per Algot Grankvist, Ivor Thord-Gray (Thord Ivar Hallström), Carl Wilhelm Gredin, Henrik Gren, Lars Griph, Ingvar Grundström, Bengt Grylin, Reidar Gustafsson ("Reidar Emmanuel"), Erich Agne Göthlin, Wiljem Hadik, Kurt Haijby, Alf Karl Hajdukiewicz de Pomian, Jörgen Hammarström, Aage Erhard Hansen, Per Hansson-Flygare, Peter Hassel, Bo Havrell, Björn Hedlund, Curt-Wilhelm Heitsch, Holmgren, Maths Holmström, Tore Hållström, Knut Edvin Häll, Runar Höiom, Gösta Hörlin, Emile Jaconelli, Ruben Jarleborn, Gunnar Johansson, Hans Johansson, Kurt Johansson,  G. E. Jonsson, Bertil Jäderberg, Helmer Järnström, Erik Jönsson, Gösta Valdemar Jönsson, Lennart (Folke) Karlsson (Bata), ”Storsvensken” Karlsson, John William Kennedy, William Kohrtz, Bengt Korch, Sergei von Kothen, Karl Magnus Kullin, Carl Ernst Källander, Adolf Lagerheim, Alfred Lagerheim, Landgren, Nils Alfred Lidén, Sven-Bertil Lidström, Carl von Lieven, Lill, Carl Lindahl, Sten Lindmark, Sture Lindskog, Kjell Lindqvist, Allan Ljungquist, Henric Ljungqvist, David Lundberg, Mauritz Lundberg, Gunnar Lundquist (von Bergenheim), Viktor Lundquist, Wilhelm Luri, Semen Lynik, Ivan Lönnberg, Sander Mally, Allan Mann, Edgard Meissner, Miller, Gösta Moberg (hederslegionär), Johan Mollisson, Elow Gaston Nilson, S. B. Nilsson, Torsten Nilsson, Alfred (Fredi) Nissels, Per Uno Nordell, Olle Nyberg, Henry Nyman, Bernt Olofsson, Nils Ove Olson, Carl Olsson, Torsten Orre, Axel Gabriel Oxenstierna af Eka och Lindö, Victor Pierre Paganini, Nils Persson, Charles Peteres, Frédéric Léopold Marie Peters, Rudolf Petersén, Håkan Pettersson, Karl Axel Evert Pettersson, Sporre Wend Auguste Pettersson, N. Pihl, Willy Prante, Ernst Johan Eberhard Quensel, Alfred Casimir Reverony Saint Cyr, Alf Robertson, Sture Ronnö, Rouget de S:t Hermine, Simon Rubenkoff, Erik Rusén, Curth Samuelsson, Henning Sandell, Martin Sandell, Fritz Sandström, Nils Gustaf von Schoultz, Carl Gunnar Schreiber, Gösta Sehler, Carl Henning Sellmér, Carl Anton Setterberg, Bur Konrad Sjöberg,  Julius Konstantin Stenberg, Edvard Stjernström, Roland Strandberg, Carl Sundberg, Milton Sundin, Karl Hugo Sundsted (avrättad av tyskarna), Widar Swahn, Viktor Svanberg, E. Swedenhjelm, Harald Rune Yngve Svensson, Ivar Svensson, Jan Svensson,  Swensson, Rudolf Söderlindh, Erik Söderqvist, Assar Tano, George Bulmer Tarbit, Mats Thilander, Herman Thomas, Karl Thor, Daniel William (Billy) Thorin, Olof Thorsen, Bror Ture Thulstrup-Thun, Ensio Tiira (finländare), Jack Ulvensten, Bénno Wagschal, Axel Walleen, Tamas Weber, Weinberg, Carl Georg Theodor Westée, August Victor Wickenberg, K. E. Vide, Karl Erik Widman, Gustave Wirén, Linus Värdling, Mårten Åberg, Hans Åslund, Owe Örneståhl, Linus Övringe.

            
Utländska legionärer: 
Litteratur Utland.  
Artiklar & notiser Utland2

Anders Abel (Pseudonym, Norrman, bok)
Per Edvin "Sahara" Andersson (Finländare. Bok på finska)
Pierre Andersen (Dansk. Notis)
Svend Aage Andersen (Dansk. Notis)
Henrik A. Angell
(Norrman. Böcker på norska)
Trond Antonsen (Norrman. Artikel)
Jani Anttola (Finländare. Bok på finska)
Anton (Dansk. Bok på danska av Sjak Svendstorp)
Bernt Balchen (Norsk-Amerikan. Egen bok på norska)
Torkild Balsler (Dansk. Notis)
Ole Baltzersen/Christian Ebbesen (Dansk. Böcker på danska)
J. G. Becher (Dansk. Notis)
Ragnar Benediktson (Dansk. Kapitel i bok av Tove Nielsen)
O. Berg (Dansk. Notis)
Mogens Birch (Dansk Notis)
Oswald Bjerring (Dansk officer. Notis)
Reino "Cognac" Björkqvist (Finländare. Bok på finska)
Otto Ferdinand Bjørneboe (Dansk. Notis)
Tony Bohman (Norrman. Artikel)
Donald Bonnevie (Norrman. Notis)
Jan Peter Brettschneider (Dansk. Egen bok på danska)
Daniel Bruun (Dansk. Egen bok på danska)
Løjtnant Castberg (Dansk. Notis)
Marius Christensen (Dansk. Notis)
Svend R. Christensen (Dansk. Egen bok)
Trygve Christiansen (Norrman. Artikel)
Aage Eberhardt Christoffersen (Dansk. Notis)
Andre Fouchard Christoffersen (Dansk. Notis)
Bertel Harald Cohn (Dansk. Notis)
Wagn S. Dantoft (Dansk. Egen bok på danska)
Erik Henry Dederding (Dansk officer. Notis)
Niels C.C.E. Dehn (Dansk. Notis)
Knud Henry Devantier (Dansk. Notis)
Adolph Wilhelm Dinesen (Egen bok på danska)
Ole A. Dovre (Norrman. Bok på norska)
Jørgen Egeberg (Norrman. Notis)
Hjalmar Eidsaa (Norrman, Artikelserie i Lektyr)
Einar Ørum Ekdal (Dansk. Notis)
Jules Eliasen (Dansk. Notis)
Bjørn Engelin (Norrman. Notis)
Carl Engholm (Dansk. Egen bok på danska)
George Ingart Espeland (Norrman. Notis)
Charles Fentz (Dansk. Notis)
Viggo Feveile (Dansk. Notis)
Koss Finkelnagel (Dansk. Notis)
Wolfgang Fischer (Tysk/Norrman. Egen bok på norska)
Christian Fjerdingstad (Egen bok på franska)
Victor Frandsen (Dansk. Notis)
Ove Frohn (Dansk. Bok av Aage Krarup Nielsen)
Carl Freundt (Dansk?. Artiklar)
Flemming Garde Jørgensen (Dansk. Artiklar och notiser)
Paul Marie Gaudin de Villaine (Dansk. Notis)
Friedrich Glauser (Schweizare. Egen bok)
Sigurd Gotaas (Norrman. Nämnd i bok norska)
Sven Grøntved (Dansk. Artikel)
Kenneth Gudmundsen (Norrman. Artikel)
Arvid Gulbæk Obolensky (Norrman. Biografi på norska av Jan Bjørkelund)
Sverre Gundersen (Norrman. Notis)
Hans Habe (Ungersk/Österrikare. Egen bok)
Torben Hage (Dansk. Notiser)
Laurits Christian Hagemann Andersen (Dansk. Notis)
Arvid Hansen (Dansk. Två böcker på danska)
Brian Hansen (Dansk TV-Dokumentär. Notis)
Bruno Søndberg Hansen (Dansk. Artikel)
Hans Peter Hansen (Dansk. Artikel)
Henrik Hansen (Norrman. Notis)
Joseph Christian Hansen (Dansk. Notis)
Jack Hansen (Dansk. Egen bok på danska och svenska)
Jakob Birger Hansen (Dansk. Bok på danska av Peter Ernstved Rasmussen)
Joseph Christian Hansen (Dansk. Notis)
Kent Hansen (Dansk. Bok på danska)
Oskar Hansen (Norrman. Artikel)
A. Hanson (Dansk. Notis)
Birger Hansted (Dansk. Notis)
John Harvey (Engelsman. Egen bok)
Adolphe Cristian Hausson (Dansk. Notis)
Wilhelm Heinemann (Norrman. Artikel)
Thomas Heinrich (Dansk?. Notis)
Jakob Heymann Sauerberg (Dansk. Notis)
Valdemar Heyn (Dansk. Notis)
Jesper Hirtsgaard (Dansk. Bok på danska)
Niels Hjelmfeldt (Dansk. Artikel)
Gotfred Anton Hoffmann (Dansk. Godefroy Antoine Hoffmann, e-bok på danska)
Henrik Hovland (Norrman. Böcker på norska)
Peter Hovmand (Dansk. Två böcker på danska)
Hans Christian Hoyer (Dansk. Notis)
M. Højby (Dansk. Notis)
Eiler de Hølck (Dansk. Notis)
Anders Høst (Dansk. Notis)
Jens Ibsen (Dansk. Årbog 2015)
Isak Isaksen (Norrman. Artikel)
Mogens Ishøi (Dansk. Notis)
Axel Jacobsen (Dansk. Brev)
Arne Jensen (Dansk. Egen bok på danska)
Emil Jensen (Dansk. Notis)
Finn Rasmus Jensen (Dansk. Notis)
Hans Christian Marius Jensen ”Marokko Jensen” (Dansk. Notis)
Harald Jensen (Dansk. Notis)
Hérald Olav Jensen (Dansk. Notis)
Jens Jensen (Dansk, Artikel)
Niels Leth Jensen (Dansk, Artikel)
Niels Rasmus Jensen (Dansk. Notis)
Orla Westy Jensen (Dansk. Notis)
Peter Uffe Jensen (Dansk, Artikel)
Julius Johannesen (Norrman. Artikel)
Oscar ”Fesa” Johansen (Norrman. Artikel)
Niels Olaf Uldall Juhl (Dansk. Notis)
Felix Jungell (Finlandssvensk. Egen bok)
Aarne Edward Juutilainen "Marokon Kauhu" (Finländare. Bok på finska)
Ernst Jünger (Tysk. Omtalad i bok av Florian Illies)
Lauri Johannes Järvinen (Finländare. Bok på finska)
Olav Jøntvedt (Norrman. I bok om Waffen-SS)
Arnold Jørgensen (Dansk. Notis)
Carl Jörgensen (Dansk. Notis)
Elith Alfred Jørgensen (Dansk, Bok på nätet)
Fritz Jørgensen (Dansk. Notis)
Nich Christian Jørgensen (Dansk. Notis)
Maximilian Kirsch (Tysk. Bok Av Hans Paasche)
Kai Kiær-Andersen (Dansk. Bok på danska)
Christian Lauritz Kjøller (Dansk. Notis)
Niels Paulli Krause-Jensen (Dansk. Artikel) 
S.Krogh (Norrman. Notis)
Kaarlo Kurko (Finländare. Egen bok på finska)
Hans Christian Welling Nielsen (Dansk. Artikel) 
Klaus Krohn Wiese (Norrman. Notis)
Bertel Kurtén (Finlandssvensk. Egen bok)
Petter Kristian Kyvik (Norrman. Notis)
Brian Lange (Dansk. Egen bok på danska)
Georg de Lange (Norrman. Notiser)
Pierre-Oliver Lapie (Fransman. Kapitel i bok, på norska av Steinar Brauteset)
Aage Cornelius Larsen (Dansk. Notis)
Christian Alfred Larsen (´Dansk. Egen bok)
Niels Peter Larsen (Dansk. Notis)
Olaf Larsen (Norrman. Notis)
Svend Børge Larsen "Rav-Larsen" (Dansk. Artikel)
Harry Lehtonen (Finländare. Bok på finska)
Carl Johan Bernhard Lindahl (Dansk. Notis)
Lorenzen (Dansk. Notis)
I. Lund (Norrman. Notis)
Otto Jean Lund (Dansk. Notis)
Carl Lysdahl (Dansk. Notis)
Albert Læssøe (Dansk Artiklar)
Løchen (Norrman. Notis)
Chris Madsen (Dansk/Amerikan. Böcker på danska och engelska)
J. Madsen (Mausen? Dansk. Notis) 
Sverre Magnussen (Norrman. Notis)
Frederic Martyn (Engelsman. Kapitel i bok)
William Mitchell (Canadier/dansk. Artikel)
Carl Louis Mogensen (Dansk. Bok på danska av Dines Bogø)
Kjell Mostue (Norrman. Notis)
Otto Myhrwold (Norrman. Artikel)
Johannes Jessen Møller (Dansk. Notis)
Holger Nielsen (Dansk. Notis)
Maximilian Nils Nilsen (Norrman. Notis)
Ole Nielsen (Dansk. Radioprogram. Danmarks Radio. Artikel)
Anders Jøker Nissen og Peter H. Andersen (Danskar. Bok på danska av Hanne Mølby Henriksen)
Kjell Nyegaard (Norrman. Notis)
Hans Olsen (Dansk. Notis)
Oscar Peter Olsen (Dansk. Notis)
Paul Joseph Oszadlik (Dansk. Notis, släktsida)
Øystein Paulsen (Norrman. Egen bok på norska)
C. E. v. Penich (Dansk. Notis)
Guy de Cros Péronard (Dansk. Bok på danska av Hans Burchardt)
Willy Peters (Norrman. Notis)
Georg Vilhelm Petersen (Dansk. Notis)
Kyösti Pietiläinen alias Karl Peters (Finländare. Böcker på finska)
Hans Henrik Pingel (Dansk. Artikel)
H. de Platen (Dansk. Notis)
Prins Aage (Dansk. Egen bok)
Hans Christian Rasmussen  (Dansk. Notis, släktsida)
Frédéricus Joannus de Rieder (Dansk. Notis)
Arthur Ernst Roepstorff Lohse  (Dansk. Notis)
Erwin Rosen (Tysk/Amerikan. Egen bok)
Artur Rosenhem (Österrikare. Egen bok)
Aage Constantin Thor Rothman (Dansk. Notis)
Jaakko Sarlin-Lappeteläinen
Johan Frederik Christian ”Fritz” Schultz (Dansk. Notis)
Carl Anton Sciawitsky Dalberg (Dansk. Artikel)
Christian Selchau-Hansen (Dansk. Notis)
Simo Simola (Finländare. Bok på finska)
Bernhard Arp Sindberg (Dansk. Notis)
August Smeby (Norrman. Artikel)
Richard Stang (Norrman. Notis)
Charles Stoeng (Norrman. Notis)
Frants Sthyr-Petersen (Dansk. Notis)
Niels Andreas Stæhr (Dansk. Notis)
Hans Svendsen +? Olsen (Danskar. Notis)
Johan Sverdrup Larsen (Norrman. Notis)
C. Søltoft (Dansk. Artikel)
Arnold G.A Sørensen (Dansk. Notis)
Carl Sørensen (Dansk. Bok och Notis)
Eli Anders Sørensen (Dansk. Notis)
Hugo Sørensen (Dansk. Notis)
Franz Tessen (Norrman. Notis)
Yrjö Toivonen (Finländare. Bok på finska)
John Townsend (Egen bok på engelska)
Henri Traub (Dansk. Notis)
Susan Travers (Engelska. Egen bok)
E. A. Valin (Norrman. Notis)
Charles Julius Andréas Christian Wetterstrøm (Dansk. Notis)
Jacob Wilsleff ( Dansk. E-bog av Svenn Preben Wisleff)
Per Winsnes (Norrman. Artikel)
Christian Winther (Dansk. Notis) 
Percival Christopher Wren (Engelsman. Egen böcker)
Carl Ødegaard (Norrman. Artikel)

M.fl.

Övriga författare som i böcker eller tidskrifter skriver något om legionen, både fakta och fiktion.
Douglas Boyd
Theodor Broch
Gunnar Cederschiöld
Hugh Clevely
Alain Demouzon
Walt Disney (Musse Pigg)
Eskil Edén
Lars Ericson Wolke 
Nils Fabiansson
Ingvar Flink
Rosita Forbes
Kjell Fridh
Kelman Frost
Jacqueline A. Granström
Jan Guillou
Rolf Gustafsson (GURR)
Ebbe Gyllenstierna
Lars Gyllenhaal
Richard Halliburton
Maths Holmström
Bertil Hult
Kurt Håkanson
Per Iko
Göthe Jansson
Björn Axel Johansson
William Earl Johns
Axel Kerfve
John Knittel
Nils Källkvist
Anna Levertin
Mari Lindberg
Frode Lindgjerdet
F. W. Mader
A.E.W. Mason
Gösta Moberg
Ture Nerman (Dikt)
Jörgen Nielsen
Tomas Nilson
Janne Olsson
Thorsten Orre
Bo Pellnäs
Jenö̋ Rejtö̋
Kaj Renertz
John Robb
Torsten Scheutz
Birgit TH Sparre (Novell i månadstidskrift)
Louis Sparre
Lina Sturfelt
Mikaela Sundberg
Arne Thour
Hugo Wachtmeister (Kapitel i bok)
Francis Arthur Waterhouse
Jacqueline Vennström
Lennart Westberg
C.N & A.M. Williamson
Norman Worker (Fantomen)
F.U. Wrangel
Torsten Örn

 

 

 

Tonkinmedaljen

/tonkinmedaljen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejon- och solorden

/lejon-och-solorden.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Annamitiska
Drakorden

/annamitiska-drakorden.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krigskorset 1939

/croix-de-guerre-1939.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hederslegionen

/chevalier-de-la-legion-dhonneur.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Militärmedaljen

/medaille-militaire.jpg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)